Objektif pou Tretman SIDA Senatè Coburn ak Rep. Barbara Lee pral Sove Milyon Vi

In Pledwaye, Nouvèl pa AHF

Senatè Tom Coburn (R, OK) ak Kongrè a Barbara Lee (D, CA) te dirije 38 lòt lejislatè yo nan yon lèt bay Prezidan Obama mande l pou l fikse yon nouvo objektif pou 12 milyon moun sou tretman SIDA nan lemonn anvan 2016 atravè Plan Ijans Prezidan an pou SIDA. Sekou (PEPFAR); AHF te sipòte efò Coburn & Lee, li te fè espresyon lòt lejislatè yo pou yo siyen ak sipòte apèl la

Lapriyè pou Obama vini anvan pwochen katriyèm ranplasman Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya reyinyon ki fikse pou 3 desanm.rd nan Washington

WASHINGTON (14 novanm 2013)–Fondasyon Swen Sante SIDA (AHF) jodi a bat bravo pou yon apèl Kongrè a te fè Prezidan Barack Obama pou l double kantite moun ki te sou tretman SIDA pou sove lavi. PEPFAR, Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA, nan fen ane fiskal (FY) 2016. Senatè Tom Coburn (R, OK) ak Depite Barbara Lee (D, CA) te dirije yon efò inite toulede bò ansanm ak 38 lòt lejislatè ki soti nan tou de chanm Kongrè a ak tou de bò koulwa a mande Prezidan an pou li tabli yon nouvo objektif pou 12 milyon moun sou tretman SIDA nan lemonn anvan 2016. Lapriyè a te vini nan yon jwenti. lèt ki date 13 novanm pou Prezidan Obama te siyen pa 40 lejislatè yo. Lapriyè a vini tou nan patisipe nan 25 lath obsèvasyon Jounen Mondyal SIDA (1 desanmst) ak anvan reyinyon k ap vini an pou Katriyèm Ranplisman Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya Konferans ki te fikse pou 3 desanm.rd nan Washington.

“Okòmansman, AIDS Healthcare Foundation te sipòte anpil efò Senatè Coburn ak Manm Kongrè Barbara Lee pou ogmante kantite moun ki te resevwa tretman atravè PEPFAR. Nou te fè espresyon tou lòt lejislatè yo nan Kongrè a pou yo siyen ak sipòte apèl sa a pou konvenk Prezidan Obama pou l fikse yon nouvo objektif pou 12 milyon moun sou tretman SIDA nan lemonn anvan 2016,” te di. Tom Myers, Avoka Jeneral ak Chèf Afè Piblik pou Fondasyon Swen Sante SIDA. "Malerezman, Prezidan an te rate plizyè opòtinite anvan yo aji yon fason ki gen sans sou SIDA mondyal la. Nou remèsye Senatè Coburn ak Manm Kongrè Lee pou lidèchip yo sou sa, ansanm ak lòt manm Kongrè a ki te bay sipò yo. Nou ankouraje Prezidan Obama tou pou l onore demann Kongrè sa a epi adopte nouvo objektif sa yo kòm objektif li menm ak PEPFAR.”

Nan mwa jen 2013, nan yon selebrasyon onore a 10th anivèsè PEPFAR, Sekretè Deta John Kerry te anonse ke kantite moun ki sou tretman PEPFAR sipòte te monte a sis milyon, e ke globalman, yon milyon ti bebe te fèt san VIH gras a efò PEPFAR sipòte.

Nan lèt yo bay Obama, lejislatè yo te note, “Kongrè a gen yon wòl enpòtan pou l jwe nan kontinye sipòte ak fòme repons mondyal SIDA a. Nou pare pou sipòte efò w yo epi n ap tann pou n travay avèk ou pou n kontinye devlope siksè PEPFAR epi pou mete fen nan epidemi VIH/SIDA a.”

PEPFAR se pwogram mondyal SIDA Ameriken ki gen siksè ke Prezidan George W. Bush te pwopoze premye nan diskou li an 2003 sou Eta Inyon an.

 

 

AHF devwale '20x20'--20 milyon moun sou tretman pa 2020
Manifestasyon Estonyen pou ARV yo kontinye nan Ministè a