Florida Forces AIDS Drug Pricing Agreement ak Cigna

In Nouvèl pa AHF

TALLAHASSEE, FL (11 novanm 2014) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a te bat bravo epi remèsye Komisyonè Asirans Florid Kevin M. McCarty paske li te fè yon akò avèk Cigna Health and Life Insurance Company (CIGNA) atravè sa konpayi asirans lan pral kounye a pran mezi pou asire ke rezidan Florid k ap viv ak VIH/SIDA epi ki kouvri pa Cigna pral gen aksè a medikaman pou sove lavi yo bezwen jan sa bay nan Chapit la. 627.429, Lwa Florid yo. 

Jounal Florid Biwo Règleman Asirans (Biwo) te fèk okouran de akizasyon ke kèk konpayi asirans sante—ki gen ladan Cigna—ka te vyole lwa sa a lè yo te mete tout medikaman VIH/SIDA yo nan nivo ki pi wo nan fòmil medikaman yo, yo te egzije otorizasyon alavans pou ranpli preskripsyon yo, epi yo te mete an aplikasyon ki pa nesesè ak pwotokòl etap diskriminatwa.

Vandredi, Komisyonè McCarty ak Biwo Règleman Asirans Florid te anonse ke li te rive jwenn yon akò ak Cigna pou sispann pratik la.

Sa a se premye akò sa yo sou pri ak règleman medikaman VIH/SIDA ant Florid ak konpayi asirans.

"Mwen apresye Cigna pran mezi aktif pou adrese akizasyon sa yo," Komisyonè McCarty te di Vandredi nan yon deklarasyon ki anonse akò a. “Mwen pran angajman pou m asire ke konpayi asirans yo pa aji yon fason ki diskriminatwa e ki pa konsistan avèk lwa Florid e anons jodi a montre ke Cigna angaje nan prensip sa yo tou.”

“Nou nan AIDS Healthcare Foundation bat bravo pou Komisyonè a pou aksyon li yo ak pou atansyon li sou pwoblèm aksè a medikaman pou moun k ap viv ak maladi VIH nan Florid, pandan yon epòk kote konsomatè yo—espesyalman moun ki gen maladi VIH—ap konfwonte ak yon chanjman enpòtan anpil. konfizyon payeur paysage," te di Michael Kahane, Chèf Biwo Sid pou AHF. “Malgre tretman pou maladi VIH yo pi senp epi pi efikas pase tout tan, maladi a li menm kapab tou konplèks kòm tout tan pou jere. Aderans ak tretman enpòtan anpil pou yon rezilta sante favorab epi li non sèlman ede pasyan an, men tou li ede sante piblik la an jeneral atravè sa ke yo rekonèt kòm 'tretman se prevansyon'. Jan sa dekri nan lòd konsantman an (gade lyen entènèt ki pi ba a) nou tann pou nou la avèk Cigna ak lòt konpayi asirans yo pou diskite sou sa ki absoliman nesesè ak nan pi bon enterè tout moun k ap viv ak maladi VIH nan Florid ak rès la. mond. Aksè san limit nan swen ak tretman esansyèl.”

Ou ka jwenn yon kopi lòd la nan: http://www.floir.com/siteDocuments/Cigna162232-14-CO.pdf

 

Premye magazen Thrift 'Sòti nan klozèt la', nouvo famasi AHF vini nan Seattle
AHF fè don pou batay Ebola nan Syera Leòn