Reveran Al Sharpton Titre yon 'Jounen Aksyon' sou 'SIDA se yon Pwoblèm Dwa Sivil'

In Nouvèl pa AHF

 

Reveran Al Sharpton Titre yon 'Jounen Aksyon' sou 'SIDA se yon Pwoblèm Dwa Sivil' -

Holman United Methodist Church, West Adams, Solèy. 23 fevriyerd

Karakteristik:

KEYNOTE Oratè: Reveran Al Sharpton, Lidè Dwa Sivil ak remak pa

Hon. Eric Garcetti, Majistra, vil Los Angeles

Leon Jenkins, Prezidan, NAACP—LA Chapter

Michael Weinstein, Prezidan, SIDA Fondasyon Swen Sante

 

PANELIS 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil':

Hydeia Broadbent, VIH/SIDA aktivis & imanitè, VIH-pozitif depi nesans

Cecil 'Chip' Murray, Senior Fellow, Sant pou Relijyon ak Kilti Sivik nan USC ak ansyen pastè, Premye Legliz Episkopal Metodis Afriken

James M. Lawson, Ansyen pastè, Holman United Methodist Church ak aktivis dwa sivil Ameriken ak pwofesè inivèsite

Gabriel Maldonaldo, PDG/Direktè Egzekitif TruEvolution & HIV Campaigner Antretan Gwoup Gason an

Claudia Spears, Manman yon moun ki gen VIH ak yon aktivis

Samantha Granberry, Direktè Senior, AHF atravè lemond

MC & PANEL DISKISYON MODERATÈ: Dominique DiPrima, KJLH Radio

 

An repons a lefèt ke Kominote Afriken-Ameriken ak Latino yo kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te angaje nan yon nouvo nasyonal "SIDA se yon pwoblèm dwa sivil" kanpay konsyantizasyon piblik gen entansyon mete aksan sou diferans sante sa a epi tou pou mete aksan sou lefèt ke aksè a prevansyon VIH, swen ak tretman pou VIH/SIDA ta dwe inivèsèl.

 

Nan kad kanpay li a, AHF te mete tèt ansanm lokalman pou yon "Jounen Aksyon" nan zòn Los Angeles dimanch 23 fevriye.rd ak patnè zòn yo Pastè Kelvin Sauls ak nan Legliz Metodis Ini Holman (kote pou Jounen Aksyon an), KJLH-Radyo, Chapit NAACP-LA, Menm jan tou ak gwoup la, Antretan Gason ki gen misyon, “…pou anrichi, otorize, ak pwolonje lavi gason nwa ant jenerasyon yo, ki respekte oryantasyon seksyèl, atravè pwogram ak sèvis sosyal, edikasyon, sante ak byennèt.”

 

'Jounen Aksyon' te dewoule dimanch 23 fevriye ard soti nan 11am jiska apeprè 4:30pm. Evènman yo—ki make tou de Mwa Istwa Nwa ak 50 anth anivèsè Lwa sou Dwa Sivil 1964—enkli yon sèvis legliz (emisyon an dirèk sou radyo KJLH) nan Holman soti nan 11am jiska 12:30pm ak yon diskou prensipal pa Reveran Al Sharpton ak remak pa Los Angeles Majistra Eric Garcetti. Sèvis legliz la te swiv pa yon 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil'. diskisyon panèl meri (1pm-3pm) modere pa KJLH Radio's Dominique DiPrima ak prezante Hydeia Broadbent, yon aktivis VIH/SIDA & imanitè VIH-pozitif depi nesans kòm byen ke plizyè respekte kominote lokal, politik, sante, relijye ak lidè VIH/SIDA eksplore lefèt ke Afriken-Ameriken ak Latino kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA. 'Jou Aksyon an' te abouti ak konsè ki te prezante koral la Holman sou plas nan Tanp lan nan Holman a 4pm.

 

“Nou onore zansèt nou yo epi di mèsi pou sakrifis yo te fè pou pèsevere atravè lit la ak pwoteje dwa moun nou yo, kanpe byen wo ak fèm pou tout moun ka fè eksperyans egalite nan mache chak jou nou an. Nèg espirityèl la ban nou istwa yon lafwa ki gen fòm fè ki ka fasilite sinèrji ant yon Bondye enklizivite ak egalite,” te di. Reveran Kelvin Sauls, Pastè nan Holman United Methodist Church. “Pouvwa listwa deklannche lè li fòme yon eritaj ki mennen nou nan yon desten ki kontinye reflete kouraj ak entegrite zansèt nou yo. Swiv vizyon zansèt nou yo atikile atravè chante, ak an kolaborasyon ak AIDS Healthcare Foundation, NAACP-LA Chapter ak In the Meantime Men's Group, Holman United Methodist Church angaje nan jwe yon wòl katalitik nan fasilite yon estrateji solid ak enpòtan. nan sinèrji pwogresif ant dwa sivil ak aksè, diyite ak egalite nan direksyon pou yon sosyete ki pi jis ak jis.”

 

KIT KI SOTI NAN LOTEL LA PANDAN SERVIS LEGLIZ “YON JOU AKSYON”:

 • Defansè VIH Hydeia Broadbent:
  • "Mwen te dyagnostike ak SIDA a laj 3 an, epi yo te di mwen pa ta viv apre laj 5 an. Mwen gen 30 ane sa a." [Kanpe ovasyon soti nan plen kay nan Sanctuary Holman]
  • "Se pou nou panse ke sa a se pwoblèm nou an. "H" nan VIH la vle di "moun", ki vle di li ka afekte nenpòt nan nou. Li mande pou nou fè yon diferans pou frè ak sè nou yo.”
  • Majistra Los Angeles Eric Garcetti:
   • Sou diskriminasyon sosyete a kont kominote Afriken-Ameriken an: "Nou gendwa retire kèk lwa nan liv yo, men gen twòp moun nan prizon toujou e yo pa ase nan inivèsite yo."
   • “[Reveran Sharpton] te di m yon fwa, 'Lafwa se angrenaj nou itilize lè espwa pa vire ankò.' Kesyon mwen genyen pou nou jodi a se: èske nou gen lafwa pou nou aji?
   • Reveran Al Sharpton:
    • "50 ane pase Lwa sou Dwa Sivil yo... e nou toujou konfonn pou nou kwè ke dwa sivil se sèlman pou kèk nan nou, se pa pou nou tout."
    • Sou simonte stigma VIH pou jwenn aksè egal nan tretman VIH/SIDA:
     • “Jezi geri malad yo. Li pa t jije moun ki malad yo."
     • An referans a 20 lath Mouvman Dwa Sivil syèk la: "Mwen byen kontan yo pa t jije m anvan yo te goumen pou mwen."
 • "Rezon ki fè mwen goumen pou masisi ak madivin yo, rezon ki fè mwen kanpe bò kote moun ki soufri yo, se paske mwen vle vin tankou Jezi."
 • “Pandan nou fè fas ak VIH/SIDA kòm yon dwa sivil, mwen wè pwogresis yo deyò, men ki kote rès yo? Moun ki te goumen pou moun yo te mouri pou yo te ka viv nan tout savann pou bèt yo... epi mache nan pòtay lekòl Ivy League yo..."
 • Aprè li te rakonte istwa yon jèn gason ki te montre Al li rezime li e li te di 'Dwa sivil pa t' ekri rezime mwen':
  • “Sa se yon rezime trè enpresyonan, epi ou gen rezon, Dwa Sivil pa t ekri rezime w la. Men Dwa Sivil te gen yon moun li rezime w la.”

 

Anrejistreman REVERAN SHARPTON NAN PRÈCH " JOU AKSYON " DISPONIB NAN: https://soundcloud.com/holmanumc/day-of-action-rev-al-sharpton

 

 

Mouvman Nasyonal 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil'

Kounye a Afriken Ameriken yo reprezante 44% nan tout moun ki gen VIH/SIDA Ozetazini, men se sèlman 12% nan popilasyon an. Latino yo reprezante 21% nan tout nouvo enfeksyon VIH nan tout peyi a, men yo reprezante sèlman 16% popilasyon ameriken an.

 

Plizyè faktè kapab lakòz yon kantite ka VIH/SIDA disproporsyonèl nan mitan kominote koulè yo, tankou:

 • Mank aksè nan klinik pou swen ak tès VIH.
 • Gwo nivo stigma ki antoure VIH/SIDA nan kominote sa yo anpeche moun aprann sitiyasyon VIH yo, oswa chèche swen epi pale onètman ak patnè yo si yo konnen yo pozitif.
 • Tou de sosyete a ak endistri swen sante a te majinalize manm nan kominote sa yo tou de akòz oryantasyon seksyèl ak ras, bloke tretman esansyèl, swen, ak edikasyon pou moun ki bezwen li.

 

"Kanpay sansibilizasyon piblik 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' nou an gen entansyon louvri dyalòg ak moun ki gen enterè nan kominote a, tèren sante piblik la, ak gwoup ki baze sou lafwa ansanm ak ofisyèl piblik yo sou diferans ki genyen nan sante ak enpòtans aksè inivèsèl nan prevansyon VIH. ak swen ak tretman, "Te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Nou onore pou Reveran Sharpton ak patnè nou yo estime nou yo prete vwa yo pou kòz ak diskisyon enpòtan sa a."

 

Pandan wikenn fèt Martin Luther King Jr. nan mwa janvye, AHF te lanse kanpay inovatè nasyonal 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil'. Pano afichaj AHF yo yo gen entansyon sèvi kòm yon rapèl nan lefèt ke Kominote Afriken-Ameriken ak Latino yo kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA konpare ak pousantaj respektif yo nan popilasyon an jeneral. Kanpay la tou espere voye mesaj la ke aksè a prevansyon VIH ak swen ak tretman pou VIH/SIDA ta dwe yon dwa moun inivèsèl. Kanpay afichaj la ap kouri kounye a nan Atlanta, Washington, DC; Columbus, Ohio; Baton Rouge, Lwizyana; Jackson, Mississippi Sid Florid ak nan Los Angeles. Nan pifò vil yo, kanpay la pral afiche tou kòm anons abri transpò piblik.

 

Antre nan AHF ak yon pakèt kominote ki baze sou lafwa nan eklere ak konbat patipri ki pèsistan kont kominote koulè yo pandan n ap fè efò kolektivman pou diminye ensidans VIH/SIDA a, epi ansanm nou ka asire tout kominote yo gen aksè egal ak zouti nou bezwen yo. batay sa a. Vizite www.aidshealth.org yo aprann plis.

Reveran Al Sharpton nan tit "SIDA se yon pwoblèm dwa sivil" Town Hall Baton Rouge, LA, 28 fevriye.
SEC rejte tantativ Gilead la pou bloke rezolisyon aksyonè yo ki mare ak peman CEO