Premye soti nan klozèt la nan Texas akeyi pa ofisyèl vil yo, leta yo

In Nouvèl pa AHF

Nan gran ouvèti 19 avril la nan premye Out of the Closet Thrift Store nan Texas, otorite eli vil yo, konte yo ak eta yo te mete ansanm ak rezidan Dallas eksite pou yo akeyi nouvo magazen an nan katye Oak Lawn nan Dallas. 

SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) te òganize yon gwo evènman ouvèti samdi 19 avril nan dernye Fondasyon an  Soti nan magazen an klozèt Thrift sitiye nan 3920 Cedar Springs Rd nan katye Dallas Oak Lawn. Sa a se premye Out of the Closet Thrift Store nan Texas, kote rezidan yo ka non sèlman jwenn yon richès nan trezò inik, men tou, sipòte swen mondyal SIDA atravè bisiklèt nan magazen an nan 96 santim nan chak dola ou touche nan sipòte klinik AHF k ap sèvi prèske 300,000 moun. atravè mond lan. Ouvèti a te byen resevwa pa kominote a: boutik la te gen yon jou ouvèti rekò nan lavant, ak anpil nan moun ki te achte nan magazen an nan maten an te retounen nan aswè a ak don. Swasant-kat moun te resevwa tès VIH gratis nan gran ouvèti a nan Samdi, ak nan de moun ki te teste pozitif te deja lye nan swen nan Lendi annapre a.

Ofisyèl eli yo te patisipe nan gran seremoni ouvèti a ki gen ladann manm Konsèy vil Dallas pou Distri 14 la. Filip Kingston ak Manm Konsèy Vil Dallas pou Distri 2 Adan Medrano, ansanm ak Direktè Distri a Rod Givens reprezante Reprezantan Eta Texas Eddie Bernice Johnson la biwo. Reprezantan pou sante piblik Dallas gen ladan Direktè Rejyonal AHF Texas Bret Camp ak Dallas County Health and Human Services Direktè Zachary Thompson. Tout moun men Medrano te pale nan evènman an.

Gwo ouvèti a te make tou lansman AHF nan Dallas Tès-pou-Genyen Vespa Giveaway, kote rezidan Texas yo ka antre pou genyen yon scooter Vespa tou nèf lè yo senpleman pran yon tès VIH rapid gratis nan nouvo etablisman tès magazen an. Yo pral aksepte enskripsyon soti 19 avril rive 19 me, epi y ap chwazi yon gayan nan dat 22 me. Règ konkou konplè yo disponib sou www.outofthecloset.org.

“Li trè senbolik ak enteresan pou w ouvri premye Out of the Closet Thrift Store nan Texas jis isit la nan Oak Lawn paske zòn sa a te episant enfeksyon VIH nan Dallas nan ane 1980 yo. Nouvo magazen nou an pral kontribye nan mete fen nan epidemi VIH la nan bati kominote a, ogmante aksè nan tès VIH, lyen moun ki pozitif nan swen sante, ak diminye stigma ki asosye ak VIH. Epi piske katrevendisz santim nan chak dola yo ranmase yo ale nan sipò klinik VIH/SIDA nou yo ak sèvis nan Texas ak atravè mond lan ki bay swen espesyalize kèlkeswa kapasite pou peye, Out of the Closet pral pèmèt chak manm nan kominote a fè pati. nan batay pou simonte VIH/SIDA,” te di Bret Camp, Direktè Rejyonal Texas pou AHF.

Nouvo Out of the Closet Thrift Store la pral tou lakay premye Famasi AHF Dallas, yon famasi ki gen sèvis konplè ki loje andedan magazen an kote 96 santim chak dola tou ale nan swen mondyal VIH/SIDA. Famasi a espere ouvri pita nan ane sa a. Aprann plis sou Out of the Closet Thrift Stores nan www.outofthecloset.org, ak sou lokal famasi AHF nan www.AHFpharmacy.org.

2,500 Patisipe nan Aswè Aksyon “SIDA se yon pwoblèm dwa sivil” ak Rev. Al Sharpton.
LA Times: Aktivis SIDA yo fè yon petisyon pou mete komisyon sante LA nan bilten 4 novanm