Reveran Al Sharpton nan tit "SIDA se yon pwoblèm dwa sivil" Town Hall Baton Rouge, LA, 28 fevriye.

In Nouvèl pa AHF

Louisiana forum, yon pati nan Nouvo kanpay konsyantizasyon piblik AHF nasyonal 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil', ap fèt pandan Mwa Istwa Nwa. Oratè prensipal Reveran Al Sharpton pral swiv pa yon diskisyon sal vil eksplore lefèt ke Afriken Ameriken ak Latino yo gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA. Patnè lokal yo enkli Greater King David Baptist Church & Promise Land Baptist Church.

BATON ROUGE (25 fevriye 2014) An repons a lefèt ke Kominote Afriken-Ameriken ak Latino yo kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te angaje nan yon nouvo nasyonal "SIDA se yon pwoblèm dwa sivil” kanpay sansibilizasyon piblik ki gen entansyon mete aksan sou diferans sante sa a epi tou pou mete aksan sou lefèt ke aksè a prevansyon VIH, swen ak tretman pou VIH/SIDA ta dwe inivèsèl.

Nan kad kanpay li a, AHF te mete tèt ansanm ak patnè lokal Lwizyana yo, Greater King David Baptist Church, Pastè John E. Montgomery ak Promise Land Baptist Church, Pastè Perry Wrights Jr., pou òganize yon diskisyon nan minisipalite “SIDA se yon pwoblèm dwa sivil”. nan Greater King David Baptist Church soti 6:00 pm pou 9:00 pm vandredi 28 fevriye aswè.th. Fowòm nan—ki fèt tou pandan Mwa Istwa Nwa ak pandan 50 anth anivèsè Lwa sou Dwa Sivil 1964—se twazyèm lan nan yon seri nan tout peyi a ki te dirije pa AHF. Reveran Al Sharpton pral kòm oratè prensipal apre yon pwogram ki gen yon panèl diskisyon nan vil la ak plizyè lidè ki respekte kominote lokal, politik, sante, relijye ak VIH/SIDA.

 

KISA:             'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' DISKISYON PANEL MERI

                           Avèk Oratè prensipal la, Rev Al Sharpton

 

KILÈ:             Vandredi 28 fevriye, NAN: 6pm 00: 9pm 

 

KI KOTE:           Greater King David Baptist Church 222 Blount Ave., Baton Rouge, LA 70807

 

KIYÈS:                KEYNOTE Oratè: Reveran Al Sharpton, Lidè Dwa Sivil

                           Hon. Melvin 'Kip' Holden, Majistra, Vil Baton Rouge (entwodwi Rev. Sharpton)

BYENVENI:

                           Johnny Anderson, Administratè Legliz la, Greater King David Baptist Church

                           Onorab. Cleo Fields, Ansyen manm Kongrè a, Louisiana a 4th Distri Kongrè a

PANELIS:

                           Pastè John Sanders, Dezyèm Legliz Batis, Wilton LA

                           Eugene Collins, Kowòdonatè Rejyonal STD/VIH, Depatman Sante Piblik Baton Rouge

                           Onorab. C. Denise Marcelle, Konsèy Metro, Distri 7, Vil Baton Rouge

                           Dr Waref Azmeh, Espesyalis Maladi Enfektye, AHF/Baton Rouge

KÒMANTÈ:

                            Reveran AJ Johnson, CEO & Fondatè Baton Rouge AIDS Society

                            PANEL DISKISYON MODERATÈ: Michelle McCalope, WAFB-TV9 Nouvèl Anchor

KONTAK LOCAL: John Reed, AHF Mobilizer, Eta Lwizyana (817) 896-7559 [imèl pwoteje]

 

Kounye a Afriken Ameriken yo reprezante 44% nan tout moun ki gen VIH/SIDA Ozetazini, men se sèlman 12% nan popilasyon an. Latino yo reprezante 21% nan tout nouvo enfeksyon VIH nan tout peyi a, men yo reprezante sèlman 16% popilasyon ameriken an.

Plizyè faktè kapab lakòz yon kantite ka VIH/SIDA disproporsyonèl nan mitan kominote koulè yo, tankou:

  • Mank aksè nan klinik pou swen ak tès VIH.
  • Gwo nivo stigma ki antoure VIH/SIDA nan kominote sa yo anpeche moun aprann sitiyasyon VIH yo, oswa chèche swen epi pale onètman ak patnè yo si yo konnen yo pozitif.
  • Tou de sosyete a ak endistri swen sante a te majinalize manm nan kominote sa yo tou de akòz oryantasyon seksyèl ak ras, bloke tretman esansyèl, swen, ak edikasyon pou moun ki bezwen li.

"Kanpay sansibilizasyon piblik 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' nou an ap louvri dyalòg ak moun ki gen enterè nan kominote a, nan domèn sante piblik, ak gwoup ki baze sou lafwa ansanm ak ofisyèl piblik yo sou diferans ki genyen nan sante ak enpòtans aksè inivèsèl nan prevansyon ak swen VIH. ak tretman, "Te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Nou onore pou Reveran Sharpton ak patnè nou yo nan Louisiana prete vwa yo pou kòz ak diskisyon enpòtan sa a."

Nan yon fowòm pi bonè nan SIDA a se yon kanpay Pwoblèm Dwa Sivil ki te fèt nan Los Angeles Dimanch ki sot pase a, Reveran Al Sharpton te pale sou enpòtans simonte stigma VIH pou jwenn aksè egal nan tretman VIH/SIDA pou moun ki nan bezwen yo. Soti nan katye a nan Holman United Methodist Church nan West Adams District nan Los Angeles, Sharpton te di kongregasyon an rape, debòde: “Jezi geri malad yo. Li pa t 'jije moun ki malad," ajoute konsènan moun ki te dirije Mouvman Dwa Sivil la nan mitan ane 20 yoth Syèk: "Mwen byen kontan yo pa t jije m anvan yo te goumen pou mwen."

Kanpay panno reklam AHF 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' kap dewoule kounye a nan Atlanta, Washington, DC; Columbus, OH; Baton Rouge, LA; Jackson, MS; Sid Florid ak Los Angeles

Pandan wikenn fèt Martin Luther King Jr. nan mwa janvye, AHF te lanse kanpay inovatè nasyonal 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil'. Pano afichaj AHF yo yo gen entansyon sèvi kòm yon rapèl nan lefèt ke Kominote Afriken-Ameriken ak Latino yo kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA konpare ak pousantaj respektif yo nan popilasyon an jeneral. Kanpay la tou espere voye mesaj la ke aksè a prevansyon VIH ak swen ak tretman pou VIH/SIDA ta dwe yon dwa moun inivèsèl. Kanpay afichaj la ap kouri kounye a nan Atlanta, Washington, DC; Columbus, Ohio; Baton Rouge, Lwizyana; Jackson, Mississippi Sid Florid ak nan Los Angeles. Nan pifò vil yo, kanpay la pral afiche tou kòm anons abri transpò piblik.

Sant Swen Sante AHF nan Louisiana ak Mississippi

Pou adrese kèk nan diferans ki genyen nan sante ki make nan kanpay "SIDA se yon pwoblèm dwa sivil" ak fowòm vil la, Fondasyon SIDA SIDA te fèk louvri de Sant Swen Sante AHF nan eta Sid yo: Youn, nan Baton Rouge—AHF Healthcare Center/Baton Rouge, 8281 Goodwood Blvd., Suite D, Baton Rouge, LA 70808, +1 (225) 231-5733; lòt la, nan Jackson, MS—AHF Healthcare Center/Jackson, 766 Lakeland Dr., Jackson, MS 39216, +1 (877) 470.8071.

SIDA Se Yon Pwoblèm Dwa Sivil!

Tanpri vin jwenn nou ak yon pakèt kominote ki baze sou lafwa nan Sid la nan eklere ak konbat patipri ki pèsiste kont kominote koulè yo pandan n ap fè efò kolektivman pou diminye ensidans VIH/SIDA a, epi ansanm nou ka asire tout kominote yo gen aksè egal a zouti nou bezwen nan batay sa a.

Jounen Entènasyonal Kapòt 2014: Lanmou se pi bon pwoteksyon
Reveran Al Sharpton Titre yon 'Jounen Aksyon' sou 'SIDA se yon Pwoblèm Dwa Sivil'