Nouvo klinik Long Beach ouvè pou trete pasyan VIH yo

In Nouvèl pa AHF

AR-140209628

Afiche:  | Pa Andre Edwards, Press-Telegram

LONG BEACH >> Yon nouvo Sant Swen Sante SIDA te louvri dènyèman pou bay tès gratis ak yon chemen nan swen sante pou moun ki teste pozitif pou maladi a.

Dr George Melikian, doktè prensipal klinik la di, “Nou ofri tretman san konsiderasyon kapasite pou nou peye. "Si gen yon tretman FDA apwouve pou VIH sou mache a, nou genyen li."

Klinik la, ki te louvri mwa pase a, ofri sèvis konfidansyèl e li toupre Pacific Coast Highway ak Redondo Avenue. Li se adjasan a Out of the Closet boutik économie, ki se li menm yon kote vizitè yo ka browse pou rad ansyen oswa jwenn yon tès VIH gratis. Boutik thrift la, ki fè pati yon rezo ki gen plizyè lokal nan Sid Kalifòni, se yon operasyon pou ranmase lajan pou Aids Healthcare Foundation ak lokal Long Beach li a gen pwòp famasi li.

Anplis nouvo sant Long Beach la, fondasyon an opere klinik Sant Swen Sante SIDA nan lòt zòn, tankou Redondo Beach, Los Angeles ak Upland.

Nan Long Beach, eta Dosye Depatman Sante Piblik montre te gen 1,592 ka VIH anrejistre soti nan 1983 jiska desanm. Dosye yo montre tou 6,284 ka SIDA pandan menm peryòd tan an.

Anplis de sa, dosye eta a montre ke 3,181 pasyan Long Beach SIDA te mouri depi eta a te kòmanse anrejistre done an 1983, byenke tablo done a pa presize kòz lanmò pou moun sa yo.

Malgre ke yon dyagnostik VIH te yon fwa konsidere kòm yon siy ke yon pasyan ta byento devlope SIDA epi mouri relativman byento nan konplikasyon ki soti nan yon sistèm iminitè konpwomèt, yon pasyan VIH ki toujou sèvi ak bon medikaman ka kounye a espere mouri nan laj, Melikian te di. .

"Nou pa wè moun k ap mouri, k ap pase tankou nou te konn fè," li te di.

Metòd aktyèl yo pèmèt doktè yo evalye makiyaj jenetik viris VIH yon pasyan endividyèl epi devlope yon plan medikaman pwepare, Melikian te di. Li te avèti, sepandan, ke kapasite pou medikaman modèn diminye enfeksyon VIH yon moun anba nivo detekte pa vle di ke gen yon gerizon pou maladi a. Yon fwa yon pasyan kòmanse tretman, li enpòtan pou rete sou medikaman pou tout rès lavi li.

Tretman VIH koute chè; Melikian te di ke bòdwo pharmaceutique yon pasyan pou kont li ka rive nan $40,000 pa ane. Fondasyon an ap chèche ede pasyan yo jwenn aksè nan divès sous èd, tankou Medicare, Medi-Cal oswa lajan Pwogram Ryan White.

"Nou fè tout sa nou kapab pou jwenn yon fason," doktè a te di.

Nouvo klinik Aids Healthcare Foundation nan Long Beach la louvri soti 8:30 am jiska 5:30 pm nan madi ak soti nan 10 am jiska 7 pm nan jedi. Klinik la nan 3500 E. Pacific Coast Highway.

Kontakte Andrew Edwards nan 562-499-1305.

FL: AHCA rekonpanse Nouvo Kontra Swen Jere AHF pou sèvi pasyan VIH/SIDA nan Konte Broward, Miami-Dade ak Monroe.
LA Times: Konpayi pònografi peye amann $ 78,000, akize de vyolasyon sekirite nan travay