Edikasyon Kapòt nan Zambian University vize jèn ak otèl

In Mondyal, Zanbi pa AHF

Pandan Inivèsite Zanbi a te akeyi elèv yo pou yon nouvo semès, AHF Zanbi te òganize yon atelye edikasyon inovatè kapòt epi teste plizyè santèn

Kòm kanpis pi gwo inivèsite Zanbi a te pran lavi ak lansman yon nouvo semès, AHF Zanbi  te pwofite opòtinite pou bay jèn ki te rasanble nan Lusaka a edikasyon sou itilizasyon kapòt ak tès VIH gratis. University of Zambia (UNZA).

AHF Zambia te fè patenarya ak inite repons VIH/SIDA inivèsite a pou mobilize reprezantan ki soti nan 30 fwaye epi edike lidè jèn yo sou itilizasyon kapòt atravè de jou “Kondomize! Zambia” atelye nan fen mwa novanm 2013. Pwogram nan se te yon efò ansanm ak patnè lokal yo enkli Fon Nasyonzini pou Popilasyon Zanbi ak ONUSIDA' Pwojè Kapòt Zambia ak Ekip Travay Entè-Ajans Kapòt, ki te lanse "Kondomize!" kanpay konsyantizasyon.

condomize_unza foul moun

Atravè atelye a, yo te idantifye plizyè defi, sitou ke kèk patisipan te konnen ki jan yo byen sèvi ak kapòt, ke enfòmasyon sou kapòt fi pa t egziste sou lakou lekòl la, e ke rezèv kapòt gason nan men gouvènman an pa konsistan. AHF Zambia ak inite repons UNZA pou VIH/SIDA te abòde defi sa yo lè yo enstale kat dispansè kapòt nan tout kanpis la, sekirize espas afichaj toupre inivèsite a pou afiche mesaj edikasyon sou VIH/SIDA gratis, epi yo ale pòt an pòt nan chak fwaye pou ofri VIH gratis. tès, ki te lakòz plis pase 300 elèv yo te teste epi aprann sitiyasyon VIH yo.

"Tout atelye a te ranpli ak apwòch inovatè ki ankouraje itilizasyon koulè, konsepsyon, teknoloji, ekspozisyon, ak pèfòmans atistik lè yo te edike kanmarad yo sou itilizasyon kapòt," te di. Ntula Simwinga, Koòdonatè Pwogram Prevansyon AHF Zanbi a. "Nou te ba yo teknik ak zouti, epi nou ankouraje yo pou yo aplike aktivite pwomosyon kapòt nan anviwònman fwaye respektif yo, ansanm ak òganize dyalòg ki apwopriye pou kiltirèl sou itilizasyon kapòt pou prevansyon VIH/SIDA lè yo kominike avèk kamarad yo."

Cal/OSHA bay yon desizyon enpòtan kont Treasure Island Media sou pònografi bareback
AHF Ouvè Nouvo Sant Swen Sante VIH nan Long Beach