AP: Nouvo grenn pou Hep C genyen apwobasyon FDA

In Nouvèl pa AHF

Apre apwobasyon FDA jodi a nan Harvoni, dernye-ak premye tretman Gilead-ak tout-oral-pou epatit C AHF ak lòt defansè pri medikaman yo, te eksploze fabrikan medikaman nan Bay Area pou pri $94,500 pou medikaman an, $125 pi wo pase $1,000 pou chak grenn Gilead akize kounye a. pou fòmilasyon Sovaldi li ye kounye a, ki dwe preskri epi pran ak ribavirin oswa entèferon, ki pi gran medikaman ki dwe sou fòm piki.

“Avèk Harvoni, Gilead ka finalman pete balon pri dwòg ki pa dirab ak piblik la ak moun ki peye yo ak pri konsa. Li mennen pratik nan tout endistri a nan gouvène pwogram gouvènman an lajan kach tankou Medicaid, Medicare ak ADAPs osi byen ke konpayi asirans prive, jan pri Harvoni montre.

Gen yon pwen kraze k ap vini sou sa a, e sanble Gilead pa twò fyè pou l montre chemen an.

Michael Weinstein, Prezidan AHF

WASHINGTON (10 oktòb 2014) Sou talon apwobasyon FDA jodi a pou yon nouvo fòmilasyon tretman dwòg epatit C, SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a ak yon kritik vokal nan pri dwòg ki sove kite yo ak pwofite dwòg, jodi a eksploze Galarad Syans sou pri a nan nouvo fòmilasyon dwòg li yo-ak premye tretman an oral-pou Epatit C. Nouvo tretman chè a, yo dwe ke yo rekonèt kòm Harvoni, te apwouve pou itilize pa FDA pi bonè jodi a ak yon ti tan apre sa, Gilead te anonse ke li ta. pri $94,500 pou yon kou tretman douz semèn.

Pri $94,500 la se byen pi wo pase aktyèl $84,000, oswa $1,000 pou chak grenn, li chaje pou fòmilasyon aktyèl la nan dwòg li Sovaldi, ki se kounye a preskri ak pran ak swa ribavirin ak entèferon, medikaman ki pi ansyen ki dwe sou fòm piki. Ansanm, pri pou tretman sa a apwoche $100,000 pou yon kou douz semèn.

“Avèk Harvoni, Gilead ka finalman pete balon pri dwòg ki pa dirab ak piblik la ak moun ki peye yo ak pri konsa. Li mennen pratik nan tout endistri a nan gouvène pwogram gouvènman an lajan kach tankou Medicaid, Medicare ak ADAPs osi byen ke konpayi asirans prive, jan pri $94,500 Harvoni montre.

Gen yon pwen rupture k ap vini sou sa a, epi Gilead pa gen okenn twò fyè pou l mennen wout la,” te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Yon tyè nan tout pasyan epatit C nan peyi Etazini an nan prizon, sa vle di kèk pwogram gouvènman an pran swen sante yo. Gilead ap kontinye pri pou medikaman li yo san okenn relasyon absoliman ak depans aktyèl R&D epi li espere—e jiskaprezan li te vinn—pwogram gouvènman yo ak konpayi asirans yo woule. Erezman, rediksyon sou pri yo te ogmante ak pri $84,000 Sovaldi epi yo pral elaji plis ak nouvèl pri jodi a sou Harvoni.”

Pandan ete a AHF te asosye ak la Kowalisyon Nasyonal pou Swen Sante ak lòt moun sou 'Kanpay pou Pri Rx Dirab' pou mete aksan sou sa gwoup la karakterize kòm "durab ak abizif" pri pou kèk medikaman. Kanpay la, ki te premye lanse nan mwa me, "... vize pou deklanche yon dyalòg nasyonal sou nesesite pou jwenn solisyon ki baze sou mache a pwoblèm yo ki te koze pa ofansiv nouvo medikaman sou preskripsyon ki koute chè."

Konpayi pharmaceutique Bay Area a te atire atansyon—ak envestigasyon Kongrè a—nan pri pou medikaman epatit C li a Sovaldi a $84,000 pou yon kou tretman 12 semèn—oswa $1,000 pou chak grenn. Dapre yon 14 jiyèth afiche nouvèl sou sit entènèt la FiercePharma, Pharmasset, konpayi ki te okòmansman devlope Sovaldi, e pou ki Gilead te peye $11 milya dola an lajan kach, te gen entansyon pou pri medikaman an $36,000 pou douz semèn tretman epatit la—mwens pase. mwatye nan ki sa Gilead te finalman pri dwòg la apre li te achte pi piti konpayi dwòg la.

Ven Medsin VIH gradye nan Zanbi
AHF lapenn Dr Taban Dada Liberya a; Ankouraje Aksyon Global sou Ebola