AHF mande "Konbyen plis?" sou Dènye enfeksyon VIH pònografi

In Nouvèl pa AHF

De semèn apre Pwojè lwa 1576 Asanble a, Pwojè lwa Isadore Hall pou mande kapòt nan tout fim adilt ki fèt nan Kalifòni, pa t soti nan Komite Apwopriyasyon Sena a—efektivman touye bòdwo a ane sa a—yon lòt enfeksyon VIH ki gen rapò ak endistri nan yon pèfòmè te pouse yon tal filme moratoryom nan endistri a.

AHF di li lè li tan pou Cal/OSHA aji sou aktyalizasyon lwa sou patojèn ki transmèt nan san li yo sou itilizasyon kapòt.

LOS ANGELES (28 Out 2014) De semèn apre Pwojè lwa 1576 Asanble Kalifòni an, Pwojè lwa Isadore Hall Manm Asanble a pou mande kapòt nan tout fim adilt ki fèt nan Kalifòni, pa t soti nan Komite Apwopriyasyon Sena a—efektivman touye pwojè lwa a pou ane sa a—yon lòt. Enfeksyon VIH ki gen rapò ak endistri fim adilt yo te idantifye nan yon sèn k ap travay nan endistri a, ki te pouse Kowalisyon pou Lapawòl Libète a, gwoup komès endistri adilt la, pou mete yon moratoryom sou tal filme nan endistri a. Blogger endistri Mike South premye rapòte ka VIH posib nan yon pèfòmè ak moratoryom nan yon pòs pi bonè jodi a. AIDS Healthcare Foundation (AHF), sipòtè prensipal nan bòdwo Hall la bloke, te pwomèt pou l kontinye nan pouse li pou sekirite travayè nan endistri fim pou granmoun, li deklare li pral re-entwodwi bòdwo a ane pwochèn.

“Sa fè prèske yon ane apre dat la depi Cameron Bay, yon lòt pèfòmè fim adilt—ki ap travay pou Kink tou—serokonvèti e li vin VIH pozitif pandan l ap travay nan endistri a. Sa gen de semèn, yon pwojè lwa nan tout eta a ki ta ranfòse ak amelyore sekirite nan espas travay pou pèfòmè fim adilt tankou Cameron, Rod Daily, Derek Burts, Darren James ak lòt moun ki te enfekte pandan y ap travay nan endistri a—ki gen ladan dènye moun sa a—te mouri nan Afektasyon Sena a. Komite. Pou endistri fim adilt yo ak Cal/OSHA, nou mande: konbyen plis enfeksyon sa pral pran anvan endistri a pral swiv lwa sou itilizasyon kapòt epi regilatè yo tankou Cal/OSHA pral aji pou mete ajou règleman patojèn ki deja egziste yo sou aparèy sa yo. ?” di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Pandan ane, endistri pònografi a te senpleman chwazi inyore lwa sa yo, ak kèk, si genyen, konsekans. Nou te pwomèt de semèn de sa ke nou ta travay avèk lejislatè yo pou re-entwodwi lwa menm jan an ankò ane pwochèn epi nou fyè de lefèt ke nou te avanse lwa sa a pi lwen nan sesyon sa a pase nenpòt ane anvan.

An menm tan AB 1576 t ap travay nan pwosesis lejislatif la nan Sacramento ane sa a, Cal/OSHA (Depatman Relasyon Endistriyèl Kalifòni, Divizyon Sekirite ak Sante nan Travay), òganizasyon regilasyon ak gadyen pou sante ak sekirite nan espas travay la, te revizyon ak elaji pòsyon règleman patojèn nan san ki kouvri endistri fim granmoun yo. Lè yo te adopte pita nan sezon otòn sa a, règleman OSHA aktyalize sa yo te kapab, an reyalite, fè nesesite pou yon bòdwo tankou AB 1576 kontab.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ki patwone lejislasyon Hall la, te dirije avèk siksè mezi vòt B, 'Konte Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,'—plis enfòmèl ke yo rekonèt kòm 'kapòt nan pònografi' mezi, ki Los Angeles. Elektè Konte Angeles yo te apwouve pa yon maj 57% a 43% nan eleksyon Novanm 2012 la. Mezi B mande pou pwodiktè fim adilt yo jwenn yon pèmi sante piblik nan men Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles epi peye yon frè pou pèmi ase pou ranfòsman ki nesesè yo epi swiv tout lwa sou sante ak sekirite, enkli itilizasyon kapòt pa pèfòmè yo. AB 1576 pral elaji sou pwoteksyon espas travay yo kounye a ki nesesè nan Konte Los Angeles pou pwoteje tout aktè fim granmoun nan tout eta Kalifòni.

Weinstein te ajoute: "Pa gen okenn prèv ke nenpòt nan enfeksyon VIH sa yo nan dènye deseni ki sot pase yo pa te fèt sou yon seri lòt ke endistri pònografi a, ak piblik jeneral la ak ofisyèl sante yo konte sou pwòp tèt ou rapò endistri a," te ajoute.

Lejislasyon Hall la ta bay inifòmite nan tout eta a ki nesesè pou asire ke plizyè milye aktè ki anplwaye nan endistri sa a ki gen plizyè milya dola resevwa pwoteksyon rezonab sekirite nan espas travay ki nesesè pou diminye ekspoze a VIH ak lòt Maladi Transmèt Seksyèlman.

AHF lapenn Joan Rivers: "Kè li te gwo tankou bouch li te krak."
Oakland: WORLD & AHF Partnership Ranfòse Sipò VIH/SIDA pou Fanm ak Tifi