AHF Zambia Pou Selebre Jounen Mondyal Sida

In Mondyal, Zanbi pa AHF

Jounal SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) ap prepare pou obsève Jounen Mondyal SIDA sou 1 Desanm, ak AHF Zanbi a komemorasyon ofisyèl k ap fèt samdi 29 novanm nan Chipata Compound Grounds nan Lusaka. Pou sipòte tèm nasyonal la, Zanbi nan 50 nan direksyon zewo Stigma, aktivite ki monte jiska evènman prensipal la pral kòmanse 26 Novanm kote gwoup sipò AHF pral kreye konsyans nan kominote lokal yo sou VIH ak stigma ki asosye li yo.

Manadjè Pwogram Peyi AHF Zambia, Victoria Kalota te di youn nan objektif evènman an se te teste 1000 moun, anplis kreye konsyantizasyon sou stigma VIH/SIDA. "Objektif nou se konekte 80 pousan nan tout moun ki teste VIH pozitif ak sant sante pou swen ak tretman," li te ajoute. "Pandan nou teste ak sansibilize, nou pral distribye tou kapòt epi refere tout gason negatif pou sikonsizyon gason."

Kalota te detaye plis evènman jounen an, “Nou pral gen yon mach ki te dirije pa bann lame Zanbi ak majorettes nan teren Chipata yo. Nan teren yo, gwoup sipò a pral sansibilize moun atravè pèfòmans dram, chante, dans ak yon konpetisyon foutbòl. Nou envite tou yon mizisyen lokal pou amizman.” Li te ajoute ke AHF Zambia pral jwi sipò sèt nan patnè k ap travay li yo nan evènman an, ki pral ofri sèvis tankou sikonsizyon, tès depistaj kansè, ak sèvis sante jeneral ki gen rapò. Brasri Zanbi te jete sipò li dèyè evènman an, bay dlo ak bwason gaz pou tout patisipan yo.

AHF global se tou nan yon misyon pou pwolonje aksè a terapi antiretwoviral (ART) a 20 milyon moun pa ane 2020. 20×20 kanpay pral mete aksan sou lè yo mande sitwayen yo ajoute riban wouj sipò yo nan yon tablo pinn nan Samdi. Kanpay la defi defisi aktyèl la nan tretman kòm kounye a sèlman 12 milyon dola sou 35 milyon moun yo estime k ap viv ak VIH atravè lemond se sou tretman.

AHF Zambia pral patisipe tou nan Dejene Jounen Mondyal SIDA Konsèy Nasyonal SIDA a ak brèf medya sou Konsèy ak Tès VIH (HCT) nan Zanbi. "Onorab Minis Emerine Kanbashi, Minis Devlopman Kominotè Sante Manman ak Timoun se envite onè nan manje maten an," eksplike Kalota. "Nou espere ke nou kapab poze kesyon sou plan gouvènman an pou abòde stock out de twous tès VIH nan sit sipòte kòm stock out te pwouve yo se yon defi."

Jounen Mondyal SIDA: AHF Lafrik di sid devwale yon kanpay anbisye
Nouvo anons AHF mande, 'CDC: E si ou pa mal sou PrEP?'