Vil Indiana nan kè epidemi VIH pou jwenn klinik VIH

In Nouvèl pa AHF

Vil Sid Indiana nan kè epidemi VIH mare ak itilizasyon dwòg IV pou jwenn klinik VIH

Afiche: 12:50 PM EDT 08 me 2015 

INDIANAPOLIS (AP) — Yon vil nan sid Indiana ki se episant yon epidemi VIH ki asosye ak itilizasyon dwòg nan venn ap resevwa yon klinik VIH.

Fondasyon SIDA SIDA ki baze nan Los Angeles la pral ouvri klinik la nan Austin nan kèk semèn nan espas biwo ki kote sèl doktè prive vil la.

Pifò nan 150 moun ki enfekte jiska dat nan epidemi an ap viv nan vil konte Scott a apeprè 30 mil nan nò Louisville, Kentucky.

Klinik la se yon patenarya ak ofisyèl leta ak lokal yo ak fondasyon an ki di li se youn nan pi gwo founisè swen medikal VIH ak SIDA san bi likratif nan peyi a. Klinik la evantyèlman pral gen ladan yon famasi.

Prezidan Fondasyon Michael Weinstein di klinik la pral bay pasyan ki pa gen asirans sante tretman gratis. Li pral tounen 44yèm klinik VIH Ameriken fondasyon an.

Copyright 2015 Press ki asosye yo. Tout dwa rezève. Materyèl sa a pa ka pibliye, difize, reekri oswa redistribiye.

AHF pran angajman pou moun ki nan Indiana nan nouvo patenarya, klinik VIH nan Austin
Ofisyèl Scott Co. espere pwolonje echanj zegwi kòm kantite ka frape 150