Odit Flunks Konte LA

In Nouvèl pa AHF

Odit Eta a nan Konte Los Angeles jwenn ke ofisyèl Konte yo pa kapab pwouve Konte a te byen itilize lajan ki soti nan yon taks sou pasèl espesyal ki apwouve pou bay sèvis medikal ijans pou sove lavi yo.

Odit sigjere Malibu, lès San Gabriel Valley, ak pati nan Antelope Valley gen anpil aksè nan sant chòk yo, ki ka rive jiska 28 mil lwen kominote sa yo.

LOS ANGELES (21 fevriye 2014) Defann sante ak politik piblik soti nan SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) te kritike sevè Konte Los Angeles ak ofisyèl sante Konte yo apre Konte a te echwe yon resan odit eta te antreprann pou detèmine si Konte a te byen itilize lajan ki sòti nan yon taks sou pasèl espesyal votè yo te apwouve an 2002 ki te gen entansyon bay rezidan Konte yo sèvis medikal ijans pou sove lavi yo. La Los Angeles Times jodi a rapòte ke, “...Oditè yo te egzamine fason konte a sèvi ak revni ki soti nan Mezi B, yon taks sou pasèl votè yo te apwouve an 2002 pou kenbe ak elaji rezo sant chòk yo ak lòt sèvis medikal ijans…” e ke kòm yon rezilta nan odit la, detèmine sa“...Konte Los Angeles pa ka pwouve ke li te byen itilize lajan ki sòti nan yon taks espesyal pou bay sèvis medikal ijans.”

"Odit sa a revele yon lòt klou nan sèkèy la—literalman—pou anpil rezidan Konte LA nan men biwokrasi endiferan nan Konte Los Angeles ak ofisyèl eli yo," te di. Michael Weinstein, Prezidan AIDS Healthcare Foundation, ki ap dirije yon mezi bilten pou eleksyon Novanm 2014 la pou pèmèt votè yo vote pou vil Los Angeles kreye yon Komisyon Sante Piblik pou konseye Konte a epi sipèvize fason ofisyèl Konte yo depanse lajan swen sante li yo nan non rezidan Los Angeles.

Odit la, Manm Asanble Roger Hernandez nan West Covina te mande ane pase a, te konkli ke aksè pare pou sèvis chòk pou sove lavi yo manke anpil nan li ak nan anpil lòt kominote atravè Konte a. Atik LA Times sou kontwòl kontab la fè remake ke rezidan Malibu yo apeprè 20 mil de etablisman chòk ki pi pre yo, Ronald Reagan UCLA Medical Center nan Westwood; pandan ke pou moun ki abite nan Pomona, sant chòk ki pi pre a se 28 mil lwen nan County-USC Medical Center.

Weinstein te ajoute: “Malerezman, sa a se yon lòt enpèfeksyon nan yon lis long Konte a nan livrezon sèvis kontribyab li yo ki kapab—e pafwa fè—gen konsekans katastwofik pou rezidan Konte yo. “Soti nan sipèvizyon Depatman Sèvis Timoun ak Fanmi, Prizon Konte yo, Depatman Sante Piblik ak Sante Anviwònman, rive nan jesyon LA Coliseum, ofisyèl Konte Los Angeles yo kontinye demontre yon gwo ineptitid ki limite ak koripsyon kareman nan egzekite devwa yo te fè sèman. pou sèvi ak pwoteje rezidan LA.”

SIDA se yon pwoblèm dwa sivil: Dallas kanpe!
20x20: Enskri jodi a!