AHF ranpli premye plent pou sekirite pònografi Nevada OSHA ki vize Kink.com

In Nouvèl pa AHF

AHF te depoze yon plent fòmèl 'Avi sou swadizan danje pou sekirite oswa sante' ak OSHA Eta Nevada kont konpayi pwodiksyon fim granmoun Bay Area Kink Studios, LLC ak Kink.com, Inc. sou dènye filme yo ki te ka ekspoze anplwaye yo—pèfòmè fim granmoun. — pou maladi enfektye lè ekspoze a san ak lòt materyèl ki kapab enfektye.

 LAS VEGAS (6 Out 2013) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te depoze yon plent fòmèl 'Avi sou Swadizan Danje Sekirite oswa Sante' semèn pase a ak Nevada OSHA. (Depatman Relasyon Endistriyèl Nevada, Divizyon Sekirite ak Sante nan Travay), òganizasyon regilasyon sante ak sekirite ak gadyen eta a, kont konpayi pwodiksyon fim granmoun Bay Area Cybernet Entertainment LLC, ki fè biznis tou kòm Kink Studios, LLC ak kink.com (tankou DBA Hogtied.com ak DBA Behindkink.com), sou dènye fim sa yo ki ka ekspoze anplwaye yo—pèfòmè fim granmoun—a maladi enfektye lè yo ekspoze a san ak lòt materyèl potansyèlman enfektye. Nan plent sa a, ki gen dat ak depoze 25 jiyè 2014, ofisyèl AHF te deklare:

“Nan dat 8 jen 2014 nan Las Vegas, NV, anplwaye yo te angaje nan aksyon pou yon fim pou granmoun Cybernet Entertainment LLC ki posede ak opere pa Hogtied Whores ki te lakòz ekspoze a patojèn nan san ak lòt materyèl potansyèlman enfektye (OPIM). Sitwèb la, Hogtied.com, ki se Cybernet Entertainment LLC posede, gen imaj, videyo, ak yon trelè fim ki montre klèman Cybernet Entertainment LLC pèmèt, epi sou enfòmasyon ak kwayans ka ankouraje, anplwaye yo angaje yo nan aktivite nan Las. Vegas ki gen anpil chans gaye patojèn nan san ak OPIM nan espas travay la. Yo dwe pran mezi gouvènman federal ak eta a pou kontwole pwopagasyon patojèn nan san ak OPIM, ki gen ladann, men se pa sèlman, VIH, epatit C, ak sifilis nan espas travay la.” 

"Anba laparans divès kalite Kink ak Kink.com li yo, biznis fim granmoun ak mak, pwopriyetè Peter Acworth, panse li menm ak konpayi li yo ka senpleman inyore Federal OSHA Bloodborne Pathogens Standard an konsènan itilizasyon kapòt obligatwa nan pwodiksyon fim adilt li yo te tire nan. Nevada. Nouvo plent sa a nan Nevada baze sou senp lefèt ke yo pa ka kache anba lwa federal la, oswa nenpòt kote nan peyi Etazini an, "te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Lè nou te premye pwopoze bòdwo vil Los Angeles, endistri a te di ke yo ta filme nan lòt vil LA. Lè nou te pwopoze Mezi B pou Konte LA, endistri a te di ke yo ta filme nan lòt konte. Epi lè nou te pwopoze AB 1576, endistri a te di ke yo ta fim andeyò Kalifòni. Isit la, Mesye Acworth pral san dout konnen ke tou de lwa Nevada ak Federal OSHA aplike tou. Èske travayè yo nan Nevada gen mwens dwa pou yo jwenn pwoteksyon kont mal pase sa yo ki nan California?”

Nan mwa Out 2013, AHF te depoze yon plent menm jan an 'Avi sou swadizan danje pou sekirite oswa sante' ak ofisyèl nan Divizyon sekirite ak sante nan travay Kalifòni ki vize Kink.com ak Kink Studios LLC sou fim nan Kalifòni ki ka te ekspoze pèfòmè yo ak VIH. Plent lan te depoze apre tout endistri a te sispann pwodiksyon an e li te deklare yon moratoryom sou tal filme apre yon fi ki te patisipe nan yon filme Kink nan San Francisco te di li te genyen VIH-pozitif epi li te aparamman te konvèti nan peryòd fenèt ant de nan endistri li a. -tès VIH obligatwa-ak yon peryòd tan pandan li te kontinye travay kòm yon pèfòmè nan endistri a. Nan dat 30 janvye 2014—ki site anpil vyolasyon sekirite nan espas travay—Cal/OSHA te pibliye bout total $78,710 kont Acworth's Kink Studios, LLC ak Kink.com—yon amann dosye pou yon pwodiktè pònografi. (tablo amann detaye).

AHF sou AB 1576: Itilizasyon kapòt nan pònografi rete lalwa nan Kalifòni
Gwoup defi Lax Global Repons to Ebola