AHF rantre nan Kowalisyon Nasyonal pou Swen Sante 'Kanpay pou Pri Rx Dirab'

In Nouvèl pa AHF

Òganizasyon SIDA site Gilead Sciences kòm yon katalis prensipal nan ankouraje AHF pou elaji efò defans li yo ki dire plizyè ane pou kontwole pri medikaman ki sove yo epi pou li kounye a rantre nan Kowalisyon Nasyonal pou Swen Sante ak lòt moun nan yon nouvo kanpay ki ankouraje endistri pharmaceutique la. etabli nouvo modèl pri ki ta ka kontinye sipòte inovasyon konpayi dwòg pandan y ap kenbe pwodwi sovtaj yo abòdab.

 

Konpayi dwòg Bay Area a te atire tèt li—ak envestigasyon Kongrè a—nan pri pou medikaman epatit C li a Sovaldi a $84,000 pou yon kou tretman 12 semèn—oswa $1,000 pou chak grenn. Pharmasset, konpayi ki te devlope Sovaldi—epi pou Gilead te peye 11 milya dola lajan kach—gen entansyon pou yon pri medikaman an $36,000.

 

WASHINGTON (16 septanm 2014) SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a ak yon defansè franse kont pri dwòg ki sove lavi pou VIH/SIDA ak lòt medikaman, te asosye ak la. Kowalisyon Nasyonal pou Swen Sante ak lòt moun sou 'Kanpay pou Pri Rx Dirab' pou mete aksan sou sa gwoup la karakterize kòm "durab ak abizif" pri pou kèk medikaman. Kanpay la, ki te premye lanse nan mwa me, "... vize pou deklanche yon dyalòg nasyonal sou nesesite pou jwenn solisyon ki baze sou mache a pwoblèm yo ki te koze pa ofansiv nouvo medikaman sou preskripsyon ki koute chè."

Depi lansman li a, 'Kanpay pou Pri Pri Rx Dirab' la te fè sa: ankouraje oswa fè pati yon deba nasyonal sou pri dwòg - ki gen ladan 29 Out la.th piblikasyon nan Wall Street Journal nan yon lèt-a-editè pa Prezidan NCHC ak CEO Jan Rother kritike pri $84,000 nouvo medikaman Gilead Sciences pou Epatit C. An repons a yon 20 Outth WSJ editoryal defann pri a wo nan nouvo dwòg la, Rother, sou non kanpay la, te ekri ke te gen 'Pa gen jistifikasyon pou pri Sovaldi a'.

Konpayi pharmaceutique Bay Area a te atire atansyon—ak envestigasyon Kongrè a—nan pri pou medikaman epatit C li a Sovaldi a $84,000 pou yon kou tretman 12 semèn—oswa $1,000 pou chak grenn. Dapre yon 14 jiyèth afiche nouvèl sou sit entènèt la FiercePharma, Pharmasset, konpayi ki te okòmansman devlope Sovaldi, e pou ki Gilead te peye $11 milya dola an lajan kach, te gen entansyon pou pri medikaman an $36,000 pou douz semèn tretman epatit la—mwens pase. mwatye nan ki sa Gilead te finalman pri dwòg la apre li te achte pi piti konpayi dwòg la.

"Nou kontan pou nou rantre nan òganizasyon ak moun ki gen menm lide sa yo nan 'Kanpay pou Pri Pri Rx Dirab' pou travay ansanm pou pote pi gwo transparans ak chanjman reyèl nan fason endistri dwòg la pri medikaman sou preskripsyon ki sove lavi li yo,' te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Syans Gilead te nan prensipal katalis pou AHF rantre nan Kowalisyon Nasyonal pou Swen Sante ak lòt moun nan nouvo kanpay sa a pou ankouraje endistri a etabli nouvo modèl pri ki ta ka kontinye sipòte inovasyon konpayi dwòg pandan y ap kenbe pwodwi ki sove lavi yo abòdab. Nou kontan pou nou elaji efò defans nou yo ki dire plizyè ane pou nou kontwole pri dwòg ki pa gen anyen yo nan patenarya nan nouvo kanpay nasyonal ak kowalisyon sa a.”

“Moun yo ta dwe konnen Sovaldi, 84,000 dola Gilead la, se sèlman yon pòsyon nan yon tretman konbinezon de medikaman, douz semèn pou Epatit C, ki afekte apeprè 3.2 milyon moun Ozetazini. Konbinezon de dwòg la aktyèlman pouse pri tretman an fèmen nan $ 100,000 pou chak pasyan—yon pwen pri ki tou senpleman pa dirab, kout oswa alontèm," te di. Timothy Boyd, Direktè Règleman Domestik pou AHF. “Long istwa Gilead nan pri predatè sou medikaman ki sove lavi li yo—premye sou dwòg VIH li yo, epi kounye a, pou nouvo medikaman epatit sa a—te etabli etap la pou gwoup tankou AHF rantre nan 'Kanpay sou Pri Pri Rx Dirab' ansanm ak aksyon dirèk. nan men ofisyèl gouvènman yo ak moun k ap achte dwòg pou pwogram gouvènman yo k ap chèche fòse Gilead ak lòt moun nan endistri a pou yo pri pwodwi yo jis.”

Anplis de pri li yo ak règleman sou Sovaldi, nan fen ane 2012, nan kèk jou apre FDA-apwobasyon nan konbinezon Gilead nan kat-an-yon tretman SIDA. Stribild, konpayi an byen vit pri ke tretman SIDA nan $ 28,500 pou chak pasyan, pa ane, Wholesale Acquisition Cost (WAC) - yon kolosal 37% plis pase pri tretman ki pi byen vann twa nan yon sèl Gilead, Atripla. "Pou dosye a, $28,500 se plis pase pifò pasyan US SIDA yo touche nan nenpòt ane," te di Dale R. Gluth, Direktè Rejyonal Bay Area pou AHF. “Nou kwè nan fòs nan nimewo—pa nan pri medikaman ki wo yo—men nan kantite patnè k ap rantre nan 'Kanpay pou Pri Pri Rx Dirab—pou pale ak aji pou kontwole pri dwòg ki pa twò lwen endistri a.

Gilead pa t menm peye pou rechèch ak devlope Sovaldi. An 2011—pou 11 milya dola nan lajan kach—li te achte Pharmasset, konpayi an ki te deja devlope dwòg la. Defansè yo kounye a kwè ke pri Sovaldi a se dezi Gilead pou l rekipere envestisman finansye li nan Pharmasset, e yo sipoze li kapab akonpli sa lè yo chaje Medicaid ak lòt pwogram kontribyab yo tou sa li vle.

Kòm 'Kanpay pou pri Rx Dirab la' kontinye ap grandi, nouvèl te vini an reta semèn pase a atravè Reuters Gilead pral entwodui yon nouvo—epi premye tretman tout-oral pou viris epatit—ki prevwa pou lanse mwa pwochèn e li prevwa l ap koute evènman an plis pase fòmilasyon Sovaldi aktyèl la ki preskri e ki pran swa ribavirin ak entèferon, ki pi gran an $84,000. medikaman ki dwe sou fòm piki.

"Nou klèman gen travay nou fèt pou nou, sepandan, mwen pa gen okenn dout ke kowalisyon an k ap grandi ki fè moute 'Kanpay pou Pri Rx Dirab la' se jiska travay la," te ajoute Weinstein AHF.

AHF ouvè nouvo Sant Swen Sante pou VIH espesyalize nan San Diego
AHF KONDANE KI MOUN KI DESIZYON POU NYE EVAKWAYON POU SOUVI LAVI A DOKTÈ SIERRA LEONE.