Dat limit pase pou endistri pònografi kontestasyon lakou siprèm ameriken an sou mezi kapòt nan konte LA

In Nouvèl pa AHF

LOS ANGELES (7 me 2015) — Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA a Michael Weinstein te pibliye deklarasyon sa a jodi a sou dat limit ki pase pou pleyan yo mande revizyon desizyon Nevyèm Awondisman sou Mezi B, lwa Konte LA te pase an 2012 ki egzije itilizasyon kapòt nan fim pou granmoun yo te tire nan konte a, sa vle di desizyon Nevyèm Awondisman an kanpe. Desizyon sa a di ke règleman gouvènman an sou fim pou granmoun pou pwoteje sante piblik yo pa poukont li enkonstitisyonèl:

"Pandan ane, endistri pònografi a te fè tout sa li kapab pou evite ofri pèfòmè li yo menm pwoteksyon nan espas travay ke lòt anplwayè yo gen obligasyon pou yo bay - e li te menm eseye entimide moun ki ta mete l an kesyon. Kounye a yo rekonèt epi konprann ke lwa senp ki bay travayè yo pwoteksyon de baz sante piblik se konstitisyonèl.”

Majistra Austin Douglas Campbell akeyi AHF ak Nouvo Klinik Tretman VIH ak Efò Prevansyon
AHF pran angajman pou moun ki nan Indiana nan nouvo patenarya, klinik VIH nan Austin