Nouvo anons AHF mande, 'CDC: E si ou pa mal sou PrEP?'

In Nouvèl pa AHF

Anons lèt ouvè defi Sant pou Kontwòl Maladi sou rekòmandasyon li pou itilizasyon medikaman Truvada pou VIH/SIDA nan tout kominote a kòm pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP) pou posib prevansyon VIH.

Nan mwa me, CDC rekòmande pou 500,000 gason-ki-fè sèks-ak-gason ak lòt moun ki gen gwo risk ale sou PrEP, malgre lefèt ke done ki soti nan prèske tout syans PrEP pa sipòte deplwaman piblik sa a gwo echèl nan PrEP. akòz pwoblèm aderans: Menm nan esè klinik ak anpil atansyon kontwole ki montre efikasite dwòg la, anpil patisipan etid tou senpleman PA t 'pran medikaman an chak jou jan preskri a.   

Kanpay AHF kòmanse lendi 17 novanmth nan jounal ak magazin nan sèt mache oswa vil nan tout peyi: New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland, Dallas, Washington, DC ak Sid Florid.

LOS ANGELES (19 Novanm 2014) Lendi, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te lanse yon nouvo kanpay piblisite nasyonal defi a Sant pou Kontwòl Maladi (CDC), sou rekòmandasyon resan li yo nan echèl la toupatou nan itilize nan Galaad la Medikaman VIH/SIDA Tanpèt loraj kòm pwofilaktik pre-ekspozisyon (PrEP) kòm yon zouti posib pou prevansyon VIH.

Anons AHF, ekri kòm yon "Lèt ouvri pou CDC a: E si w pa gen erè sou PrEP?", premye parèt lendi 17 novanmth in Hill nan, yon jounal chak jou k ap sèvi ak rapò sou ofisyèl eli yo ak anplwaye gouvènman an nan Washington DC. Anons CDC/PrEP AHF a pral parèt pandan dis jou kap vini yo nan jounal ak magazin nan sèt mache oswa vil nan tout peyi a: New York, Los Angeles, San Francisco, Oakland, Dallas, Washington, DC ak Sid Florid.

Nan mwa me, an CDC rekòmande ke 500,000 gason-ki-fè sèks-ak-gason ak lòt moun ki gen gwo risk ale sou PrEP, malgre lefèt ke done ki soti nan prèske tout gwo etid PrEP yo pa sipòte deplwaman piblik PrEP a gwo echèl akòz pwoblèm aderans medikaman. : Menm nan esè klinik ak anpil atansyon ki montre efikasite klinik dwòg la, anpil patisipan etid tou senpleman te fè PA pran medikaman an chak jou jan yo preskri.  

Anba tit la "Yon Lèt Ouvè bay CDC a: E si w pa mal sou PrEP?", Tès piblisite AHF a li:

“Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) dènyèman te rekòmande pou mwatye yon milyon gason masisi Ozetazini resevwa Truvada pou prevansyon VIH. Anplis de sa, yo te chanje mo yo soti nan "sèks san pwoteksyon" nan "sèks san kapòt" pou dekri kouche san kapòt, kidonk yo te di ke sèks san kapòt ta ka toujou an sekirite si yo te akonpaye pa medikaman pandan y ap inyore transmisyon tout lòt STD san konte VIH. AIDS Healthcare Foundation (AHF) konsidere desizyon sa yo kòm danjere pou sante piblik peyi a. Tou de desizyon sa yo baze sou premis ke PrEP (pwofilaksi pre-ekspozisyon) ak Truvada se yon bon estrateji sante piblik. 

AHF kwè ke pandan ke Truvada ka travay pou pwoteje yon ti segman nan popilasyon an nan moun ki gen VIH negatif, tout etid syantifik yo te montre ke li pa pral travay sou yon baz nan tout kominote a paske nan aderans toujou move pa matyè etid yo - menm anba. sikonstans ideyal.

Sepandan, si done yo pral rapòte nan de ane kap vini yo montre ke nou mal sou PrEP, nou pral premye moun ki admèt li. Nou defi CDC pou fè menm pwomès la.

Kounye a, kominote gason masisi a ap fè fas ak gwo pousantaj sifilis ak lòt STD. 1,2 CDC konnen ke Truvada pa ofri okenn pwoteksyon kont sifilis. Si nimewo sa yo kontinye ap monte pi wo, èske CDC a pral tounen nan rele konpòtman ki pa an sekirite "san pwoteksyon"? Si moun ki sou Truvada vin enfekte ak VIH, èske CDC a rekonsidere desizyon gratèl li pran sou PrEP? Si gason ki vin enfekte devlope rezistans dwòg, èske CDC ap mande eskiz?

Etik medikal yo baze sou konsèp "pa fè okenn mal." 3 Pi lwen pase domaj potansyèl nan sante moun yo, estrateji CDC mal avize nan tretman an mas ak Truvada poze yon risk enpòtan nan kilti kapòt la, ki byenke li te erode, te toujou genyen nan mitan gason masisi pou twa deseni.

Etid yo montre ke majorite gason masisi itilize kapòt toujou oswa pafwa. 4 Sa a se fè soti nan lefèt ke pousantaj aktyèl yo nan enfeksyon ta byen lwen pi wo si yo pa t '. Se poutèt sa, gaye move enfòmasyon ki montre Truvada se yon estrateji prevansyon efikas nan tout kominote a gen potansyèl pou fè gwo mal.

Ni kominote a ni gouvènman an dwe responsab pou gidans yo bay popilasyon vilnerab yo. Deba sou sèks ki pi an sekirite tounen nan kòmansman epidemi an. Chak fwa nou pa t koute konsèy pou nou pwoteje tèt nou, nou te peye yon pri terib. AHF pral fè tout sa nou kapab pou asire sa pa rive ankò. Sepandan, si nou mal, nou pral pran responsablite pou desizyon nou yo. Nou espere ke tout lòt moun pral fè menm jan an."

 

Fondasyon Swen Sante SIDA

AHF defi CDC sou Chanjman Libellés Prevansyon soti nan 'San pwoteksyon' yo 'San kapòt'

Jan yo note sa nan AHF yo "E si w te mal sou PrEP?" ad, CDC a-ak ti fanfare ak prèske pa gen okenn diskisyon piblik-tou dènyèman chanje libellé prevansyon li soti nan "sèks san pwoteksyon" yo "sèks san kapòt" pou dekri kouche san kapòt. (NÒT: yon demann te vini atravè yon lèt gwoup kominotè bay CDC a an Desanm 2013; CDC a te chanje fòm lan an janvye 2014—yon sèlman kat oswa senk semèn apre).

Avèk chanjman mo sa a ki sanble inonsan, CDC te kounye a nan sans—e AHF kwè mal—deklare ke sèks san yon kapòt (san kapòt) ta ka toujou konsidere kòm san danje si akonpaye pa medikaman. Pandan ke AHF rekonèt ke PrEP ka klinikman efikas nan prevansyon VIH (enkyetid nou an se aderans pasyan), Fondasyon an ap defi CDC a konplètman eksplike ak defann rezon syantifik la pou chanjman sa a toudenkou mo.

"San kapòt" sèks toujou kite yon moun nèt "san pwoteksyon" soti nan transmisyon posib nan prèske tout lòt STD. Anplis VIH, PrEP ofri nòmalman NON pwoteksyon kont maladi ki gen ladan sifilis, gonore, klamidya, HPV ak lòt moun-kèk maladi yo kounye a yo wè nan pi gwo pwopòsyon pami gason masisi ak gason-ki-fè sèks-ak-gason (MSM)—populasyon CDC a ap vize ak rekòmandasyon li pou ogmante PrEP a 500,000 moun.

Anplis de sa, e petèt nan pi gwo alam, chanjman toudenkou CDC nan verbiage soti nan "san pwoteksyon" yo "san kapòt" parèt pou konplètman anile FDA a ak direktiv li yo ak endikasyon sou etikèt Black Box pou itilize Truvada pou yon endikasyon PrEP, kòm PrEP se PA jis yon preskripsyon ki bay nan izolasyon.

PrEP, selon aktyèl FDA direktiv se yon estrateji prevansyon VIH ki gen kat pati, ki gen ladann: 1) yon tès debaz VIH pou asire moun nan VIH-negatif; 2) pran Truvada chak jou, yon fwa pa jou;

3) peryodik (rekòmande chak twa mwa) swiv tès VIH pou asire ke moun nan rete VIH-negatif pandan li sou PrEP, epi 4) sijere kontinye itilize nan "Estrateji jesyon konplè"  … pou redwi ekspoze moun ki pa enfekte a enfeksyon VIH-1,” ki gen ladan "...pratik sèks ki pi an sekirite tankou itilizasyon kòrèk ak konsistan nan kapòt." 

Kidonk, malgre CDC chanje lang prevansyon li yo, dapre FDA a, PrEP se PA sèks "san kapòt". Pou rezon ki anwo yo, AHF kwè ke CDC a ta dwe ranvèse chanjman syantifikman li pa sipòte a "san kapòt" epi retounen nan deskriptè ki pi egzak la "san pwoteksyon," epi Fondasyon an pral chèche sipò sou Capitol Hill pou peze CDC pou retabli mo li yo nan mo ki pi egzak syantifikman. 

Kanpay piblisite AHF "CDC-E si w pa nan PrEP?" ap mache nan piblikasyon sa yo: Washington, DC: Hill nan (11/17/14), Metro chak semèn (11/21/14), Washington lam (11/21/14); Kalifòni: Fontyè (11/27/14), Bay Zòn Reporter (11/27/14), Oakland Post (Dat/Kouri TBD), Texas:Dallas Vwa (TBD) ak nan Sid Florid: SFGN (South Florida Gay News—(11/19/14), Ajanda Florid (11/18/14).

Kanpay 'PrEP Facts' a pral gen anpil chans elaji nan lòt mache yo kòm AHF kontinye ogmante konsyantizasyon piblik li ak kanpay defans li avèti kont ogmantasyon toupatou nan PrEP pou prevansyon VIH posib. Anons yo sèvi tou pou edike piblik la sou wòl kritik, men konplike aderans nan pwotokòl kontwovèsyal prevansyon VIH la jwe siksè jeneral PrEP lè deplwaye pi plis nan mitan piblik la an jeneral.

 

AHF Zambia Pou Selebre Jounen Mondyal Sida
Sant Byennèt Ouvè nan San Diego