Nouvo klinik AHF louvri nan Zanbi ak Kenya

In Mondyal, Kenya, Zanbi pa AHF

AIDS Healthcare Foundation koupe riban sou de nouvo klinik tretman VIH modèn nan Lafrik di semèn sa a, ak sant swen sante gratis ki te bati apati de tè a nan kapital vil Lusaka, Zanbi ak Nairobi, Kenya.

SIDA Swen Sante Fondasyon (AHF) ak fyète louvri de nouvo klinik nan Lafrik di nan dezyèm semèn nan mwa me, tou de nan yo te bati soti nan tè a pa ekip lokal AHF. Nouvo klinik Chifundo nan Lusaka, Zanbi ak AHF Plaza nan Nairobi, Kenya pral bay tretman ak swen gratis pou VIH/SIDA nan yon efò kontinyèl pou kontwole epidemi an nan Afrik.

Onorab Jean Kapata – yon Manm Palman an pou distri Lusaka nan Mandevu ansanm ak Minis Touris ak Atizay pou Repiblik Zanbi - te patisipe nan koupe riban ak devouman 14 me. Chifundo yon Klinik Mizèrikòd nan kapital Zanbi Lusaka pou ede Prezidan AHF Michael Weinstein ak AHF Afrik Biwo Chèf Doktè Penninah Iutung Amor koupe riban an sou nouvo etablisman an. Klinik la sitiye nan Sant Sante Chaisa Ministè Sante Zambian.

Sitaden kontan ak manm ekip AHF Zambia - ki gen ladan Direktè Medikal Doktè Lawson Simapuka, Manadjè Pwogram Peyi a Victoria Kalota, ak Chipasa Mbuzi, Teknolojis laboratwa an chaj - Lè sa a, te dirije yon pwosesyon nan vil la fè pwomosyon nouvo klinik la. Klinik la sitiye nan konpoze Chaisa nan distri Mandevu Lusaka a, ak yon pousantaj de 20% VIH/SIDA nan tout zòn iben Lusaka ak 75,000 moun k ap viv nan Chaisa pou kont li, nouvo klinik la pral satisfè yon gwo bezwen pou tretman ak swen ekspè. .

"Gouvènman Repiblik Zanbi a bay priyorite pou mete ART disponib pou tout Zanbi ki nan bezwen. Nou onore pou pataje misyon sa a ak gouvènman an, ak tout bon Zanbi, pandan n ap dedye ak selebre ouvèti Chifundo ART Klinik la—premye sit la nan Zanbi ke AHF te konstwi depi nan tè a,” te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Konbinezon angajman ak ekspètiz nan klinik, sante piblik ak ladrès jesyon ki esansyèl pou pwogram tretman VIH siksè yo reyini ansanm nan etablisman sa a, ke nou anvizaje kòm yon pwen touche nan kolaborasyon siksè nan batay la kont SIDA nan Zanbi."

“Premye travay AHF nan Zanbi te fèt an 2004 lè nou te lanse ak dedye ofisyèlman Salvation Army—AIDS Healthcare Foundation. Muka Buumi klinik nan Lopital Chikankata ki sitiye nan distri Mazabuka. Depi lè sa a, AHF te fè anpil pwogram fòmasyon pou Medikal VIH nan peyi a, fòme moun ki travay anba sipèvizyon medikal pou ede yo ogmante sèvis ART yo—yon efò ki ka fè anpil wout pou ede adrese bezwen tretman an nan Zanbi,” te di Victoria Kalota, Manadjè Pwogram Peyi, AHF Zanbi.

Prèske 20,000 Zanbi k ap viv ak VIH/SIDA yo kounye a nan swen ak AHF Zanbi, ki gen ladan 15,000 k ap resevwa tretman antiretwoviral (ART). Lòt klinik AHF Zambia ak sit tretman gen ladan enstalasyon nan Chikankata, Choma, Meheba, Monze ak Twatasha. Yo panse plis pase yon milyon Zambian ap viv ak VIH/SIDA. Nan sa yo, apeprè 350,000 moun yo kounye a sou tretman antiretwoviral pou sove lavi yo.

De jou apre, nan dat 16 me, AHF Kenya koupe riban nan yon lòt klinik AHF te konstwi soti nan tè a, fwa sa a nan kapital Kenya nan Nairobi. Rt. Onorab. Ekwee Ethuro. EBS. MP oratè Sena a pou Repiblik Kenya te sou-men ede Weinstein ak Amor koupe riban an sou nouvo a AHF Plaza klinik ART gratis, ki te posib grasa kolaborasyon ant AHF ak Ministè Sante Kenya. Li sitiye nan zòn Parklands nan Nairobi.

AHF te premye anrejistre kòm yon òganizasyon non-gouvènmantal pou bay sèvis VIH/SIDA nan Kenya an 2008. Depi lè sa a, AHF Kenya te grandi soti nan yon operasyon senk klinik k ap sèvi jis plis pase 3,000 moun nan yon gwoup ki kounye a sipòte 14 klinik nan kat konte toupatou. Kenya, k ap sèvi prèske 14,000 gason, fanm ak timoun Kenya.

"Se yon privilèj pou m kreye patenarya ak Ministè Sante a epi patisipe nan devouman nouvo klinik sa a jodi a," te di. Doktè Stephen Karau, Direktè Pwogram Peyi pou AHF Kenya. “Etablisman sa a pral ofri swen konplè ak tretman pou VIH/SIDA atravè medikaman antiretwoviral, jesyon enfeksyon opòtinis, tès depistaj ak tretman pou tibèkiloz, sèvis laboratwa, ak sipò nitrisyonèl ak sikolojik. Li se yon resous ki nesesè anpil, e yon resous ki nou espere pral ede w adrese epi konbat epidemi VIH/SIDA nan Kenya.”

"Anplis de sa, AHF Kenya patisipe nan kanpay defans lokal yo fè espresyon pou pi bon livrezon swen sante ak ogmante aksè nan sèvis VIH nan patenarya ak òganizasyon sosyete sivil ak tou de gouvènman lokal ak nasyonal," te di. Mary Nyaguthii, Manadjè Prevansyon ak Defans, AHF Kenya.

Yo panse plis pase 1.5 milyon Kenyen k ap viv ak VIH/SIDA. Nan sa yo, apeprè 620,000 moun yo kounye a sou tretman antiretwoviral pou sove lavi yo.

Lòt sit klinik tretman AHF Kenya gen ladan klinik Mathare (Konte Nairobi); Klinik Kithituni & Emali (Konte Makueni); Lopital Rachuonyo Sou-konte, klinik JAM (Konte Homa Bay); Mikindani MCM, Mtongwe MCM, Kongowea MCM, Kongowea Soko, Likoni District Hospital, ak nan Port Reitz District Hospital ak klinik satelit Bamburi MCM, Jomvu CDF, ak Shika Adabu MCM (Konte Mombasa).

Nan trant-kat milyon moun k ap viv ak VIH/SIDA atravè lemond, vennkat milyon moun toujou pa gen aksè a tretman SIDA. An repons, an Novanm 2013, AHF, ansanm ak yon kantite lòt òganizasyon, te demare '20×20' – yon efò mondyal inogirasyon pou ogmante kantite moun ki sou tretman SIDA pou sove lavi yo pou asire ke 20 milyon moun atravè lemond pran tretman antiretwoviral pa ane 2020.

AHF kraze tè pou pwolonje pwogram klinik nan Lafrik di sid
CDC 'move konseye' pou ankouraje PrEP Gilead kòm prevansyon VIH