Kalifòni di aktè pònografi enfekte sou seri fim pou granmoun

In Nouvèl pa AHF

Depatman Sante Piblik Kalifòni, Branch Sante Okipasyonèl rapòte jodi a ke li te dokimante ke yon pèfòmè fim adilt te panse ap travay nan Nevada kontra VIH pandan y ap travay sou seri. Ka a enplike yon pèfòmè gason k ap travay ak yon lòt pèfòmè gason; moun nan okòmansman teste VIH-negatif nan Kalifòni apre ekspoze a andeyò eta a, men de semèn pita teste VIH-pozitif.

Ofisyèl Sante yo te konfime transmisyon sou seri a lè yo voye echantiyon san bay Sant pou Kontwòl Maladi (CDC), ki te sekans jenetikman viris la, matche li ak yon aktè enfekte a te travay avèk li.

LOS ANGELES (29 desanm 2014) Nan yon rapòte lage pi bonè jodi a, Depatman Sante Piblik Kalifòni, Branch Sante Okipasyonèl di ke li te dokimante transmisyon sou-seri nan yon enfeksyon VIH soti nan yon pèfòmè fim adilt ki te panse ap travay andeyò eta (nan Nevada) a yon lòt pèfòmè moun nan te travay. ak. Ka a enplike yon pèfòmè gason ki te filme-li fè ak lòt pèfòmè gason. Premye pèfòmè a (ki te enfekte yon dezyèm pèfòmè sou seri a) te fè tès okòmansman nan yon etablisman pou fè tès endistri a epi li te fè yon tès anplifikasyon asid nikleik (NAAT) negatif APTIMA HIV-1 RNA nan lespas 14 jou anvan de lans fim. Yo te fè dezyèm tès VIH pou premye pèfòmè a nan yon klinik ki pa afilye ak endistri apre dezyèm tire a. Premye pèfòmè a te resevwa yon dyagnostik enfeksyon VIH egi (pozitif antikò kimiluminesan VIH/tès antijèn, tès iminokonsantrasyon rapid VIH 1/2 negatif, ak kantite viris RNA VIH > 10 milyon/mL). Nan mitan mwa oktòb la, Kowalisyon pou Lapawòl Libète (FSC), gwoup komès endistri adilt la, te etabli yon moratoryom sou tal filme endistri adilt akòz rapò sou yon enfeksyon ki gen rapò ak endistri-akòz sa ki gen plis chans sa a dènye ka VIH. Semèn annapre a, FSC te leve entèdiksyon tal filme an.

Ofisyèl sante Kalifòni yo konfime transmisyon sou seri a apre yo fin voye echantiyon san bay la Sant pou Kontwòl Maladi (CDC), ki jenetikman sekans (jenotip ak fenotip) viris la te jwenn nan pèfòmè ki enplike yo, epi matche li ak yon aktè fim granmoun aktè ki enfekte a te travay ak.

"Sa a se pa AHF oswa sipòtè kapòt ki reklame ke yon transmisyon VIH te fèt sou seri a nan yon fim granmoun. Sa a se Depatman Sante Piblik Kalifòni ak ofisyèl OSHA Sante Okipasyonèl ki te verifye echantiyon san pèfòmè yo ak CDC a epi ki te konkli apre sekans jenetik ke enfeksyon VIH sa a te fèt sou seri,” te di. Michael Weinstein, Prezidan an Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF). "Pandan ane pwodiktè fim granmoun yo te deklare ke pèfòmè ki te teste VIH-pozitif pandan y ap travay nan endistri a pa te kontra VIH nan endistri a, men yo te vin enfekte nan ekspoze nan lavi pèsonèl yo deyò epi lwen seri fim granmoun. Nouvo ka sa a mete verite nan manti ke endistri a te ankouraje ane apre ane, ane ki malerezman te wè plizyè pèfòmè adisyonèl enfekte pandan y ap travay nan endistri pònografi.

Endistri fim granmoun yo rekonèt ke li te gen twa (3) transmisyon konfime sou seri an 2004 apre yon sèn gason ki te travay nan fim pou granmoun nan Amerik di Sid te retounen Ozetazini e li te rekòmanse filme fim pou granmoun nan Los Angeles—answit te enfekte twa fi. patnè sou seri.

Depi 2004 te gen anpil lòt ka nan pèfòmè tès VIH-pozitif pandan y ap travay nan endistri pònografi Kalifòni an, ki gen ladan ka nan 2010 (Derrick Burts) ak 2013 (Cameron Bay ak Rod Daily). Sepandan, malgre pi gwo amann OSHA ki te janm rann kont endistri fim granmoun yo nan ka Cameron Bay, pwodiktè pònografi yo kontinye vire ke moun sa yo pa t kontra VIH sou seri a nan endistri a, men nan lavi pèsonèl yo.

Weinstein te ajoute: "Pa gen okenn prèv ke nenpòt nan enfeksyon VIH sa yo nan dènye deseni ki sot pase yo pa te fèt sou yon seri lòt ke endistri pònografi a, ak piblik jeneral la ak ofisyèl sante yo konte sou pwòp tèt ou rapò endistri a," te ajoute. “Sa a se yon repete trajik ane pase a, ak ane 2010 ak ane anvan yo. Nou pap janm aprann?”

Règ Nevada Bordèl pou aplike nan pònografi
AHF apiye Komisyonè Asirans Florid Kevin McCarty