AHF sou Dènye Plan SIDA Prezidan Obama a: Plis Aksyon, Mwens Estrateji Bezwen

In Nouvèl pa AHF

AHF felisite Prezidan pou nouvo konsantre sou Sid Etazini an, kote epidemi an te eksploze, men li di pi gwo konsantre-ak resous-ta dwe dedye a 'tretman kòm prevansyon' pou idantifye ak konekte 70% nan 1.2 milyon Ameriken k ap viv ak VIH. /SIDA jodi a ki pa gen viris yo siprime. Pasyan VIH/SIDA sou tretman yo gen 96% mwens chans pou yo pase enfeksyon yo bay lòt moun.

WASHINGTON (30 jiyè 2015) An repons a lage yon mete ajou Estrateji Nasyonal SIDA pi bonè jodi a pa Mezon Blanch lan, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, te pibliye deklarasyon sa a:

“AHF bat bravo pou Prezidan Obama pou yon nouvo konsantre ak ranfòse sou Sid Etazini, kote epidemi an te eksploze pandan dis dènye dekad la; sepandan, nou kwè yon pi gwo konsantrasyon—ak resous korespondan—bezwen dedye a 'tretman kòm prevansyon' pou kapab idantifye ak konekte 70% nan 1.2 milyon Ameriken k ap viv ak VIH/SIDA jodi a ki pa gen viris yo siprime. . Pasyan VIH/SIDA ak siksè nan tretman yo rann 96% mwens enfektye, sa vle di yo gen mwens chans pou yo kapab pase enfeksyon yo bay moun ki pa enfekte. Tretman kòm prevansyon se yon apwòch sante piblik ki pi pridan pou vrèman kraze chèn nouvo enfeksyon pase yon estrateji sante piblik toupatou ki gen ladann yon depandans twòp sou PrEP, yon metòd prevansyon ki depann twò anpil sou aderans pasyan an nan yon dwòg $13,000 pa ane. rejim pa moun ki pa gen yon enfeksyon oswa maladi."

Pou dènye deseni ki sot pase a, kantite nouvo enfeksyon VIH nan peyi Etazini an te fè tèt di plane anviwon 50,000 nouvo ka chak ane. Depi Prezidan Obama te pibliye premye inisyal li Estrateji nasyonal VIH/SIDA pou Etazini nan dat 12 jiyè 2010, kantite nouvo enfeksyon VIH nan peyi Etazini an aktyèlman ogmante yon ti kras: 45,136 nouvo enfeksyon VIH yo te idantifye an 2010, ane a te premye lage estrateji a, jiska 47,352 enfeksyon yo te idantifye nan 2013, dènye ane a pou ki CDC done yo ki disponib.

"Sa nou reyèlman bezwen nan men Prezidan Obama ak Mezon Blanch sa a sou SIDA se plis aksyon ak mwens estrateji," te di Michael Weinstein, prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA.

Siksè Vaksen Ebola: AHF di, "Mond dwe kontinye ak tout prese prese epi ak tout resous finansye ki nesesè"
Little Wouj Pwoteje Jamayik