Op-ed: Gade nan tès VIH nan 2015

In Nouvèl pa AHF

Yon tès VIH nan epizòd yè swa nan HBO a Kap se yon rapèl alè pou telespektatè yo gen youn nan pwòp yo.

HBO's Kap jis difize yon epizòd ki konsantre an pati sou vwayaj yon karaktè ak tès VIH. Sèn nan, ki te filme nan youn nan magazen thrift Out of the Closet ak sit tès VIH nan AIDS Healthcare Foundation nan Bay Area, sèvi kòm yon rapèl alè poukisa tès VIH se yon zak enpòtan pou moun endividyèlman ak pou kominote a masisi an patikilye. Vrèmanvre, tès VIH enpòtan pou tout Ameriken, paske plis pase 50,000 moun tout kalite pran VIH chak ane - yon kantite nou te gen difikilte pou desann.

Sou yon baz endividyèl, moun tonbe nan yon pakèt motivasyon nan chèche sèvis tès VIH. Gen kèk k ap chèche fè tès VIH paske yo te gen yon moman san pwoteksyon, kèk moun yo te avè l, oswa petèt yon lòt te di yo ke yo te gen risk ... oswa gen yon bagay rive ki te lakòz yo enkyetid. Gen lòt ki sèvi ak sèvis tès yo kòm yon eleman nan woutin sante seksyèl yo. Mwen ta sijere ke nenpòt kote moun tonbe nan spectre risk oswa motivasyon nan tès la, chak fwa yon moun chèche konesans sou eta sante yo, li gen yon efè benefisye pou yo ak pou kominote nou an.

Poukisa? Paske gason masisi an patikilye ak kominote LGBT an jeneral ap travay pou sòti nan de bank bwouya. Youn nan se bwouya lagè anmè kont yon maladi kominote a ap goumen pou plis pase 30 ane pou arete ravaj li yo sou zanmi nou, fanmi, ak kominote a. Lòt la, brouyar prejije ak inyorans, twoub kapasite nou pou n vrèman apresye tèt nou epi fòme lyen reyèl ak konfyans youn ak lòt kèlkeswa sitiyasyon VIH nou an.

Chak fwa nou teste, chak fwa nou jwenn estati nou epi pataje sa ak moun ak moun nou pataje kò nou (kèlkeswa rezilta a), nou retire yon ti kiyè bwouya sa a. Chak etap yo pran pou konnen ak divilge estati nou an se yon lòt aksyon ki pral ralanti pwopagasyon VIH nan kominote nou an epi afime ke pa gen anyen pou kache. Desizyon nou yo ak ki moun yo dwe entim nan kèlkeswa fason nou chwazi nan 2015, pa bezwen ekskiz pou, ni sijè a wont.

An 2014 AIDS Healthcare Foundation te fè 155,842 tès VIH nan Etazini nan nèf eta. Nouvèl ankourajan se ke 98.8 pousan nan moun nou te teste yo te VIH negatif. Pwogram tès nou yo te idantifye tou 1,871 moun k ap viv ak VIH, ki, akòz desizyon yo pran pou fè tès la, pral konekte kounye a ak bon jan kalite swen medikal ak opsyon tretman dwòg ki pral literalman sove lavi yo. Men, chak fwa yo te teste yon moun, kèlkeswa oryantasyon li oswa sèks yo - oswa rezilta final tès li a - yo te gen yon konvèsasyon, yo te bay enfòmasyon pou enfòme ak bay moun sa a pouvwa epi, èspere ke, yo te reyalize yon rezilta pozitif. Kit sa te kapab yon referans bay swen VIH oswa yon diskisyon sou fason pou pa tèlman pè oswa diminye risk, nou te fè yon etap pi devan.

Ti kiyè vin tas, tas vin pent, ak sa yo vin galon.

Gen yon lòt fason tès VIH kapab epi li bezwen pi enpòtan. Nou menm, antanke kominote, nou bezwen kontinye kraze baryè pou fè tès VIH epi kreye kondisyon kote konesans sou sitiyasyon VIH yon moun vin tounen yon eleman komen nan swen sante ki bay Ozetazini. Kòm yon egzanp, si yo te administre tès VIH nan yon fason ki pa patisipe regilyèman pou moun sa yo ki gen laj 13-64 nan sal ijans, biwo doktè, ak klinik, nou ta ka idantifye plis moun k ap viv ak VIH epi fè yo pran swen. Kòm yon rezilta, ak viris yo siprime gras a yo te sou tretman, nou pral diminye prezans viris la nan kominote a ak moun ki gen VIH-pozitif ka kontinye lavi yo ak enfeksyon VIH yo kenbe nan bè.

Retire stigma ak baryè nan tès VIH ak yon entegrasyon pi konplè nan teknoloji tès rapid osi byen ke diminye depans pou sèvis tès yo pral nòmalize plis diskisyon sou VIH (ak lòt enfeksyon seksyèlman transmisib) nan sistèm swen sante nou an k ap grandi.

Se konsa, kòm istwa LBGT yo jwenn plis vizibilite nan mond amizman an epi kòm bwouya a leve sou kominote nou an, nou ta dwe tout be Kap yon ti kras pi pre nan tès VIH nan 2015.

WHITNEY ENGERAN-CORDOVA se direktè siperyè Divizyon Sante Piblik Fondasyon Swen Sante SIDA, ki se pi gwo òganizasyon mondyal SIDA. Pou aprann plis sou AHF, vizite AIDSHealth.org oswa swiv gwoup la sou Facebook ak Twitter @aidshealthcare.

Sifilis okilè nan Eta Washington reflete tandans nasyonal STD
AHF felisite Entwodiksyon Pwojè lwa pou negosyasyon pri Medicare