Cal/OSHA te vize plis pase 5 ane delè nan règleman sou kapòt fim pou granmoun

In Nouvèl pa AHF

Sacramento Manifestasyon 19 Mas ki te swiv pa TEMWANYAJ PUBLIK nan Cal/OSHA Standards Board Hearing

Defann yo denonse reta ki gen plizyè ane nan amannman Lwa Kalifòni sou Patojèn Transmèt San an konsènan: itilizasyon kapòt pou travayè fim adilt yo; 50 defansè pou òganize 8am pwotestasyon Sacramento nan la Kalifòni Travay & Mendèv Devlopman Ajans ki te swiv pa temwayaj piblik nan reyinyon Konsèy Estanda Cal/OSHA.

SACRAMENTO (18 mas 2015) Ki te dirije pa defansè sante piblik soti nan SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), plis pase 50 defansè—ki gen ladan de ansyen travayè fim adilt ki te vin enfekte avèk VIH pandan y ap travay nan endistri adilt la an 2013—p ap òganize yon pwotestasyon nan Sacramento sou delè senk ane Cal/OSHA nan amannman ak klarifye Lwa Kalifòni sou patojèn ki transmèt nan san konsènan itilizasyon kapòt. nan pwodiksyon fim granmoun nan Kalifòni pou pi byen pwoteje travayè yo nan fim sa yo. Cal/OSHA (Departman Relasyon Endistriyèl Kalifòni, Divizyon Sekirite ak Sante nan Travay) se òganizasyon ki kontwole sante ak sekirite nan eta a.

Defansè yo pral pwotestasyon Jedi, Mas 19th devan la Kalifòni Travay & Mendèv Devlopman Ajans (800 Capitol Mall) soti 8:00am rive 9:00am swiv imedyatman pa temwayaj piblik pa anpil nan 50 defansè ak manifestan nan la Reyinyon Konsèy Estanda Cal/OSHA ki te fèt nan State Resources Building Auditorium (1416 9th Street, Sacramento, CA 95814) apati 10am.

KISA: PWOTESTASYON OSHA: Jedi. 19 mas 2015—8:00am—9:00am Ansyen travayè fim adilt yo ak defansè sekirite travayè yo pou pwoteste kont Ajans Kalifòni pou Devlopman Travay ak Mendèv sou reta Cal/OSHA ki te gen plizyè ane nan amannman estanda Bloodborne Pathogens Kalifòni an pou pi byen pwoteje travayè fim adilt yo epi klarifye règleman sou itilizasyon kapòt nan fim pou granmoun.

KI KOTE:       devan la

                       Kalifòni Travay & Mendèv Devlopman Ajans

800 Capitol Mall, Sacramento, CA 95814

KIYÈS:

Cameron Adams (Non sèn nan: Cameron Bay) ak Sofia Delgado (non sèn li), tou de nan yo te vin VIH-pozitif pandan y ap travay nan endistri a Out 2013, osi byen ke 50 defansè sekirite travayè yo soti nan Bay Area & Los Angeles nan lekti mayo wouj "Pa gen plis eskiz!"

 YO SWIV PWOBLÈM PA:

KISA:  TEMOYAJ OSHA PIBLIK nan Cal/OSHA Standards Board Mtg

KILÈ:   Jedi. 19 mas—10:00am

KI KOTE:     State Resources Building Auditorium 1416 9th Street, Sacramento, CA 95814

                     Temwayaj Piblik @ OSHA Standards Board Mtg (kontinye)

Temwayaj Piblik Cal/OSHA (kontinye)

KIYÈS:   Cameron Adams (Non sèn nan: Cameron Bay) ak Sofia Delgado (non sèn), ki tou de te vin VIH-pozitif pandan y ap travay nan endistri fim pou granmoun nan mwa Out, 2013

  • Adan Cohen, Konsiltan Sante Piblik, AHF
  • Dale R. Gluth, Direktè Rejyonal Bay Area, AHF
  • Miki Jackson, Konsiltan Politik Piblik, AHF
  • Ava Aguado, Konsiltan Sante Piblik, AHF, osi byen ke soti
  • 50 defansè sèks ki pi an sekirite ak sekirite nan espas travay nan Bay Area ak nan pi gran Los Angeles

KONTAKTE: Ged Kenslea, AHF Communications +1.323.791.5526 mobil

Pou nou klè, itilize kapòt nan pwodiksyon fim adilt nan Kalifòni (youn nan sèlman de eta, ansanm ak New Hampshire, kote pwodiksyon fim adilt legal) deja. is obligatwa dapre lwa sou patojèn ki transmèt nan san Cal/OSHA; sepandan, endistri adilt yo te inyore lajman lwa sou itilizasyon kapòt nan dènye deseni ki sot pase yo ak kèk konsekans legal oswa regilasyon—ki gen ladan yon mank de aplikasyon efikas pa Cal/OSHA.

Kòm yon rezilta, nan dat 17 desanm 2009 AIDS Healthcare Foundation te soumèt yon petisyon fòmèl bay Konsèy Estanda Cal/OSHA pou konvoke yon komite konsiltatif pou amande Creole Bloodborne Pathogens (CCR Tit 8 §5193). Nan lèt la, AIDS Healthcare Foundation te mande Cal/OSHA "...klarifye travayè pwoteksyon obligatwa yo nan endistri fim granmoun yo."

Depi lè sa a, kòm ofisyèl Cal/OSHA yo te repete retade aksyon sou petisyon an epi pouse atik la anile—omisyon li nan reyinyon ajanda yo epi kenbe l anvlope nan yon vwal nan sekrè biwokratik pou senk ane ki sot pase yo—omwen kat pèfòmè adilt: Cameron Adams (2013) Jozye Rodgers (2013) Sofia Delgado (non sèn li, tou enfekte nan 2013) ak Derrick Burts (2010)—yo vin enfekte ak VIH pandan y ap travay nan endistri fim granmoun.

Se konsa, lè defansè yo te aprann ke atik la te yon lòt fwa ankò pouse tounen ak omisyon nan ajanda a nan semèn sa a. Reyinyon Konsèy Estanda Cal/OSHA (3/19/15), yo te deside mobilize epi mennen moun ki soti nan Zòn Bay ak nan pi gwo Los Angeles nan Sacramento pou yon pwotestasyon sekirite nan espas travay epi pou temwaye nan Reyinyon Konsèy Estanda OSHA.

An reyalite, pwotestasyon ak temwayaj piblik ki fikse pou Jedi sa a nan Sacramento pral fèt prèske kat ane nan jounen an soti nan yon reyinyon Komisyon Konsèy Estanda Cal/OSHA ki sanble ki te fèt nan Van Nuys (nan dat 17 mas 2011) kote ofisyèl OSHA te deklare piblikman entansyon yo pou prezante règleman Mizajou Patojèn Bloodborne ki vize a pi byen pwoteje pèfòmè fim adilt yo. Dapre yon Deklarasyon pou laprès AHF nan moman sa a:

“Pandan yon reyinyon Cal/OSHA yo (Depatman Relasyon Endistriyèl Kalifòni, Divizyon Sekirite ak Sante nan Travay) Komisyon Konsèy Estanda Sekirite ak Sante nan Travay nan Van Nuys Jedi pase (17 mas 2011), Deborah Gold, MPH, CIH, yon Enjenyè Sekirite Senior pou Cal/OSHA, te anonse piblikman e pou premye fwa ke ofisyèl OSHA yo ap ekri pwopozisyon nouvo amannman sekirite nan Lwa Eta a patojèn ki transmèt yo. nan lòd pou klarifye ak ranfòse kondisyon sekirite nan espas travay pou anplwayè ak pèfòmè fim granmoun nan endistri fim granmoun. Lè sa a, amannman sekirite yo pwopoze yo pral prezante at yon reyinyon konsiltatif Cal/OSHA ki pral fèt nan Los Angeles le 7 jenth; amannman yo pral sibi pwosesis estanda apwobasyon piblik la ki pral gen ladan kominote ak endistri opinyon ak fidbak.”

“Konsèy Estanda Cal/OSHA an reta yon lòt fwa ankò vòt sou amannman ki pwopoze nan Standard Bloodborne Pathogens ki ta pi byen pwoteje travayè fim adilt yo sou plato. Okòmansman, AHF te soumèt pwopozisyon an nan mwa desanm 2009, sa vle di li te gen plis pase senk ane san yo pa gen okenn fen nan je," te di. Whitney Engeran-Kòdova, Direktè Senior, AIDS Healthcare Foundation Public Health Division nan yon deklarasyon. “Komisyon Konsèy Estanda yo te pwomèt atik la t ap ajanda a an fevriye, answit mas, answit avril—kounye a yo di vòt la pral fèt an me. Komisyon Konsèy la estanda bezwen leve vwal la nan sekrè. Pa gen plis eskiz! Nou bezwen Cal/OSHA pou sispann reta ak koupe sou tep wouj la anvan li twò ta. Travayè Kalifòni sa yo gen dwa a menm pwoteksyon ak travayè Kalifòni yo nenpòt endistri!"

“An 2013, mwen te jwenn yon travay k ap travay pou yon estidyo fim granmoun nan San Francisco. Dapre pwòp pwotokòl endistri a, mwen te fè tès pou STD epi mwen te disponib pou travay. Lè m rive la, mwen te jwenn yo te anboche 75 siplemantè pou yo te nan sèn nan, Pa gen okenn nan yo te teste. Anplis de sa, pèfòmè prensipal mwen t ap travay avèk li a te blese—li te koupe ak senyen—epi mwen te fè presyon sou mwen pou m travay avèk li—e pou m travay san kapòt—menmsi mwen te mande yon patnè ranplasman. Yon ti tan apre, mwen te aprann ke yon lòt gason mwen te travay avèk pi bonè te gen Epatit C. Pou m asire m pa t enfekte ak Epatit C, mwen te chwazi pou m fè yon seri tès STD konplè. Se lè sa a mwen te konnen mwen te enfekte ak VIH,” te di Cameron Adams, ki moun ki pral nan Sacramento Jedi pou pwotestasyon an ak temwayaj piblik. “Mwen te swiv oto-règleman endistri fim granmoun yo e kounye a, mwen se yon fanm VIH pozitif. Pandan ke li ka twò ta pou mwen, li pa twò ta pou lòt pèfòmè. Endistri fim granmoun yo p'ap janm vle mete sante ak sekirite anvan pwofi yo. Li lè pou nou mete estanda patojèn yo pwopoze a sou kalandriye a kounye a!”

"Nan pwen sa a, nou yon ti jan konfonn. Konsèy Estanda Cal/OSHA a se yon konsèy gouvènè a nonmen, men li pa sanble gen okenn otorite reyèl. Nou te ale nan reyinyon yo chak mwa ak devwa, epi—malgre lefèt ke ofisyèl OSHA yo di ke sa a dwe fèt byen vit—nou gen senk ane ak yon mwatye nan pwosesis la san anyen pa montre pou li. Sa a pa bon, "te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Èske Komisyon Konsèy la Estanda reyèlman pa gen okenn otorite pou mande Divizyon an fè anyen? Pou Prezidan Dave Thomas: Konbyen tan ankò ak konbyen plis blesi ki nesesè pou konvenk ou kontinye? Nou anvi met sa kestyon lo azanda avan ou adjourn sa Jedi. Si w vrèman enkyete w pou travayè sa yo e w vle di sa w ap di a, ou gen pouvwa pou w mete l sou ajanda kounye a—Pa gen eskiz ankò!’”

Kalifòni Statewide Condoms in Porn bilten vòt te anonse, Novanm 2014

Separeman, An Novanm 2014, defansè sekirite kapòt ak travayè fim adilt yo te anonse tou plan pou yon mezi bilten vòt nan tout eta a ki apiye sitwayen ameriken ki ranfòse egzijans OSHA pou kapòt pou endistri fim adilt yo an Novanm (lyen ak anons laprès konplè). isit la). Defansè yo pwopoze mezi a kalifye pou parèt sou bilten vòt eleksyon prezidansyèl Novanm 2016 la.

“Bòn vòt pou mezi bilten vòt nan tout eta a montre ke 71% moun nan eta a te dakò ke travayè fim granmoun yo ta dwe pi byen pwoteje pa règleman OSHA. Poukisa biwokrasi ki pa gen anpil, ak/oswa sekrè tankou OSHA ak Depatman Relasyon Endistriyèl yo ta dwe kapab sispann volonte pèp la?” te ajoute Weinstein AHF. “Pandan se tan, dapre ane yo, Komisyon Konsèy la Estanda refize oswa pa t vle oswa pa t kapab aji, plizyè milye—pa plizyè douzèn—men plizyè milye moun nan endistri fim adilt yo te kontinye tonbe ak enfeksyon seksyèlman transmisib, yon bagay ki toujou ap pase jodi a. ”

Katalis pou Lwa Eta Kalifòni

Moman pou inisyativ bilten vòt votè sa a nan tout eta a Sèks an sekirite nan endistri fim adilt yo te vini apre California Assembly Bill 1576, (Isadore Hall, III, D-Los Angeles), yon bòdwo enpòtan ki ta klarifye ak ranfòse lwa sekirite travayè leta yo ki egzije kapòt nan tout fim adilt ki fèt nan tout eta a nan Kalifòni, echwe pou soti nan Komite Apwopriyasyon Sena Eta a nan mwa Out ane pase a, efektivman touye bòdwo a. .

Anplis de sa, defansè yo te vin fristre akòz reta biwokratik repete Cal/OSHA ak inaksyon pandan senk ane ki sot pase yo sou petisyon li a ki t ap chèche mete ajou Estanda Patojèn Bloodborne Eta a. Nan dat 17 desanm 2009, yon petisyon te depoze nan Cal/OSHA pou amande Kòd Règleman Kalifòni Tit 8 § 5193 te aksepte unaniment pa Komisyon Konsèy la Estanda. Depi lè sa a, sepandan, OSHA te retade pifò odyans ak/oswa nenpòt aksyon ki gen sans sou petisyon an—pi resamman, ak yon reta jiska mas 2015—ki te retade ankò. Men de lèt sa yo:

  • Petisyon orijinal la bay OSHA ki gen dat 17 desanm 2009, ki gen PA yo te aji sou, epi
  • A lèt soti 3 novanm 2014 pou OSHA mande responsablite ak aksyon sou zafè a.

Anfen, defansè yo fristre tou ak reta nan aplikasyon 'Mezi B' Konte Los Angeles (Konte Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act), yon mezi lokal ki sanble ak bilten vòt lokal ki mande pou itilize kapòt nan tout fim adilt ki te tire nan Los Angeles. Konte Angeles, ki te pase ak sipò elektè akablan—57% a 43%—nan eleksyon Novanm 2012 nan Konte Los Angeles (maj viktwa: 1,617,866 vòt anfavè [56.94%] kont 1,222,681 vòt kont [43.04%]). Sepandan, plis pase dezan apre, Konte Los Angeles poko aplike Mezi B totalman, e yon gwoup pwodiktè fim pou granmoun te lajistis Konte a pou yo sispann aplikasyon mezi a.

Florida AIDS Walk Ranmase Plis pase $1 Milyon
SF Health Dept. Pwoblèm Konsiltatif sou Bakteri Entestinal nan MSM