AHF Ede San Luis Obispo AIDS Support Network, ki pral vin 'Access Support Network' 1ye Jiyè

In Nouvèl pa AHF

Kontribisyon ede òganizasyon kominotè Konte San Luis Obispo (SLO) respekte ki gen 31 an fasilite yon tranzisyon san pwoblèm nan sèvis VIH nan Konte Monterey; tout sèvis kliyan ASN Konte SLO yo ap rete an plas, san entèwonp apre chanjman non an semèn pwochèn.  

 LOS ANGELES (29 jen 2015) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) ap prete sipò li bay la San Luis Obispo AIDS Support Network (ASN) ak yon kontribisyon finansye ki pral ede òganizasyon kominotè San Luis Obispo County ki gen 31 zan pou fasilite yon tranzisyon san pwoblèm nan yon nouvo enkarnasyon semèn pwochèn. Nan 1 jiyèst, òganizasyon an, ki te kòmanse sèvi moun ki gen VIH/SIDA nan kominote San Luis Obispo an 1984, pral adopte non 'Access Support Network' pandan l ap deplase pou ofri sèvis nan Konte Monterey. Tout sèvis kliyan ASN aktyèl yo nan San Luis Obispo yo pral rete an plas, san entèwonp apre chanjman non an, epi nouvo sèvis, sitou lojman, preskripsyon, ak asistans asirans sante, pral kòmanse nan Monterey County apati 1ye jiyè.st.

"Chanjman non an nan Rezo Sipò pou Aksè a reflete yon seri sèvis elajisman ke ASN te bay pandan ane yo," te di. David Kilburn, direktè egzekitif ASN. “An 1984, sou baz modèl sèvis VIH/SIDA solid nou an depi 2001, Pwojè SLO Hep C te devlope an 2014, ki bay sipò pou manm kominote k ap viv ak epatit C; epi, an XNUMX, ASN te vin premye antite enskripsyon ki sètifye Covered California nan San Luis Obispo, sa ki te ede asire ke kominote a te gen aksè a pwogram asirans sante abòdab. N ap kontinye respekte angajman nou ak sèvis pou moun k ap viv ak VIH/SIDA, men bezwen kominote a pi gwo jodi a. Se poutèt sa nou rekonesan anvè AHF pou sipò li pandan tranzisyon sa a epi n ap tann pou nou kolabore avèk yo nan pwojè ak sèvis alavni.”

"Nou kontan sipòte Rezo Sipò Aksè nan Kalifòni Santral epi mwen espere ke nou ka travay ansanm pou ede yo fasilite ekspansyon sèvis VIH nan Monterey County pandan semèn kap vini yo," te di. Joey Terrill, Direktè Patenarya Kominotè pou AHF. “California Santral, espesyalman Salinas, gen yon popilasyon IDU enpòtan ki sanble ak Austin, Indiana, kote AHF dènyèman te deplwaye youn nan kamyonèt tès VIH li yo epi li te louvri yon klinik VIH. An jeneral, Kalifòni Santral te fè eksperyans finansman kowonpi ak rediksyon nan dènye ane ki sot pase yo makonnen ak donasyon diminye. ASN se youn nan kèk òganizasyon sèvis VIH/SIDA nan San Luis Obispo epi ki pral byento nan Konte Monterey epi yo fyè pou dirab ak kwasans yo, dapre fason yo divèsifye sèvis yo ak sous finansman yo. Se yon onè pou m bay òganizasyon diy sa a yon koutmen nan sa ki te yon sitiyasyon ki te kapab chaje ak enkoni ak yon tan difisil.”

AHF kritike etwal Jim Carrey 'Dumb & Dumber' paske li te rele Gouvènè Brown yon 'fachis' paske li te siyen yon lwa sou vaksen an.
Ohio pase mezi kle sante piblik atravè pwosesis bidjè