AHF pou sipòte lejislasyon Kalifòni ki limite egzanpsyon vaksen 'kwayans pèsonèl' yo

In Nouvèl pa AHF

Nan mitan yon epidemi lawoujòl nan tout peyi a ki te enfekte plis pase 100 moun epi ki te alimenté pa yon gwo pousantaj moun ki pa vaksinen nan Kalifòni, Senatè Eta yo [Dr.] Richard Pan (D-Sacramento) ak Ben Allen (D-Santa Monica) te anonse plan pou prezante lejislasyon ki limite egzanpsyon 'kwayans pèsonèl' paran yo pou ogmante kantite vaksinasyon preskolè ak timoun nan eta a.

AHF, ki te lanse 'Pwoteje pitit ou—Vaksen,' yon panno afichaj ak kanpay defans nan Novanm 2014 anvan epidemi aktyèl la, pral sipòte kouray lejislasyon an, ke li wè kòm yon mezi pridan sante piblik ki vize a pwoteje piblik la kont maladi kontajye yo prevni.

SACRAMENTO, CA (5 fevriye 2015) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA ak yon lidè nan prevansyon ak tretman VIH ak STD, jodi a te anonse ke li pral sipòte lejislasyon plane nan tout eta a ki pral limite egzanpsyon vaksen 'kwayans pèsonèl' paran yo nan Kalifòni.

Nan mitan yon epidemi lawoujòl nan tout peyi a ki te enfekte plis pase 100 moun epi ki te alimenté pa yon gwo pousantaj moun ak timoun ki pa vaksinen nan California, California State Senators [Dr.] Richard Pan (D-Sacramento – SD 6)—yon pedyat—ak Ben Allen (D-Santa Monica) te anonse plan yo pou entwodui lejislasyon ki limite egzanpsyon 'kwayans pèsonèl' paran yo nan yon efò pou ogmante kantite vaksinasyon preskolè ak timoun nan eta a. Anons la te rankontre ak antouzyasm pa anpil k ap travay nan tèren sante piblik la, ak la Los Angeles Times te rapòte yè ke Gouvènè Jerry Brown ka louvri pou mete restriksyon sou egzanpsyon vaksen chwa paran sa yo.

"N ap sipòte lejislasyon ki te planifye pa Senatè Eta Kalifòni Richard Pan ak Ben Allen te gen entansyon aboli oswa limite sa yo rele 'kwayans pèsonèl' egzanpsyon yo, epidemi aktyèl lawoujòl sa a montre se yon anatèm nan pratik pridan sante piblik," te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Malerezman, kounye a nou wè ki jan egzanpsyon sa yo san fondman ak induljans fè ravaj ak piblik la pandan epidemi sa a ap jwe atravè peyi a. Nou remèsye Senatè yo pou plan yo pou pwojè lwa a epi n ap peze Sena Kalifòni ak Lejislati a pou yo aji rapidman ak favorab sou yon pwojè lwa konsa.”

Nan mwa novanm 2014—byen anvan epidemi lawoujòl aktyèl la (ki te soti nan Disneyland pandan semèn Nwèl la) te kòmanse anvayi nasyon an—AIDS Healthcare Foundation te lanse yon kanpay defans ak afichaj ki gen tit, "Pwoteje Pitit Ou—Vaksen.” Nan yon souke tèt sou gwo wòl ke selebrite san enfòme tankou Jenny McCarthy—ki pa gen okenn orijin medikal oswa sante piblik oswa eksperyans—te jwe enstile krentif pou vaksen yo nan piblik la, AHF tit sit entènèt ki gen rapò li yo: www.AirheadCelebs.com .

Konte Cuyahoga—Fin ak Biwokrasi SIDA!
South Side Help Center & AHF pou Rantre Fòs yo nan Chicago