SF: Nouvo Sant Sante ak Sant Byennèt Gason yo te lanse sou Castro

In Nouvèl pa AHF

Evènman make demenajman Sant Swen Sante AHF soti nan Church Street ki tou pre, kote li te sèvi kominote a depi 2009, nan kè Castro; Nouvo sit ap gen ladan tou yon Sant Byennèt Gason ki ofri tès ak tretman VIH ak STD gratis nan yon sèl kote ki pratik.

SAN FRANCISCO (24 oktòb 2014) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF)pi gwo founisè swen sante VIH/SIDA san bi likratif nan peyi Etazini, ki kounye a bay swen medikal ak/oswa sèvis bay plis pase 350,000 moun nan 36 peyi atravè lemond, te fè yon resepsyon riban-koupe ak gwo ouvèti 24 oktòb pou make demenajman an. nan youn nan li yo Sant Swen Sante AHF nan kè Castro Street nan San Francisco. Doktè Lisha Wilson, Direktè Medikal AHF Bay Area, ki te pran swen plis pase 250 pasyan VIH/SIDA nan ansyen lokal Church St. (ki sit sa a ranplase) ak Dale R. Gluth, Direktè Rejyonal Bay Area AHF, koupe riban nan nouvo etablisman Castro a. Adan Ouderkirk, Direktè Senior Pwogram ak Devlopman Biznis AHF; Albert Ruiz, Direktè Pwogram Sant Byennèt AHF, Divizyon Sante Piblik; epi Christopher M. Mejia, Manadjè Senior Pwogram Rejyonal AHF, Divizyon Sante Piblik, te rejwenn lòt anplwaye AHF, volontè, lidè kominotè ak rezidan lokal yo nan seremoni ouvèti a.

Nouvo sit la ap gen ladan tou yon Sant Byennèt Gason AHF, ofri gratis tès VIH ak STD ak tretman tout nan yon sèl kote ki pratik kòm byen ke konvenyans nan yon AHF Famasi dwa alantou kwen an sou 18th Lari (4071 18th St).

"Mwen kontan anpil pou m patisipe nan selebrasyon ki make ouvèti nouvo Sant Swen Sante AHF sa a nan kè Castro a, yon sit ki pèmèt nou kontinye bay swen medikal konplè ak sèvis nan yon kote ki bon nan San Francisco," te di. Doktè Lisha Wilson, Bay Area Medical Director, AIDS Healthcare Foundation. "Lè nou kapab kontinye bay swen pou bèl pasyan nou yo, kèk moun ki la avèk nou pou plis pase dizan, sa ap rasire m ak rès ekip Sant Swen Sante AHF la nan San Francisco."

"Nou kontan pou nou deplase Sant Swen Sante AHF sa a nan sant Castro Street epi pèmèt kliyan nouvo ak ansyen jwenn swen medikal ak tretman pou VIH/SIDA yo bezwen," te di. Dale R. Gluth, Direktè Rejyonal Bay Area AHF. “Nouvo sit sa a pèmèt nou elaji sèvis nou yo bay kominote a tou avèk Sant Byennèt Gason an, ki ofri tès ak tretman STD ak VIH.”

“Nou kwè ke nouvo sant swen sante VIH/SIDA sa a te konbine avèk sèvis tès VIH gratis, Sant Byennèt Gason an ak yon famasi AHF ki byen chita bò kwen 18.th Street—yon famasi katye san bi likratif, ki gen revni tounen nan swen ak sèvis pasyan yo—ap ofri kominote a yon eksperyans swen sante ki aksesib inikman e ki vrèman santre sou pasyan an,” te di. Michael Weinstein, Prezidan AHF, nan yon deklarasyon.

AHF ap sèvi kliyan nan San Francisco depi 2002 atravè Sant Swen Sante AHF li yo ak Famasi AHF li yo (nan ansyen lokal li a nan Church Street, ak anvan, nan yon lokal South of Market), ak atravè sèvis tès VIH gratis li yo. Tout 41 sant swen sante AHF yo—ki sitiye nan 13 eta ak Distri Columbia—bay swen konplè, santre sou pasyan ki fèt espesyalman pou kliyan ki gen VIH, yo ofri aksè a espesyalis adisyonèl, medikaman ak sèvis yo bezwen pou yo an sante ke posib. .

"Anplis klinik la ak famasi adjasan a, nouvo sit Castro St. AHF la pral tou loje youn nan Sant Byennèt Gason inovatè AHF yo ki ofri tès ak tretman VIH ak STD gratis nan yon sèl kote ki bon" te di. Albert Ruiz, Direktè Pwogram Sant Byennèt pou Divizyon Sante Piblik AHF. "AHF kontan pou l kapab ofri sèvis sa yo gratis bay kominote a epi travay avèk lòt ajans lokal yo ak Depatman Sante Piblik la pou maksimize aksè nan tès VIH ak STD ak tretman pou moun nan San Francisco." Nan mwa jen, San Francisco Examiner pibliye yon atik nouvèl ki te note yon ogmantasyon nan STD, ki gen ladan sifilis ak gonore, nan mitan popilasyon MSM (gason-ki-fè sèks-ak-gason) nan San Francisco.

"Nou toujou ankouraje moun yo fè tès depistaj VIH ak STD regilye yo yon pati nan plan jeneral antretyen sante yo, menm jan ak fè egzèsis ak ale nan dantis la de fwa nan yon ane," te di. Christopher Mejia, Senior Regional Program Manager pou Divizyon Sante Piblik AHF. “Li pi fasil pou jwenn sèvis sa yo nan yon klinik espesyalize, tankou Sant Byennèt Gason an, e nou kontan pou nou kapab elaji disponiblite sèvis enpòtan sa yo nan Castro a.” AHF opere tou yon Sant Byennèt nan katye Lake Merritt nan Oakland.

 

AHF Healthcare Center/Castro & Sant Byennèt Gason/Castro Hours                                

Kounye a, èdtan Sant Swen Sante AHF/Castro St. ap rete menm jan ak ansyen lokal la, menm jan ak nimewo telefòn (415) 552-2814 la:

  • Mèkredi ak vandredi, 8:30 am jiska 5:30 pm.

Sant Byennèt Gason AHF [telefòn: 415.252.4750] lè yo pral:

  • dimanch, Midi jiska 4:00 pm,
  • Lendi 4: 00pm - 8: 00pm

Nan kòmansman mwa sa a, Famasi AHF ki te chita nan ansyen lokal la (sit AHF Church Street tout-an-yon) te rantre nan 18.th St AHF Famasi. Anplis de sa, yon magazen Out of the Closet (OTC) nan sit Church St. fèmen 14 oktòb. Anplwaye OTC ak Famasi AHF ki soti nan sit Church St la pral absòbe nan lòt sit AHF Bay Area.

AHF sou Ebola: Mondyal dwe repanse wòl Òganizasyon Mondyal Lasante
Gilead, dwe Patriyotik: Lower Hep. C Pri Medikaman Pou VA!