AHF felisite Entwodiksyon Pwojè lwa pou negosyasyon pri Medicare

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Lwa sou Negosyasyon Medikaman sou Preskripsyon Medicare (S. 31) Senatè Amy Klobuchar (D-MN) ak 6 ko-patwonaj te entwodui, bay Depatman Sante ak Sèvis Imen (HHS) otorite pou negosye pri medikaman yo nan non tout Medicare. benefisyè yo.

 AHF rele negosyasyon Medicare yon 'pa gen okenn lide' ki pral kontrekare pri ki pa gen kontwòl famasi a nan medikaman espesyalite, tankou Harvoni Gilead a – yon nouvo tretman pou Epatit C ki gen yon pri plis pase $1,100 pou chak grenn.

WASHINGTON (16 janvye 2015) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a ak yon defansè franse kont pri dwòg ki sove lavi pou VIH/SIDA ak lòt medikaman, jodi a te felisite entwodiksyon an nan S. 31, Medicare Prescription Drug Negotiation Act nan 2015 pa Senatè Amy Klobuchar (D-MN). Pwojè lwa a bay Depatman Sante ak Sèvis Imen (HHS) otorite pou negosye rabè sou pri medikaman yo nan non tout benefisyè Medicare yo, sa ki ranvèse yon lwa 2003 ki anpeche gouvènman federal la negosye pri medikaman pou Medicare.

"Pèmèt gouvènman federal la negosye pri medikaman pou Medicare se yon pa gen okenn lide," te di Michael Weinstein, Prezidan AHF. “Tout lòt pwogram sante gouvènman an gen kapasite pou yo negosye pri pou medikaman li achte yo. Lè nou anpeche Medicare fè menm jan an, nou te bay famasi lajan nan pri aksè nan swen pou pasyan ki nan bezwen.”

Kapasite Medicare pou negosye pri li peye pou medikaman an vin de pli zan pli enpòtan lè yo prezante medikaman espesyalite ki pi nouvo ak chè yo, tankou Harvoni Gilead a, yon tretman Epatit C konpayi an te koute plis pase $1,100 pou chak grenn (plis pase $94,000 pou chak moun pou yon kou konplè nan tretman an). ). Dapre yon analiz jen 2014 pa Afè Sante, medikaman sa a pou kont li ta ka koute Medicare $6.5 milya, yon ogmantasyon uit pousan nan prim enskripsyon yo - yon ogmantasyon pi gwo pase nan nenpòt ane depi 2008.

"Lè yo bay pouvwa pou fikse pri inilateralman, pharma te montre ke pa gen okenn limit nan sa li pral peye pou nouvo medikaman, menm si sa vle di refize aksè nan swen pou dè milyon de moun," te ajoute. Weinstein. "Nou bat bravo pou Senatè Klobuchar pou lidèchip li sou pwoblèm sa a epi nou ankouraje kòlèg li yo pou yo swiv egzanp lè yo pase S.31 an lwa ane sa a."

Op-ed: Gade nan tès VIH nan 2015
AHF lapenn pou Wallace Albertson, ansyen Prezidan Konsèy Administrasyon an