AHF mande Fon Pansyon yo vote pou rezolisyon sou Gilead CEO Pay

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Yon pwopozisyon aksyonè Gilead, "Aksè Pasyan kòm yon kritè pou konpansasyon Egzekitif," soumèt pa aksyonè Gilead ak Prezidan AHF Michael Weinstein, pral vote pandan Reyinyon Anyèl Aksyonè Gilead 2014 la nan dat 7 me 2014. Gilead te goumen plizyè fwa—e san siksè. —pou bloke rezolisyon an soti sou prokurasyon li yo, yon mouvman SEC a byen rejte an fevriye.

Semèn pase a, Weinstein te voye lèt bay chak fon pansyon eta a ansanm ak kèk fon entènasyonal pou mande yo vote an favè rezolisyon an, ki ta pral mare yon pati nan konpansasyon egzekitif Gilead ak abòdab ak disponiblite medikaman li yo ki sove lavi yo.

Pandan de semèn ki sot pase yo, SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) Prezidan ak Galarad Syans aksyonè Michael Weinstein te voye lèt bay chak fon pansyon leta ansanm ak kèk lajan entènasyonal pou mande yo vote an favè yon rezolisyon aksyonè Gilead te pwopoze pa Weinstein ki ta mare yon pati nan konpansasyon egzekitif Gilead ak abòdab ak disponiblite medikaman li yo ki sove lavi yo. Gilead gen kèk nan medikaman VIH/SIDA ki pi efikas-ak ki pi pri-ki disponib jodi a e dènyèman te fè tit entènasyonal lè li te fè yon pri Sovaldi (sofosbuvir), nouvo medikaman Epatit C li a, $84,000 pou yon kou tretman douz semèn oswa $1,000 pou chak grenn. .

Pwopozisyon aksyonè Weinstein, "Aksè Pasyan kòm yon Kritè Konpansasyon Egzekitif," ki te soumèt bay Gilead ane pase a, yo pral vote pandan Reyinyon Anyèl 2014 Aksyonè Gilead ki te fèt 7 me. Gilead te goumen plizyè fwa—e san siksè—pou bloke rezolisyon an pa parèt sou prokurasyon li a, yon mouvman ke Securities ak Echanj Komisyon (SEC) yo te rejte byen nan mwa fevriye.

Lèt Weinstein bay administratè fon pansyon eta yo fè remake ke rezolisyon aksyonè a:

  • "... mande pou Konsèy Administrasyon Gilead la adopte yon politik ki " konpansasyon ankourajman pou Direktè Egzekitif (CEO) ta dwe gen ladan mezi ki pa finansye ki baze sou aksè pasyan yo nan medikaman Konpayi an."

Anplis de sa, lèt Weinstein (bay Illinois, nan lèt patikilye ki site anba a), fè remake:

  • Bay yon gwo angajman finansye Ilinwa pou satisfè bezwen swen sante ki pi plis

sitwayen vilnerab, tankou moun k ap viv ak VIH/SIDA, kansè, dyabèt, ak lòt

kondisyon kwonik grav, pwopozisyon an fè bon sans politik pou moun Ilinwa, patikilyèman pou anplwaye piblik ki konte sou benefis sante leta finanse. Anplis de sa, kòm yon kesyon de gouvènans antrepriz, pwopozisyon an an liy ak devouman SRS (State Employees Retirement System of Illinois) pou fè envestisman responsab. Se poutèt sa, AHF ankouraje SRS pou vote an favè pwopozisyon an.

  • Kòm yon kesyon de politik, k ap monte pri medikaman sou preskripsyon yo te, e yo kontinye ap, youn

nan pi gwo chofè yo nan depans swen sante nan peyi sa a kòm byen ke yon nesesè

chay sou bidjè leta a. Nan 2013 sèlman, enflasyon pri medikaman sou preskripsyon te 13.9%

- prèske 7 fwa pousantaj enflasyon swen sante (2.0%). Nan yon moman kote CEO peye pou

manifaktirè pharmaceutique ap monte rapidman, pandan y ap eta a ap balanse li yo

bidjè an pati nan diminye ranbousman bay founisè Medicaid ki sèvi pasyan yo

bezwen, chanjman politik nesesè. Pwopozisyon an kòmanse adrese chanjman sa yo pa

rekòmande bay konsèy administrasyon Gilead la ke konpansasyon bonis CEO dwe reflechi

nan ki nivo pasyan yo pa kapab jwenn medikaman preskri yo fabrike

pa konpayi an.

  • Gilead Sciences te nan tèt yon tandans malere ki te wè pri dwòg

ak salè CEO pharmaceutique ogmante rapidman menm jan plis moun ki gen grav kwonik

kondisyon yo fè fas a ogmante difikilte pou peye pou swen yo. Pou egzanp, jan yo note sa nan la

Pwopozisyon, CEO Gilead la, John Martin, se youn nan dis chèf egzekitif ki pi byen peye nan

peyi a, epi yo pral gen konpansasyon total plis pase $180 milyon dola nan 2014.1

  • Kòm yon kesyon de gouvènans, pwopozisyon an an liy ak devouman SRS nan pouswiv

envèstisman responsab ak dirab sou non benefisyè li yo. Fon an se yon

siyatè Direktè Envestisman Responsab yo (PRI), ki deklare ke

"pwoblèm anviwònman, sosyal, ak gouvènans antrepriz ka afekte pèfòmans nan

pòtfolyo envestisman." 2 Pwopozisyon an reflete direktè lekòl sa a, li remake, “[l] te kontinye

Eskalad konpansasyon Mesye Martin, ak lòt ekzekitif nan endistri a,

te diminye pèsepsyon piblik Gilead la” epi li ka yon menas pou valè aksyonè.

  • Vreman vre, nan kòmansman mwa sa a manm Kongrè Ameriken an mande yon brèf nan men Mr.

Martin sou pri a nan medikaman Epatit C li yo, Sovaldi nan $ 1,000 pou chak grenn.

Kongrè a te reponn a repèkisyon toupatou sou pri a soti nan prive ak

founisè pwoteksyon piblik yo. Pi miyò, Express Scripts, CVS Caremark, Catamaran,

Aetna, ak plizyè ajans Medicaid eta yo tout te pran mezi pou bloke oswa retade itilizasyon an

nan Sovaldi akòz gwo pri li yo. Kòm yon rezilta nan aksyon sa yo, ak Kongrè a

ankèt, pri aksyon Gilead la ak majiskil sou mache a te bese precipitously.3 Sa a

sitiyasyon souliye enpòtans ki genyen nan patisipasyon SRS nan zafè sa yo, tou de kòm a

jeran finans leta yo, ak nan egzekite responsablite fidisyè li yo nan li

benefisyè yo.

Okòmansman, Gilead te rejte pwopozisyon aksyonè Weinstein kareman san okenn konsiltasyon alavans ak Weinstein pou rezoud swadizan dezakò nan pwopozisyon li a - jan sa egzije règleman SEC yo. Lè sa a, Weinstein te ekri pou l mande SEC pou refize demann Gilead pou eskli pwopozisyon li a nan prokurasyon li a epi pèmèt aksyonè yo opòtinite pou yo vote sou li pandan Reyinyon Anyèl ane sa a, sa ki te pouse Gilead fè yon petisyon SEC pou eskli mezi a dapre de lòt règleman SEC. . Nan yon lèt ki te dat 21 fevriye 2014, SEC a te rejte TOUT Efò Gilead pou rejte pwopozisyon an, li di Gilead yo pa ka omèt pwopozisyon Weinstein nan prokurasyon li a. Isit la se yon lyen nan Lèt SEC a rejte tantativ Gilead pou bloke rezolisyon aksyonè a.

"Envestisè gwo kou piti kounye a gen yon chans pou yo peze sou mare yon pòsyon nan konpansasyon egzekitif Gilead la, tankou bonis oswa opsyon stock, ak aksè pasyan yo nan medikaman konpayi an," te di. Michael Weinstein. "Mwen kwè rezolisyon sa a ofri yon nouvo degre nan responsablite, rekonèt wòl inik konpayi pharmaceutique jwe tou de kòm biznis ak nan sosyete a."

AP: Komite Kalifòni pase bòdwo ki ta ka pouse endistri fim granmoun nan Nevada
Kapòt nan Kalifòni nan pònografi bill (AB 1576) Otorize Komite Asanble Kle