AHF di Nouvo Gid pou Tès VIH OMS yo, 'Chanje jwèt la'

In Mondyal, Nouvèl pa AHF

AHF akeyi direktiv sèvis tès VIH aktyalize ak rasyonalize Òganizasyon Mondyal Lasante a, li di tès ak lyen ak tretman an se yon fason pou kraze chèn enfeksyon ak
kontwole epidemi.

WASHINGTON (an jiyè, X) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), ki bay swen medikal ak tretman VIH/SIDA a plis pase 438,000 moun nan 36 peyi, aplodi nouvèl ki soti nan Organizasyon Mondyal pou Lasante (WHO), ki te pibliye gid ki ajou sou tès VIH anba tit la, "Gid konsolide sou sèvis tès VIH-5Cs-Konsantman, konfidansyalite, konsèy, rezilta kòrèk ak koneksyon."

“Jodi a OMS te pibliye nouvo direktiv tès VIH ki vrèman chanje jwèt. AHF ap fè tès rapid senp atravè mond lan kounye a pou plis pase uit ane epi li pral frape dis milyon tès kimilatif nan fen ane sa a. Nou gen anpil eksperyans pratik ak enplemante modèl sa a epi selebre anbrase li ofisyèlman, "te di Terri Ford, chèf politik mondyal ak defans pou AHF. "Se sèl fason pou jwenn 20 milyon sou tretman pa ane 2020 ('20×20'), idantifye prèske 50% moun ki pozitif pou VIH atravè mond lan ki pa konnen sitiyasyon yo epi finalman rive nan objektif 90-90-90 yo. Bravo pou ekip OMS la ki te travay di pou fè sa an reyalite. Li pral sove lavi yo. Se pou nou tout jwenn dèyè li, itilize teknoloji tès pi vit epi fè li rive.

“Gras a amelyore teknoloji tès ak syans, yo ka bay yon tès VIH—ak rezilta—nan jis yon minit jodi a. Li se tan ke règleman ak direktiv yo kenbe vitès ak teknoloji a epi nou bat bravo OMS la pou nouvo direktiv tès li te ofri yo, "te di. Doktè Penninah Iutung Amor, Chèf Biwo Afrik pou Fondasyon Swen Sante SIDA. “Rekòmandasyon anvan yo pou konsèy anvan tès VIH yo te transfòme, epi nan anpil peyi, te vin tounen yon egzijans legal—pa sèlman pou tout moun ki ofri sèvis tès VIH—men tou kòm yon egzijans enpoze sou moun ki te vle konnen sitiyasyon VIH yo. Egzijans sa yo te sèvi kòm yon gwo baryè pou tès ki te konsome tan ak resous e ki aktyèlman te fè desann nimewo tès yo. Anpil nan baryè sa yo ta dwe leve kounye a anba nouvo direktiv tès OMS yo.”

"Nan diferan fowòm, nan diferan nivo gouvènman yo ak ajans entènasyonal yo, nou te ensiste ak deba, pafwa kont kouran an, pou retire konsèy pre-tès kòm yon kondisyon pou aksè lib ak volontèman yon tès VIH rapid," te di. Doktè Jorge Saavedra, Anbasadè Global Sante Piblik AHF ak ansyen Direktè Pwogram Nasyonal VIH Meksik la. An reyalite, li fè remake, nouvo objektif UNAIDS 90-90-90 yo pa pral reyalize si finansman apwopriye pa la epi si yon kantite baryè nan nivo peyi a pa retire. "Pou egzanp, premye 90 yo ki vle di ke 90% nan moun ki gen VIH konnen estati yo, li ta enposib reyalize ak ansyen modèl tès VCT la."

"Semèn pase a, ONUSIDA te rapòte ke kounye a gen 15 milyon moun ki gen VIH/SIDA sou tretman atravè lemond—yon reyalizasyon vrèman remakab," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Nan yon deklarasyon sou nouvèl sa a, AHF te di, 'Pou kapab reyalize kontwòl mondyal SIDA ak sispann pwopagasyon viris la, nou bezwen yon revizyon radikal nan fason nou apwoche tès VIH, koneksyon ak aksè tretman atravè mond lan.' Avèk anons Òganizasyon Mondyal Lasante a sou nouvo direktiv tès li yo, revizyon radikal sa a sanble ap sou pye, epi nou felisite ak remèsye KI MOUN KI pou aksyon yo sou sa a.”

AHF kritike Gilead paske yo mete sou lis nwa pasyan epatit C yo nan pwogram asistans pou dwòg pou pini konpayi asirans yo.
Kapòt nan defansè pònografi yo kolekte 371,000 siyati, ase pou kalifye mezi bilten vòt Kalifòni