Depatman Sante Chicago mande Gason masisi pou yo pran vaksen kont maladi menengokòk pwogrese

In Nouvèl pa AHF

Yo Te Rapòte Kat Ka Maladi Bakteri Ra
Pami seksyèlman aktif
 Gason Masisi

LOS ANGELES (18 jen 2015) — Depatman Sante Piblik Chicago (CDPH) dènyèman te konfime kat ka maladi menengokòk (IMD) pami masisi ki aktif seksyèlman nan zòn Chicago epi li te pibliye yon konsèy sante piblik pou ankouraje gason ki fè sèks. ak gason (MSM) pou pran vaksen an. IMD se yon maladi bakteri kontajye ki ra ki ka lakòz enfeksyon nan san ak menenjit, yon maladi grav nan sèvo a ak mwal epinyè ki, si yo pa trete, ka mennen nan lanmò. IMD ka gaye nan kontak sere ak saliv tankou bo, pataje bwason oswa sigarèt. Sentòm enfeksyon yo enkli lafyèv, maltèt, kè plen, vomisman, ogmante sansiblite nan limyè ak yon kou rèd.

CDPH rekòmande pou moun ki gen menm karakteristik ak rezo sosyal ak seksyèl yo pran vaksen. An patikilye:

 • MSM ki gen VIH-pozitif
 • MSM kèlkeswa sitiyasyon VIH ki sèvi ak aplikasyon sou entènèt tankou Grindr, A4A, Scruff, Jack'd, elatriye.
 • MSM ki fè sèks anonim
 • Fanm transganr ki gen VIH-pozitif
 • Fanm trans (kèlkeswa sitiyasyon VIH) ki sèvi ak aplikasyon "kroche" sou entènèt
 • Fanm trans ki fè sèks anonim
 • Cis ak fanm transganr ki rapòte aktivite entim ak MSM ki gen gwo risk pou IMD

Moun yo ka resevwa vaksen kont menengokòk gratis nan la Sant Swen Sante AHF, ki chita nan 2600 S. Michigan Ave., Suite LLD, 60616 lè w rele (312) 881-3050 pou jwenn vaksen, randevou ak plis enfòmasyon. Yo pral ofri vaksen yo pandan lè fonksyone lendi ak jedi ant 11:00 am ak 8:00 pm. Anplis de sa, vaksen yo ap disponib tou nan dat ak lè sa yo:

 • Samdi jen Juneth soti 1:00 – 3:00 pm: Evènman Mache Lapriyè Polis ki baze sou lafwa VIH – 63rd ak Vernon
 • Samdi jen Juneth soti 4:00 – 6:00 pm: Pati paten a woulo – 1122 East 87th Street
 • Dimanch, jen 28th soti 4:00 – 6:00 pm: PRIDE nan Montrose – 4400 N. Lakeshore Drive
 • Madi, Jen 30th soti 1:00 – 3:00 pm: Sant Èd South Side (773) 445-5445 – 10420 S. Halsted
 • Samdi jiyè NANth: Black PRIDE Club Metro – 3730 N. Clark
AID Atlanta ak AHF pou Rantre Fòs yo
Prezidan AHF rele atansyon sou "Lagè kont prevansyon" nan yon nouvo kanpay piblisite editoryal