Los Angeles: Yon Jounen Aksyon 2/23

In Nouvèl pa AHF

Los Angeles-zòn 'Jou Aksyon' se yon pati nan Nouvo kanpay nasyonal AHF 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil'. Evènman yo kòmanse dimanch a 11 am ak yon sèvis legliz (ap viv sou KJLH) nan Holman United Methodist Church ak yon diskou prensipal pa Reveran Al Sharpton ak remak pa Majistra LA Eric Garcetti, Ki te swiv pa yon diskisyon panèl vil la soti 1pm a 3pm eksplore lefèt ke Afriken-Ameriken ak Latino kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA. Jounen fini ak yon konsè a 4pm.  

LOS ANGELES (21 fevriye 2014) An repons a lefèt ke Kominote Afriken-Ameriken ak Latino yo kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA, Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) te angaje nan yon nouvo nasyonal "SIDA se yon pwoblèm dwa sivil" kanpay konsyantizasyon piblik gen entansyon mete aksan sou diferans sante sa a epi tou pou mete aksan sou lefèt ke aksè a prevansyon VIH, swen ak tretman pou VIH/SIDA ta dwe inivèsèl. 

Kòm yon pati nan kanpay li a, AHF te fè ekip lokalman pou yon zòn Los Angeles 'Jounen Aksyon' nan dimanch 23 fevriye.rd ak patnè zòn ki gen ladan Pastè Kelvin Sauls ak nan Legliz Metodis Ini Holman (kote pou Jounen Aksyon an) KJLH-Radyo, Chapit NAACP-LA, Menm jan tou ak gwoup la, Antretan Gason ki gen misyon se, "...pou anrichi, otorize, ak pwolonje lavi gason nwa ant jenerasyon yo, ki respekte oryantasyon seksyèl, atravè pwogram ak sèvis sosyal, edikasyon, sante ak byennèt.” 

'Jounen Aksyon an' pran plas dimanch 23 fevriyerd soti nan 11am jiska apeprè 4:30pm. Evènman yo—ki fèt pandan Mwa Istwa Nwa ak pandan 50 anth anivèsè Lwa sou Dwa Sivil 1964—enkli yon sèvis legliz (emisyon an dirèk sou radyo KJLH) nan Holman soti nan 11am jiska 12:30pm ak yon diskou prensipal pa Reveran Al Sharpton ak remak pa Los Angeles Majistra Eric Garcetti. Sèvis legliz la pral swiv pa yon 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil'. diskisyon panèl meri (1pm-3pm) modere pa KJLH Radio's Dominique DiPrima ak prezante Hydeia Broadbent, yon aktivis VIH/SIDA & imanitè VIH-pozitif depi nesans kòm byen ke plizyè respekte kominote lokal, politik, sante, relijye ak lidè VIH/SIDA eksplore lefèt ke Afriken-Ameriken ak Latino kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA. 'Jou Aksyon an' pral debouche ak konsè ki gen Holman Choir sou plas nan Tanp lan nan Holman a 4pm.  

 

KISA:         'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil'—yon Jounen Aksyon

                       SÈVIS LEGLIZ (Avèk koral KJLH)—11: 00 am-12: 30 pm

                        Oratè: Rev. Al Sharpton & remak Majistra Eric Garcetti

                       DISKISYON MERI/PANNEL— 1:00pm-3:00pm

                       KONSÈ-4:00 pm, Holman Choir (Holman Church Sanctuary)

 

KILÈ:             Dimanch, fevriye NOUnd, NAN: 11pm 00: 4pm 

KOTE: Holman United Methodist Church/Pastè Kelvin Sauls

                            3320 W. Adams Blvd., Los Angeles, CA 90018

 

KIYÈS:               KEYNOTE Oratè: Reveran Al Sharpton, Lidè Dwa Sivil ak remak pa

Hon. Eric Garcetti, Majistra, vil Los Angeles

KI MOUN KI (kontinye):  Leon Jenkins, Prezidan, NAACP—LA Chapter

                             Michael Weinstein, Prezidan, SIDA Fondasyon Swen Sante

PANELIS 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil':

      Hydeia Broadbent, VIH/SIDA aktivis & imanitè, VIH-pozitif depi nesans

      Kelvin Sauls, Pastè, Holman United Methodist Church

      Cecil 'Chip' Murray, Senior Fellow, Sant pou Relijyon ak Kilti Sivik nan USC ak ansyen pastè, Premye Legliz Episkopal Metodis Afriken

      James M. Lawson, Ansyen pastè, Holman United Methodist Church ak aktivis dwa sivil Ameriken ak pwofesè inivèsite

      Gabriel Maldonaldo, PDG/Direktè Egzekitif TruEvolution & HIV Campaigner Antretan Gwoup Gason an

      Claudia Spears, Manman yon moun ki gen VIH ak yon aktivis

      Samantha Granberry, Direktè Senior, AHF atravè lemond

MC & PANEL DISKISYON MODERATÈ: Dominique DiPrima, KJLH Radio 

DISPONIBITE MEDIA ak REVEREND SHARPTON ak lòt diyitè-12:10pm–12:30pm White Hall, kanpis Holman United Methodist Church

BIRO NOUVEL: Tanpri sonje ke MEDIA KREDANSYAL YO MANDE

MEDIKAL KONTAK:

       Ged Kenslea, Senior Direktè, Kominikasyon, AHF  + 1.323. 791.5526 mobil [imèl pwoteje]

       Kyveli Diener, Koòdonatè Kominikasyon, +1.323.960.4846 w, 310.779.4796 mobil [imèl pwoteje]

Kounye a Afriken Ameriken yo reprezante 44% nan tout moun ki gen VIH/SIDA Ozetazini, men se sèlman 12% nan popilasyon an. Latino yo reprezante 21% nan tout nouvo enfeksyon VIH nan tout peyi a, men yo reprezante sèlman 16% popilasyon ameriken an.

Plizyè faktè kapab lakòz yon kantite ka VIH/SIDA disproporsyonèl nan mitan kominote koulè yo, tankou:

  • Mank aksè nan klinik pou swen ak tès VIH.
  • Gwo nivo stigma ki antoure VIH/SIDA nan kominote sa yo anpeche moun aprann sitiyasyon VIH yo, oswa chèche swen epi pale onètman ak patnè yo si yo konnen yo pozitif.
  • Tou de sosyete a ak endistri swen sante a te majinalize manm nan kominote sa yo tou de akòz oryantasyon seksyèl ak ras, bloke tretman esansyèl, swen, ak edikasyon pou moun ki bezwen li.

"Kanpay sansibilizasyon piblik 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' nou an gen entansyon louvri dyalòg ak moun ki gen enterè nan kominote a, tèren sante piblik la, ak gwoup ki baze sou lafwa ansanm ak ofisyèl piblik yo sou diferans ki genyen nan sante ak enpòtans aksè inivèsèl nan prevansyon VIH. ak swen ak tretman, "Te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "Nou onore pou Reveran Sharpton ak patnè nou yo estime nou yo prete vwa yo pou kòz ak diskisyon enpòtan sa a."

“Nou onore zansèt nou yo epi di mèsi pou sakrifis yo te fè pou pèsevere atravè lit la ak pwoteje dwa moun nou yo, kanpe byen wo ak fèm pou tout moun ka fè eksperyans egalite nan mache chak jou nou an. Nèg espirityèl la ban nou istwa yon lafwa ki gen fòm fè ki ka fasilite sinèrji ant yon Bondye enklizivite ak egalite,” te di. Reveran Kelvin Sauls, Pastè nan Holman United Methodist Church. “Pouvwa listwa deklannche lè li fòme yon eritaj ki mennen nou nan yon desten ki kontinye reflete kouraj ak entegrite zansèt nou yo. Swiv vizyon zansèt nou yo atikile atravè chante, ak an kolaborasyon ak AIDS Healthcare Foundation, NAACP-LA Chapter ak In the Meantime Men's Group, Holman United Methodist Church angaje nan jwe yon wòl katalitik nan fasilite yon estrateji solid ak enpòtan. nan sinèrji pwogresif ant dwa sivil ak aksè, diyite ak egalite nan direksyon pou yon sosyete ki pi jis ak jis.”

Kanpay panno reklam AHF 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil' kap dewoule kounye a nan Atlanta, Washington, DC; Columbus, OH; Baton Rouge, LA; Jackson, MS; Sid Florid ak Los Angeles
Pandan wikenn fèt Martin Luther King Jr. nan mwa janvye, AHF te lanse kanpay inovatè nasyonal 'SIDA se yon pwoblèm dwa sivil'. Pano afichaj AHF yo yo gen entansyon sèvi kòm yon rapèl nan lefèt ke Kominote Afriken-Ameriken ak Latino yo kontinye ap gen yon enpak disproporsyonel pa VIH/SIDA konpare ak pousantaj respektif yo nan popilasyon an jeneral. Kanpay la tou espere voye mesaj la ke aksè a prevansyon VIH ak swen ak tretman pou VIH/SIDA ta dwe yon dwa moun inivèsèl. Kanpay afichaj la ap kouri kounye a nan Atlanta, Washington, DC; Columbus, Ohio; Baton Rouge, Lwizyana; Jackson, Mississippi Sid Florid ak nan Los Angeles. Nan pifò vil yo, kanpay la pral afiche tou kòm anons abri transpò piblik.

SIDA Se Yon Pwoblèm Dwa Sivil!

Tanpri vin jwenn nou ak yon pakèt kominote ki baze sou lafwa nan eklere ak konbat patipri ki pèsiste kont kominote koulè yo pandan n ap fè efò kolektivman pou diminye ensidans VIH/SIDA a, epi ansanm nou ka asire tout kominote yo gen aksè egal ak zouti nou bezwen yo. nan batay sa a.

SEC rejte tantativ Gilead la pou bloke rezolisyon aksyonè yo ki mare ak peman CEO
SIDA se yon pwoblèm dwa sivil: Dallas kanpe!