Manifestasyon Estonyen pou ARV yo kontinye nan Ministè a

In Estoni, Mondyal pa AHF

Manifestasyon Estoni

TALLIN, ESTONIA (15 Novanm 2013) Apre Ministè Afè Sosyal Estoni te pibliye yon deklarasyon Lendi pou eksplike esè ki te dèyè pwovizyon medikaman antiretwoviral (ARV), reprezantan ki nan nivo siperyè soti nan Biwo Ewòp SIDA Fondasyon Swen Sante a, ki soti nan klinik Linda Narva a ak nan Rezo Estonyen moun k ap viv ak VIH yo di ke yo te sezi pa atitid ki pa koperasyon yo te wè nan men Ministè a, e yo te deklare deklarasyon Ministè a se twonpe ak kòrèk.

Òganizasyon non-gouvènmantal la (ONG) ak reprezantan sante yo ateste ke minis la, an reyalite, te fè PA parèt pou reyinyon an, malgre yon akò pou yo prezan, epi san yo pa bay avi ke li ta absan. Gwoup yo fè konnen tou reprezantan depatman legal Ministè a te deklare ke legalman, ARV yo ta dwe bay Klinik Linda a, e ke refi a se yon desizyon politik.

"Nou sezi ke yo te itilize medikaman pou sove lavi kòm yon zouti politik," te di Zoya Shabarova, Chèf Biwo AHF Ewòp. ”Retisans myop sa a pou travay ansanm pou konbat VIH nan Narva montre tou nan refi lisans medikal yo bay youn nan doktè nou yo. Ofisyèl yo fèmen je sou mank de espesyalis enfeksyon nan Narva pandan ke moun k ap viv ak VIH nan Narva fè fas ak pwoblèm sa a chak jou."

Malgre ke Klinik Linda te resevwa legalman lisans Estonyen li pou opere kòm yon etablisman swen sante nan dat 21 mas 2013, òganizasyon san bi likratif yo di diskisyon gouvènman an kontinye ap kesyone reyalite dokimante sa a—olye pou yo konsantre sou rezoud pwoblèm pwovizyon ART la. Gwoup SIDA yo kontinye afime ke Klinik Linda a se yon founisè pwogram tretman dirab epi li satisfè tout estanda yo mande pou bon jan kalite swen.

"Deklarasyon ki soti nan piblikasyon pou laprès Ministè a ki fè konnen tou de pati yo te dakò ak yon lòt plan aksyon pa nou konfime," te di. Terri Ford, Chèf Global Advocacy ak Politik AHF ki te pran vòl nan Estoni soti Los Angeles espesyalman pou reyinyon Lendi a. "Nou anvi travay ansanm nan yon fason konstriktif, epi pou nou jwenn yon akò ak lopital rejyon East-Viru Country yo, men sa pa pral epi li pa ka rive san yon pwovizyon konplè nan medikaman ARV pou Klinik Linda la.”

“Moun k ap viv ak VIH nan Narva bezwen Klinik Linda, epi yo bezwen li pou yo gen tretman antiretwoviral dirab. AHF, Klinik Linda ak EHPV yo pare pou kontinye batay la epi pa wè okenn solisyon ditou dapre reyinyon 11 Novanm nan,” Shabarova te ajoute.

 

Pou yon vèsyon Estonyen nan atik sa a tanpri klike isit la

Objektif pou Tretman SIDA Senatè Coburn ak Rep. Barbara Lee pral Sove Milyon Vi
New Mississippi Wellness Center ofri tès gratis pou VIH, STD