AHF fè lwanj donatè k ap rasanble pou Fon Global

In G20, Mondyal pa AHF

Avèk yon renouvle pwomès US $5 milya ak plizyè pwomès premye fwa ki soti nan nouvo peyi donatè yo, Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya deja 80% nan objektif $15 milya li yo.

AHF te pwomèt pou l kontinye kanpay li pou peze peyi G20 yo pou yo ogmante pwomès yo bay Fon an pou ogmante kontribisyon yo pi wo pase objektif renouvèlman fon an te deklare.

WASHINGTON (3 desanm 2013) Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA, jodi a fè lwanj ak tout kè peyi donatè yo paske yo te rasanble pou pwomèt sipò finansye pou Fon Global pou konbat SIDA, TB, ak malarya. Avèk yon renouvle pwomès US $5 milya ak plizyè pwomès premye fwa ki soti nan nouvo peyi donatè yo, Fon Global la deja 80% nan objektif renouvèlman $15 milya li yo. Pwomès peyi donatè yo te anonse nan, oswa an konjonksyon avèk Katriyèm Ranplisman Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya Konferans ki te fèt nan Washington jodi a.

“Etandone eta ekonomi mondyal la pandan kèk ane ki sot pase yo, li rekonfòtan pou nou wè jenerozite sa a anvè Fon Global jodi a nan men peyi donatè yo, patikilyèman anpil nouvo, premye fwa donatè-peyi ki ap monte kounye a—se konsa. , ke ant pwomès soti nan peyi Etazini an, UK a ak donatè premye fwa, Fon an deja katreven pousan nan objektif pou ranmase lajan li yo, "te di. Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. "AHF pwomèt pou l kontinye kanpay li pou yon Fon Global ki finanse nèt epi pou l peze peyi ki gen revni mwayen siperyè yo, espesyalman, peyi manm G20 k ap parèt yo tankou Lachin, Larisi ak Kore di Sid, pou peye pati ki jis yo nan yon efò pou ogmante kontribisyon yo pi wo a. objektif renouvèlman fon an deklare.”

"Nou vle tou salye epi remèsye Etazini ak UK a paske yo te dirije wout la ak bay pwomès ankourajman pou lòt peyi yo matche," te di. Doktè Jorge Saavedra, Anbasadè Mondyal pou SIDA Swen Sante Fondasyon ak yon ansyen Manm Konsèy Fon Global. “Gwo kontribitè tankou Lafrans, Kanada, peyi nòdik yo, Japon, Almay ak Netherlands te jwe yon wòl kle tou. Efò Refòm Global Fon Global la, ki toujou ap kontinye, Estrateji GF 2012-2016 ak Nouvo Modèl Finansman Fon an, ap fè Fon an vin yon òganizasyon ki pi byen prepare ki ka pi byen deplwaye resous yo pwomèt jodi a. Sa a enpòtan anpil si Fon an vle gen yon pi gwo enpak sou kontwòl efikas twa maladi yo nan misyon li—e si nou reyèlman vle ogmante kantite moun k ap viv ak VIH/SIDA sou tretman antiretwoviral ki sove lavi pou ke '15X15' oswa Objektif tretman '20 × 20' ka reyalize."

Fon Global se yon pwogram ki finanse sitou pa nasyon rich ki fèt pou bay asistans finansye a peyi devlope yo ki manke resous pou konbat twa maladi yo epi konstwi enfrastrikti medikal.

AHF sou Mandela: "Nou pèdi vwa enpòtan nan batay mondyal kont SIDA"
AHF onore Jounen Mondyal SIDA 2013 nan 29 Peyi atravè lemond