Nepal: AHF ak Patnè yo ko-organize Palmantè yo ak Sosyete Sivil la nan yon atelye defans

In Nepal pa AHF

An kolaborasyon avèk la Inivèsite Sheffield, UK ak nan Sant Nasyonal pou Kontwòl SIDA ak STD nan Nepal (NCASC), AHF te òganize yon atelye defans ak palmantè lokal yo nan dat 22 out 2015 nan Hotel Himalaya nan Kupondole, Nepal. Atelye a te vize pou sansibilize ofisyèl yo sou pwoblèm VIH/SIDA ak yon konsantre sou tès, aksè tretman, finansman ak Kanpay 20×20.

Atelye a te prezante yon sesyon sou Kanpay 20×20, prezante pa Divya Raj Joshi, Koòdonatè Siveyans ak Evalyasyon nan AHF Nepal. Joshi te mete aksan sou bezwen pou tès kominotè, idantifikasyon bonè, ak lyen ak sèvis tretman ak swen.

Reprezantan nan sis ONG te pale nan non Moun k ap viv ak VIH (PLWH) nan Nepal. Enkyetid yo te soti nan bòdwo ki annatant nan gouvènman an ki enplike PLWH rive nan kontinyasyon nan pwogram VIH/SIDA kontinyèl la nan Nepal ak diferans posib finansman li kòmanse nan mitan-2016 apre sibvansyon Fon Global fini. Yo te mete aksan tou sou nesesite pou entèvansyon kowòdone pa kò gouvènman lokal yo.

Atelye a te fini ak manm kominote PLWH ki te bay temwayaj pèsonèl, reyalite ak figi. Palmantè yo pran angajman pou fèmen twou vid ki genyen sou kouvèti tès yo, ogmante finansman gouvènman lokal yo ak amelyore opsyon tretman pou PLWH atravè entèvansyon politik nan lavni. Palmantè yo te remèsye ak felisite AHF pou asistans li nan atelye defans ki baze sou prèv la, dezyèm lan nan kalite li yo, epi defann kontinyasyon patisipasyon AHF nan devlopman politik lavni.

AHF ap travay ak gouvènman Nepal, sosyete sivil la ak kominote ki afekte yo pou elabore entèvansyon sante piblik pou PLWH, depi 2009.

557,136 siyati soumèt pou kapòt 2016 nan mezi bilten pònografi nan CA
Apèl pou Aksyon: Bank Mondyal—Areranje Pwoblèm Peyi Mwayen Revni an Kounye a!