Sant Swen Sante AHF Seattle Ouvè Pou Bay Sèvis Sou East Pike Street

In Nouvèl pa AHF

Pa Joe Veyera

Pi gwo founisè swen VIH/SIDA nan Etazini te elaji prezans li nan Seattle, nan fòm yon nouvo sant swen sante sou Capitol Hill.

Mèkredi pase a, AIDS Healthcare Foundation te make ofisyèlman ouvèti nouvo klinik la nan 1016 E. Pike St., ki pral bay pwogram medikal ki pèsonalize pou adapte bezwen tou de moun ki asymptomatik ak sentòm ki genyen swa viris.

Fondasyon an pa etranje nan katye a - oswa bilding nan - fè premye inisyasyon li nan zòn nan twa zan de sa ak achte nan chèn Famasi MOMS an 2012, ki te Lè sa a, nan lokal Seattle li nan blòk 1000 East Union Street.

Prezidan AHF Michael Weinstein te di: “Se te yon kalite fondasyon pou sa n ap bati isit la.

Ane pase a, famasi a te deplase nan plas li ye kounye a nan etaj tè bilding lan, yon demenajman ki te kowenside ak ouvèti Out of the Closet Thrift, ki te dirije tou pa AHF.

Weinstein te pami moun ki te la pou koupe riban seremoni Mèkredi, e li te di ke li te pran anpil travay pou konvèti espas ki nan dezyèm etaj la pou nouvo itilizasyon li. 

"Mwen vagman te kapab vizyalize li te tounen yon bagay bèl," li te di, "men ou reyèlman te oblije sèvi ak imajinasyon ou."

Weinstein, ki te ko-fonde òganizasyon an nan fen ane 1980 yo, te di lefèt ke konplèks la loje plizyè lòt antite ki sèvi menm kominote a, ki gen ladan biwo pou Lifelong AIDS Alliance, fè espas sa a sanble ak yon sant kominotè, osi byen ke yon doktè. biwo.

"Mwen panse ke trè souvan kliyan yo dwe ale isit la ak yon lòt kote pou jwenn sèvis yo bezwen yo, epi isit la ou ka jwenn li nan yon sèl kote," li te di.

Pou John Hassell, yon ansyen rezidan Seattle ak aktyèl direktè rejyonal AHF nan Washington, DC, ouvèti nouvo etablisman an vle di ajoute yon lòt espas nan zòn nan ki ka ede fèmen diferans ki genyen ant kantite total moun ki gen VIH oswa SIDA. , ak nimewo a kounye a nan tretman an.

Pandan Hassell te di Seattle ak King County te fè yon gwo travay pou jwenn moun nan swen, apeprè 20 a 25 pousan nan moun k ap viv ak VIH oswa SIDA yo panse yo pa nan swen woutin, ki vle di wè yon doktè twa fwa pa ane, jwenn travay san, epi rete aderan ak medikaman anti-retwoviral.

Hassell te konpare bouche diferans sa a ak "dènye mil maraton an."

"Sa sòt de bag an kwiv, se sa nou ap tire pou nenpòt kote nou louvri moute yon etablisman," li te di.

Prezidan AHF Michael Weinstein ap pale pandan Mèkredi ouvèti Sant Swen Sante AHF Seattle nan Capitol Hill.

Dapre pi resan rapò siveyans chak trimès ki soti nan mwa jen, gen apeprè 7,500 moun k ap viv ak VIH/SIDA nan Seattle ak King County, ak prèske 14,000 dyagnostike atravè eta a.

Doktè Ben Zaniello, direktè medikal nouvo klinik la, te di aksè a se eleman enpòtan nan konbat VIH/SIDA, sa ki fè angajman fondasyon an pou sèvi pasyan yo kèlkeswa kapasite yo pou peye.

"Pa gen ase kote ki di, 'Nou pa pran swen ke ou pa gen yon gwo, asirans komèsyal, ke ou ap travay, nou pa pran swen sou sanzabri ou, nou ka ede ou ak tout bagay sa yo. ,' ” Zaniello te di.

Sa pa vle di zòn nan pa deja vante yon kantite gwo founisè VIH ak klinik, oswa ke nouvo klinik la ap fè yon bagay inikman diferan, Weinstein te di, men gen yon lòt priz pou moun yo chèche tretman se kritik. 

"Ou pa ka gen twòp pwen aksè," li te di.

Nan nivo nasyonal, Weinstein te di fondasyon an pral travèse mak 500,000 pasyan nan fen ane a, e li espere sèvi 1 milyon moun pa 2020, pandan òganizasyon an ap kontinye travay pou fèmen diferans nan tretman tou de nasyonalman ak entènasyonalman. Nan tout peyi a, AHF opere prèske 50 sant swen sante, kòm yon pati nan prèske 300 atravè mond lan.

Nan Seattle, Zaniello te di ke li "trè eksite" pou li ale nan travay.

Zaniello te di: “Antanke founisè a, mwen ekstrèmman eksite ke nou gen tout chanm klinik sa yo vid, paske mwen konnen ke mwen pral jwenn opòtinite pou mennen moun nan tretman, epi pran yon moun ki potansyèlman pa wè. yon fason pou sòti nan maladi yo ak sitiyasyon aktyèl yo, epi mennen yo nan yon kote ki an sante, kè kontan."

Chicago: AHF Louvri Sant Byennèt ki ofri tès ak tretman STD gratis pandan Illinois koupe finansman STD nan tout eta a.
AHF felisite Gouvènè Brown paske li siyen California Sex Ed Bill (AB 329)