Aktivis Dwa Sivil ak SIDA yo kenbe 'Take it Down!' Manifestasyon drapo konfederasyon nan Jackson, MS

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

AHF ap rejwenn aktivis nan chapit lokal NAACP nan Jackson ak nan Friends of Fallen Riders, yon òganizasyon biker lokal ki fè travay kominotè pou òganize yon pwotestasyon State House ki mande Mississippi—sèl eta ki genyen anblèm batay Konfederasyon an—pou retire li. anblèm drapo.

Pandan deba ap dewoule alantou ekspozisyon piblik drapo Konfederasyon an, AHF—ki gen klinik tretman VIH/SIDA gratis nan prèske mwatye nan ansyen Eta Konfederasyon yo—ekzamine ensidans VIH aktyèl la nan peyi Etazini epi li te jwenn yon sipèpoze frapan nan pousantaj ka VIH nan eta Sid yo. nan ansyen Konfederasyon an.

JACKSON, MS (11 out 2015) Pandan deba ap kontinye dewoule alantou ekspozisyon piblik drapo Konfederasyon an, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), ki gen klinik tretman VIH/SIDA gratis nan prèske mwatye nan ansyen Eta Konfederasyon yo, ap rejwenn aktivis lokal yo. Chapit NAACP nan Jackson, Mississippi osi byen ke soti nan Zanmi Fallen Riders, yon òganizasyon biker lokal ki fè travay kominotè, pou òganize yon pwotestasyon State House Mèkredi 12 Out nan Jackson pou mande Mississippi—sèl eta ki genyen anblèm batay Konfederasyon an—pou retire anblèm nan drapo eta a.

Ki sa:

PWOTESTASYON DRAPO KONFEDERATE—'Pran li desann!'—SIDA ak aktivis dwa sivil yo òganize manifestasyon pou mande otorite eta Mississippi yo retire anblèm drapo Konfederasyon an nan drapo eta a nan Jackson State Capitol Building.

Lè:

MÈKREDI 12 outth   5:00 pm pou 6:30 pm CST

Ki kote:

Jackson State Capitol Building-400 High St. Jackson, MS 39201
(Front Mississippi St. ant N. President ak N. West Streets)

Ki moun ki:
Aktivis soti nan:

  • Chapit NAACP nan Jackson, MS
  • Zanmi Fallen Riders, yon òganizasyon biker lokal ki fè travay sèvis kominotè nan vil la ak zòn ki antoure
  • SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF)

KONTAK:

MS—Jessica Reinhart, +1.323.203.6146 mobil [imèl pwoteje]
CA—Ged Kenslea +1.323.791.5526 mobil oswa +1.323.308.1833 travay [imèl pwoteje]

“Nan mwa jen, pandan deba sou ekspozisyon piblik drapo Konfederasyon an t ap rive grandi, AHF te egzamine ensidans VIH aktyèl la nan rejyon Ozetazini e li te jwenn yon sipèpoze enkwayab: pi gwo pousantaj ka VIH Ozetazini te nan anpil eta sid yo. ansyen Konfederasyon an,” te di Jessica Reinhart, Direktè Asosye Sensibilizasyon Kominotè pou AHF. "A konparezon bò kòt nan yon kat jeyografik CDC ki detaye rejyon jeyografik yo ki gen pi gwo pousantaj VIH nan peyi Etazini apati 2013 ak yon kat jeyografik nan trèz eta yo nan Konfederasyon an montre yon korelasyon fò. Sipèpoze sa a sijere ke diferans ki gen anpil dokimante depi lontan nan sante piblik kontinye ap travèse Sidès la, epi AHF ak lòt moun bezwen mobilize sou tout fwon yo epi travay ansanm kòm yon kominote pou abòde disparite sa yo nan swen sante.”

Vreman vre, pandan y ap New York Times kroniker Paul Krugman deja vize deyò ke yon sèl ansyen manm Konfederasyon an te elaji kouvèti Medicaid pou moun ki pa gen anpil revni anba Lwa sou Swen Abòdab Prezidan Obama a, konsantrasyon epidemi VIH/SIDA jodi a suiv kat jeyografik Eta Konfederasyon Etazini yo jan li te kanpe an 1861, lè batay Fort Sumter nan South Carolina te limen Lagè Sivil la. Etandone ke Biwo Resansman an rapòte ke plis pase mwatye (57%) nan popilasyon nwa Ameriken an konsantre nan eta sid yo e ke Ameriken nwa yo gen 55% plis chans pou yo pa gen asirans pase Ameriken blan yo, mank de aksè egal a bon jan kalite swen medikal. —ki gen ladan tès VIH woutin ak tretman medikal— souliye nesesite ijan pou aksyon kowòdone pou abòde disparite sante dirab sa yo epi konbat epidemi SIDA ki gaye nan kominote minorite yo nan Sid la.

Pandan de ane ki sot pase yo, AHF te òganize tou yon seri de 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' Meri atravè peyi a pou mete aksan sou diferans ki genyen nan sante ki gen enpak sou kominote Afriken Ameriken yo, sitou konsènan VIH/SIDA. Kanpay la te premye lanse an fevriye 2014 pou kowenside ak 50yèm anivèsè Lwa sou Dwa Sivil 1964 la. Kounye a, Afriken Ameriken yo reprezante 44% nan tout moun ki gen VIH/SIDA Ozetazini, men se sèlman 12% nan popilasyon an.

AHF gen klinik tretman VIH/SIDA ak pwogram tès ak kontak gratis nan sis ansyen eta Konfederasyon an: Florid, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina ak Texas.

AHF peyi Zend rele ansanm defansè ak gouvènman an pou konbat SIDA
Common, Patti LaBelle ak Rev. Al Sharpton Wow foul moun nan konsè #V2EHIV nan Atlanta