AHF di kòmantè pwofesè Jeffrey Sachs "Avaris Gilead ki touye" se "Dwa sou lajan an"

In Nouvèl pa AHF

Nan Jounen Mondyal Epatit, ak 150 milyon moun atravè lemond k ap viv ak Epatit C, AHF felisite Doktè Jeffrey Sachs paske li te rele Gilead Sciences sou avaris li, lè li te ekri, “Gilead se prensipal obstak ant plizyè dizèn milyon moun ki malad anpil ak medikaman ki ka mete fen nan soufrans yo epi sove lavi yo.”

Gilead posede patant monopoli sou de dwòg ki sove lavi Epatit C—Solvadi, ki li te koute $84,500USD ak Harvoni, ki gen yon pri $95,000—sachs note., "Gilead pa t dekouvri oswa devlope dwòg sa yo..." men olye de sa, "...Gilead te achte dwòg sa yo nan men moun ki dekouvri yo ak devlopè yo..."

WASHINGTON (28 jiyè 2015) Nan obsèvasyon jounen mondyal epatit jodi a, ak 150 milyon moun atravè lemond panse ap viv ak epatit C, SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), te bat bravo Dr Jeffrey Sachs, Direktè Enstiti Latè nan Columbia University pou remakab li. Book pibliye sou Huffington Post la kote li te rele avèk fòs konviksyon Galarad Syans sou Evaris ensasyabl li yo sou pri dwòg li yo pou epatit ki kapab sove lavi li yo ak lòt medikaman. AHF, pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a ak yon kritik vokal nan pri dwòg ki sove yo ak pwofite dwòg, note yon iwoni ke Sachs fè remake sou yon dekonekte ant misyon konpayi dwòg Bay Area a kont pratik li yo, ekri, "Gilead se prensipal obstak ant plizyè dizèn milyon moun ki malad anpil ak medikaman ki ka mete fen nan soufrans yo epi sove lavi yo.”

“Jeffrey Sachs literalman gen rezon sou lajan an lè li rive pou evalye avaris ensasyabl Gilead la atravè politik, pratik ak pri li yo konsènan sa ki ta dwe epatit ki kapab sove lavi li ak lòt medikaman. Men, si moun pa ka jwenn aksè nan medikaman sa yo, kisa li bon vre—medikaman pou yon pousan nan? te di Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "George Merck te pi popilè sou kouvèti Time Magazine an 1952 ki di, 'Medsin se pou moun, pa pou pwofi.' Gilead te vin klèman afich opoze a: avaris twòp li pa menm baze sou pwòp rechèch ak devlopman li, men sou pwofite travay lòt syantis yo—yon envestisman finansyè kalkile, tankou yon fon lizyè oswa yon bank envestisman ta ka fè. tout bagay ki gen rapò ak pwofi ak anpil ti kras fè ak moun. Nou akeyi vwa konvenkan Doktè Sachs nan lis long defansè ak aktivis ki te pwoteste kont Gilead ak lòt konpayi dwòg pou pri yo ak politik yo.”

Dapre kòmantè Sachs la, "Gilead posede patant monopoli yo sou de dwòg ki sove lavi Epatit C, Solvadi ak Harvoni. Gilead pa t dekouvri oswa devlope medikaman sa yo, eksepte yon wòl brèf ak modès nan fen pwosesis apwobasyon dwòg la. Gilead te achte medikaman sa yo nan men moun ki dekouvri yo ak devlopè yo an 2011, apre yon dekouvèt ki dire lontan ak pwosesis devlopman, e jis anvan FDA te bay lisans dwòg yo an 2013. Li te achte yo ak konesans ke li ta sèvi ak Evaris li yo ak pouvwa lobbying li yo dechire. retire pèp Ameriken an epi anpeche moun atravè mond lan benefis medikaman mèvèy sa yo.”

Nan yon fèmen anpoul nan pyès li a, ki gen tit, 'Avaris Galaad ki touye', Sachs te ekri, "Amerik te lage desizyon lavi ak lanmò bay Evaris antrepriz. Gileyad se tout bon panèl lanmò ke nou te yon fwa te avèti sou. Poutan, panèl lanmò Gilead la bay yon gerizon ki sove lavi pa paske li twò chè pou bay li, men paske li sèvi enterè yon monopoli antrepriz ki pwoteje patant. Li lè pou sitwayen ameriken yo mande dwa pwopriyete entelektyèl ke syans Gouvènman Etazini ta dwe ba yo; ak pou gouvènman an sèvi ak pri rasyonèl fikse pou donte avaris antrepriz ak pouvwa monopoli a kreye pa yon sistèm patant trè inefikas ak enjis.”

Little Wouj Pwoteje Jamayik
Nouvo ka VIH yo monte nan eta Florid