Gilead mande SEC pou bloke rezolisyon salè PDG

In Nouvèl pa AHF

Nan fen ane pase a, Prezidan AHF ak aksyonè Gilead Michael Weinstein te soumèt yon pwopozisyon aksyonè, "Aksè Pasyan kòm yon Kritè Konpansasyon Egzekitif," pou konsiderasyon pou vòt Pwokurasyon aksyonè yo an konjonksyon avèk Reyinyon Anyèl Aksyonè Gilead 2014 la.

Sepandan, ofisyèl Gilead yo te rejte pwopozisyon an kareman san okenn konsiltasyon alavans ak Weinstein pou rezoud swadizan dezakò nan pwopozisyon li a - jan sa egzije règleman SEC yo. Weinstein ap mande kounye a Securities & Exchange Commission pou refize demann Gilead pou eskli pwopozisyon an nan Proxy li a epi pèmèt aksyonè yo vote sou li pandan Reyinyon Anyèl 2014 Gilead la nan mwa me.

WASHINGTON (14 janvye 2014) Prezidan AIDS Healthcare Foundation (AHF) ak aksyonè Gilead Sciences Michael Weinstein te ekri Securities and Exchange Commission (SEC) pou l mande SEC pou l refize demann Gilead ki sot pase a pou l eskli yon pwopozisyon aksyonè Weinstein te soumèt bay Gilead. te gen entansyon enkli nan Prokurasyon li pou vòt aksyonè yo pandan Reyinyon Anyèl 2014 Gilead la nan mwa me. Nan fen ane pase a, Weinstein te soumèt yon pwopozisyon aksyonè ki gen tit, "Aksè Pasyan kòm yon Kritè Konpansasyon Egzekitif," pou konsiderasyon pou vòt aksyonè an konjonksyon avèk Reyinyon Anyèl 2014 la. Pwopozisyon an ta mare konpansasyon egzekitif la bay Gilead ak abòdab ak disponiblite medikaman li yo ki sove lavi yo.

Sepandan, Gilead te rejte pwopozisyon Weinstein a san okenn konsiltasyon alavans ak Weinstein pou rezoud swadizan dezakò nan pwopozisyon li a - jan sa egzije règleman SEC yo. Weinstein ap mande SEC kounye a pou refize demann Gilead pou eskli pwopozisyon li a nan Prokurasyon li a epi pèmèt aksyonè yo opòtinite pou vote sou li pandan Reyinyon Anyèl ane sa a.

“Afè ki te adrese nan pwopozisyon aksyonè mwen an gen yon enpòtans dirèk pou aksyonè Gilead yo: Pwopozisyon an lye yon pati nan konpansasyon egzekitif la ak aksè pasyan yo nan medikaman Gilead yo—yon nouvo degre responsablite ki rekonèt wòl inik konpayi pharmaceutique yo jwe kòm biznis ak. nan sosyete a. PDG Gilead John Martin rapòte konpansasyon total senkan jiska 2012 te plis pase $250 milyon. Pandan kèk nan menm ane sa yo, plis pase 10,000 Ameriken vilnerab ki gen revni fèb k ap viv ak VIH/SIDA te ret sou lis datant pou jwenn aksè nan medikaman ki sove lavi SIDA,” Weinstein te di, “Lè w ap chèche eskli pwopozisyon sa a nan prokurasyon 2014 li, Gilead se eseye devalorize opinyon aksyonè yo sou zafè sa a. Anplis, l ap fè sa san okenn konsiltasyon alavans avè m pou eseye rezoud nenpòt ki swadizan diskisyon nan pwopozisyon an, epi sou baz reklamasyon ki pa kòrèk konsènan enpòtans wòl mwen kòm Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA.”

Lèt Weinstein bay SEC a mete aksan sou senk domèn kote li kwè Gilead te fè erè nan defi li te bay pwopozisyon aksyonè li a jan li te soumèt. Zòn sa yo enkli:

I. Gilead pa t kontakte Misye Weinstein nan nenpòt ki pwen pou l rezoud swadizan dezakò oswa erè nan Pwopozisyon an pou l ka elijib pou parèt sou prokurasyon 2014 la.

II. Reklamasyon Gilead ki fè konnen pwopozisyon an gen rapò ak reparasyon yon reklamasyon pèsonèl oswa yon doleyans kont konpayi an epi ki fèt pou benefisye moun ki pwopoze a se yon erè.

III. Reklamasyon Gilead ke Pwopozisyon an ta dwe eskli paske li trete yon pwoblèm ki gen rapò ak operasyon biznis òdinè Konpayi an se yon erè.

IV. Malgre reklamasyon Gilead la pou kontrè, pwoblèm yo adrese nan Pwopozisyon an se te kenbe pa yon gwo kontenjan nan lòt aksyonè.

V. Reklamasyon Gilead ki fè konnen Pwopozisyon an se materyèlman fo epi ki twonpe pa gen rezon.

Pou plis enfòmasyon sou pwoblèm sa yo, tanpri gade lèt konplè Weinstein bay SEC a ak pwopozisyon orijinal aksyonè li a jan yo te soumèt bay Gilead (tou de lye pi wo a).

(Ft. Worth) Konte Star-Telegram Tarrant lajistis pou lajan sibvansyon
Soti nan 562 la: koup Long Beach sonje sou monte sou flote istorik Rose Parade kote koup masisi marye.