AHF ak BIENESTAR òganize Preview Screening 'Cesar Chavez' 27 mas

In Nouvèl pa AHF

mas 27th—Regal Cinemas LA LIVE Stadium 14

Koyenside ak lansman yon nouvo 'SIDA, Cuestión de Derechos Humanos' Kanpay tablo afichaj LA ki gen yon imaj Cesar Chavez, ansanm ak anivèsè nesans lidè istorik dwa travayè a 31 mas, òganizasyon lokal san bi likratif AHF ak BIENESTAR prezante yon pwojeksyon aperçu fim 2014 'Cesar Chavez' nan Regal Cinemas Downtown LA nan dat 27 mas la, jou anvan fim nan piblikasyon piblik la - pwojeksyon an pral louvri pa remak oratè ki gen ladan 25th Sekretè Travay Ameriken an Hilda Solis

 

LOS ANGELES (27 mas 2014) - Pou onore lidè travayè ak aktivis dwa sivil Cesar Chavez, ki parèt an premye nan yon nouvo SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) kanpay sansibilizasyon, AHF ap fè patenarya ak òganizasyon lokal ki baze sou kominote a Byennèt prezante yon tès depistaj avanse nan Cesar Chavez, yon karakteristik biopic ki dirije pa Diego Luna ak jwe Michael Peña. Te fim nan dènyèman akòde Narrative Spotlight Award nan festival fim Austin South by Southwest (SxSW).

Depistaj la ap fèt Jedi, Mas 27 – jou a anvan fim nan lajman lage nan piblik la – nan la Regal Cinemas LA Live Stadium 14. Pòt evènman an louvri nan 6: 30 pm, epi anvan pwojeksyon fim lan pral bay yon diskou kout nan 25th Sekretè Travay Ameriken an Hilda solis, Prezidan ak Direktè Jeneral BIENESTAR Oscar De La O, ak Prezidan AHF Michael Weinstein. Prezantasyon fim nan kowenside ak anivèsè nesans Chavez 31 Mas la ak premye nan yon nouvo AHF 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil / SIDA, Cuestión de Derechos Humanos' kanpay panno afichaj nan Los Angeles ki prezante yon imaj Chavez epi mete aksan sou enpak disproporsyone VIH/SIDA sou kominote Latino a.

[SITASYON HILDA SOLIS]

“SIDA bezwen kontinye ap goumen sou plizyè fwon, ak rechèch pou nouvo terapi pharmaceutique, rechèch vaksen, swen medikal inovatè, efò prevansyon ak aksè a swen ak tretman. Mwen te yon sipòtè depi lontan nan pwogram VIH/SIDA konpetan nan domèn kiltirèl ak lengwistik pou kominote nou an ki pa gen desèvi epi mwen espere kontinye sipòte efò sa a,” te di. Hilda solis, 25th Sekretè Travay Etazini ak yon kandida aktyèl pou Konsèy Sipèvizè Konte Los Angeles, Premye Distri.

“Pandan 25 ane ki sot pase yo, abòde dwa sivil ak pwoblèm jistis sosyal tankou diskriminasyon, omofobi, stigma SIDA ak povrete te kle nan misyon BIENESTAR pou ankouraje sante ak byennèt kominote Latino a ak lòt kominote ki pa gen desèvi,” te di Prezidan BIENESTAR ak CEO Oscar De La O. "Nou kontan mete tèt nou ansanm ak AHF nan kanpay maketing sosyal enpòtan sa a".

Apre lansman kanpay konsyantizasyon nasyonal “AIDS is a Civil Rights Issue” ki gen siksè AHF, ki te prezante evènman pandan tout mwa fevriye nan Jackson, Mississippi; Baton Rouge, Lwizyana; Dallas ak Los Angeles, AHF te elaji portée ak simagri eleman panno afichaj kanpay la—ki okòmansman te prezante yon travay atistik ki te fòme ak yon fason stilize ak atistik ikòn dwa sivil Reveran Martin Luther King, Jr. ak tit la, 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil. '—pa poste yon travay atistik ki sanble ak Cesar Chavez ak eslogan 'SIDA, Cuestión de Derechos Humanos.'

“Pandan kominote afriken-ameriken ak latino-ameriken yo kontinye ap gen enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA yo konpare ak pousantaj respektif yo nan popilasyon an jeneral, tablo afichaj sa yo AHF 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' sèvi kòm yon rapèl diferans sa a pandan y ap sijere tou ke aksè a. Prevansyon VIH, swen ak tretman pou VIH/SIDA ta dwe yon dwa moun inivèsèl,” te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Lè nou prezante nouvo tablo afichaj Cesar Chavez sa a, nou onore memwa lidè dwa sivil sa a nan yon efò pou rezoud diferans aktyèl—ak enpòtan—sante nan mitan Latin yo konsènan VIH/SIDA. Atravè kanpay jeneral nou an, n ap ouvri tou yon dyalòg fran ak moun ki gen enterè kle nan kominote a, domèn sante piblik, gwoup ki baze sou lafwa, ak ofisyèl piblik yo ansanm ak piblik la an jeneral pou pi byen abòde disparite sante sa yo.”

Premye tablo afichaj Chavez te monte sou yon enstalasyon doub panno afichaj nan Miami le 7 mas, ak Lè sa a, te kòmanse parèt kòm enstalasyon solo nan Los Angeles le 17 mas. Aprann plis sou kanpay 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' nan www.aidshealth.org/civil-rights.

 

VIH/SIDA nan Kominote Latino a

Kominote Latino yo fè fas a yon kantite defi ki kontribye nan fado VIH/SIDA disproporsyone yo, tankou povrete, itilizasyon dwòg sou fòm piki, stigma ak diskriminasyon, aksè limite a swen sante, ak langaj oswa baryè kiltirèl nan anviwònman swen sante. An 2010, Latino yo te reprezante sèlman 16% nan popilasyon an jeneral Etazini, men te pote 21% nan nouvo enfeksyon VIH rapòte nasyon an; epi an 2011, kominote sa a te pote 21% nouvo dyagnostik SIDA nan peyi Etazini. yon tyè nan Latin yo (36%) te fè tès pou VIH an reta nan maladi yo, sa vle di yo te dyagnostike ak SIDA nan yon ane apre yo te dekouvri estati VIH-pozitif yo. Konparativman, 31% nan Nwa ak 32% nan blan yo te teste an reta.

Panyòl Version

sous: Henry J. Kaiser Family Foundation 'Latinos and HIV/AIDS' Factsheet soti 6 mas 2013

AHF ak BIENESTAR Prezante la Proyección del Preestreno de 'César Chávez' el 27 de marzo nan Regal Cinemas LA LIVE Stadium 14
WSJ — AIDS Group Pou Pharma CEO: Bese Pri Ou oswa Bese Peye Ou