Aktivis yo pale sou Konsèy Vil Pasadena sou Diskou Rayisman Direktè Sante a

In Nouvèl pa AHF

Apeprè 25 aktivis ki soti nan AIDS Healthcare Foundation te rejwenn prezidan òganizasyon an, Michael Weinstein, nan adrès Pasadena City Council nan Lendi sou remak ensandyè kontinyèl ki demonize envèrsyon Doktè Eric Walsh te fè - AHF sipòte apèl k ap grandi pou retire Walsh kòm Direktè Sante Piblik nan vil la.

PASADENA (6 me 2014) - Aktivis ki baze nan Los-Angeles. SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) te sipliye Konsèy Vil Pasadena pou l rekonsidere kapasite Doktè Eric Walsh pou l sèvi kòm direktè Depatman Sante Piblik Pasadena pandan reyinyon Konsèy Vil la chak semèn nan City Hall lendi swa. Walsh, ki se tou yon minis, te mete sou konje administratif pa vil la semèn pase a apre yon 30 avril editoryal nan San Gabriel Valley Tribune ki mande pou Walsh demisyone nan Depatman Sante vil la. Editoryal la te konsènan prejije kont masisi Walsh kontinyèl ak piblikman deklare – ansanm ak demonizasyon divès relijyon, etnisite, ak enstitisyon – ke anpil moun kwè anpeche kapasite li pou sipèvize tretman ak swen yon gwo kominote divès tankou Pasadena.

Apeprè 25 aktivis AHF yo te abiye ak yon mayo kowòdone wouj ki te di “Pran aksyon. #SpeakOut" te ranpli sal la ap tann vire yo pou fè kòmantè piblik la, pandan sa a sis aktivis te adrese dirèkteman konsèy la nan enterè vil Pasadena ak respè pou yo te mande pou yo rekonsidere pwofondman pou pèmèt Walsh kontinye pòs li kòm direktè depatman sante a apre li te repete. emisyon piblik ki demonize envèrsyon, manman selibatè, Mizilman, ak evolisyon.

"Lasante piblik depann sou konfyans tout kominote yo sèvi," te di Prezidan ak Ko-fondatè AHF. Michael Weinstein, ki te dirije gwoup la nan adrès konsèy la. “Stigma se pwoblèm nimewo en nou nan konbat SIDA ak maladi seksyèlman transmisib. Yon nonm ki fè wont pa kalifye pou l okipe pozisyon Direktè Sante Piblik - pou nenpòt vil."

Weinstein te kontinye raple konsèy la ke "sante piblik se yon disiplin syantifik" ki pa ta dwe nan risk pou enfliyans pa kwayans relijye ki majinalize kominote vize yo. Li te bat bravo tou Tournoi Roses Pasadena a pou “sipò total” yo pandan seremoni maryaj istorik AHF ki te fèt anlè flottant fondasyon an nan parad anyèl Joudlan an, li di, “sa se kalite konsyans ak kalite vil ke nou. kwè ke Pasadena se."

Direktè Asosye AHF pou Sensibilizasyon Kominotè Phil Reh ak Manadjè Sensibilisation Kominotè Laila Goring tou de te adrese konsèy la ak yon pozisyon respè men ki fèm ke Walsh - ki dekri distribisyon kapòt ak preche pou envèrsyon yo dwe re-klasifye kòm yon maladi mantal, ranvèse yon desizyon 1973 kont diskriminasyon sa a - pa kapab separe kwayans pèsonèl li ak kwayans li. kapasite pou sèvi kominote a, e ke “lè kòmantè yon ofisyèl vil divize yon kominote, li mete entegrite Depatman an an kesyon. ak vil la.”

Apre lapriyè pasyone yon gason masisi k ap viv ak VIH ke Konsèy la nonmen yon direktè sante ki ka montre plis konpasyon ak konpreyansyon pou kominote LGBT la, pastè masisi ki gen VIH pozitif. Rev Anthony Hill adrese Konsèy Vil la, li di ke Bondye renmen chak moun kèlkeswa ki moun yo ye deyò a.

“Pèsonn pa gen dwa sèvi ak katye a pou kritike, kondane, ak depoze. Sa fè kè m mal pou m wè sa l ap fè nan kominote nou an,” Hill te di konsènan diskou rayisman Walsh te pibliye piblikman.

Direktè AHF nan atravè lemond, Samantha Granberry, Lè sa a, te adrese konsèy la nan yon nivo pwofesyonèl kòm yon direktè maketing pou yon òganizasyon sante piblik, ak nan yon nivo pèsonèl kòm rezidan Pasadena pou tout lavi ak kòm yon ansyen pasyan nan Depatman Sante Piblik vil la kòm yon jèn, manman selibatè. Li te di ke, si li te ekspoze a kòmantè rayisman Walsh sou manman sèl nan moman sa a, li ta gen anpil chans evite randevou doktè pou tèt li ak pitit fi li.

“Doktè. Eric Walsh pa kalifye pou l vin yon direktè sante piblik ki baze sou opinyon li te deklare piblikman ki dirèkteman alyene, majinalize, ak stigmatize pasyan aktyèl yo nan Depatman Sante Piblik Pasadena, ansanm ak sitwayen Pasadena ki ta ka pasyan nan lavni Depatman Sante Piblik Pasadena. ,” Granberry te di.

Apre diskou ak kòmantè aktivis yon pè frè ak sè k ap sipòte Walsh, Majistra Bill Bogaard te deklare ke pwoblèm travay Walsh se "sipèvizè li a, Manadjè Vil la, k ap okipe l anba konfidansyalite total." Sepandan, Manm Konsèy Steve Madison te fè yon kòmantè piblik sou kòmantè "malere" Walsh yo nan yon efò pou asire kominote a.

Madison te di: “Vil Pasadena ak Depatman Sante Piblik li a pral ouvri bra l epi bay tout nivo sèvis yo bay nenpòt moun kèlkeswa sèks yo, oryantasyon seksyèl yo, oswa istwa medikal yo. "Sèvis nou yo, epi yo pral rete, konplètman aksesib."

jwe-bouton-modèl

Anons WSJ mande Pasyan Gilead Sovaldi, konpayi asirans yo: "Si w panse $1,000 yon grenn pa bon, sispann li sa."
LA Times: Òf pou kreye komisyon sante vil LA kalifye pou bilten vòt