AHF Lanse Kanpay 'Stop LA Koripsyon' sou Gwo ​​Echèk Konte LA

In Nouvèl pa AHF

'Fatige w ap tann Konte LA?' Telekonferans pou laprès, Lendi 4 Novanm 10:30 AM Lè Pasifik la

Soti nan sipèvizyon Depatman Sèvis Timoun ak Fanmi, Prizon Konte, Sante Piblik ak Sante Anviwònman rive nan jesyon Coliseum la, ofisyèl Konte LA yo kontinye demontre gwo ineptitid pou koripsyon kareman nan akonpli devwa yo te fè sèman pou sèvi rezidan Konte yo.

Kanpay "Stop LA Corruption" gen ladan tablo afichaj, anons Sticky Note nan Los Angeles Times ak woulo liv la nan sit entènèt la, www.stopLAcorruption.com, ki dokimante anpil enpèfeksyon Konte LA

LOS ANGELES (3 novanm 2013)⎯Defann sante ak politik piblik soti nan SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) pral devwale 'Sispann koripsyon LA,' yon nouvo kanpay defans ak konsyantizasyon ki mete aksan sou echèk pwofon Konte Los Angeles ak ofisyèl kle li yo eli ak nonmen nan akonpli devwa yo sèmante pou sèvi ak pwoteje prèske 10 milyon rezidan Konte a. Kanpay la lanse fòmèlman lendi 4 novanm ak yon telekonferans 10:30 am (PT) ak dewoulman eleman ki genyen plizyè 'Fatige w ap tann Konte LA?—Sispann koripsyon LA' tablo afichaj mete nan tout Los Angeles, yon menm jan an doub-sided Reklam Sticky Note sou Los Angeles Times, osi byen ke lansman sit entènèt ofisyèl la, www.stopLAcorruption.com, ki prezante travay atistik nan yon liy nan moun k ap file pou sèvis yo. Grafik la te anime pou liy lan sanble ap deplase pi devan nan yon ritm glacial—nòm Konte LA—.

“Soti nan sipèvizyon Depatman Sèvis Timoun ak Fanmi, Prizon Konte yo, Depatman Sante Piblik ak Sante Anviwònman, rive nan jesyon LA Coliseum, ofisyèl Konte Los Angeles yo kontinye demontre gwo ineptitid pou koripsyon kareman nan egzekite devwa yo te fè sèman pou yo. sèvi ak pwoteje rezidan LA,” te di Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA. “Nouvo kanpay 'Stop LA Koripsyon' sa a gen entansyon fè tout rezidan Konte yo—ansanm ofisyèl Konte yo—konsyan ki jan Konte a ak ofisyèl li yo ak biwokrasi yo mal egzekite devwa yo. Sa se yon trajedi nan tèt li, men pi plis toujou, lè yon moun reyalize ke lavi yo te pèdi akòz koripsyon, move jesyon ak mank sipèvizyon responsab pa lidè ak ofisyèl Konte LA.”

Avèk 9.963 milyon moun (apati 2012) k ap viv nan 88 vil ak zòn ki pa enkòpore nan plis pase 4,000 mil kare, Konte Los Angeles gen plis moun pase 42 eta endividyèl ameriken. Konte a gen yon bidjè anyèl $24.7 milya dola pou sèvi bezwen sitwayen li yo ak kominote yo ak yon pakèt sèvis tankou lapolis, ponpye, prizon, sèvis timoun ak fanmi, swen sante, sèvis sante piblik ak plis ankò. Resansman 2010 la te montre 3,792,621 moun ki abite nan vil Los Angeles, oswa apeprè 38% nan tout popilasyon Konte a. Pandan dis dènye deseni ki sot pase yo, AHF ak lòt defansè sante yo te gade kòm Depatman Sante Piblik Konte Los Angeles te bite oswa te tonbe nan jere plizyè pwoblèm sante piblik tankou tibèkiloz ak sifilis.

“Antanke yon founisè medikal filè sekirite depi lontan k ap opere nan—e souvan nan non—Konte a, nou te fè eksperyans tou kont kòripsyon, zanmitay ak afè moun k ap fè moun k ap viv nan tout Konte a, sitou nan jere responsablite sante piblik li yo, ” te ajoute Weinstein. "Apre pwosè AHF te depoze, Tribinal Siperyè Eta Kalifòni an te jwenn kounye a de fwa ke Konte LA te vyole lwa a lè li te remèt swasannkenz milyon dola kontra "pa gen òf" bay vandè favorize yo—konpayi prive pou pwofi—san nenpòt sipèvizyon oswa konpetisyon. Avèk yon Direktè Sante Piblik Konte a ak senk Sipèvizè Konte LA ki pa responsab devan pèsonn, AHF te deside li lè li te pi bon pou mennen yon apèl pou mande refòm lidèchip epi devwale koripsyon k ap ravaje Konte LA.”

Mezi bilten vòt pou kreye yon Depatman Sante Piblik Vil Endepandan Los Angeles

Anpil nan egzanp adisyonèl sou enkonpetans, zanmitay ak koripsyon Konte a ki dokimante sou sitwèb 'StopLACorruption'—deblozay swen adoptif la, kriz lopital Konte a, move jesyon Coliseum, move konduit ak britalite nan prizon Konte a, TB ki pa rapòte (oswa ki an reta nan) epidemi nan lekòl nan El Monte ak lòt kote—te vin nan atansyon defansè sante ak politik apre AHF te monte avèk siksè yon petisyon pou yon inisyativ bilten vòt pou pèmèt votè Los Angeles yo konsidere kreye yon Depatman Sante Piblik Vil Los Angeles separe. Depi mezi a kalifye pou parèt sou bilten vòt la, li te rankontre gwo opozisyon nan men ofisyèl Konte yo.

AHF te dirije inisyativ la kòm yon pati nan yon kanpay kontinyèl pou amelyore livrezon sèvis sante, ki gen ladan swen klinik VIH/SIDA epitou ki gen ladan sèvis prevansyon VIH ak STD nan Los Angeles. AHF ak lòt defansè yo kwè ke sistèm sante piblik Konte a se yon biwokrasi ki twò vas epi ki pa efikas, ki souvan mete an danje sante piblik li gen pou l pwoteje. Vil LA te gen pwòp Depatman Sante Piblik endepandan li jiska 1964; depi lè sa a, li fè kontra ak Konte a pou sèvis sante piblik li yo.

"Konte a ap mete sante piblik LA an risk lè li gaspiye dola kontribyab yo nan biwokrasi li yo olye pou yo goumen kont maladi, amelyore lopital nou yo ak ranfòse prevansyon," te di. Whitney Engeran-Kòdova, Direktè Senior Divizyon Sante Piblik AHF. "Yon mank de lidèchip pwofesyonèl, ansanm ak tranzaksyon anba tab la ak favoritism te literalman kite moun fatige tann pou Konte LA aji."

“Biwokrasi Konte a te vin tèlman malfonksyonèl ke rezidan LA yo pa ka jwenn aksè nan sèvis debaz Konte yo san liy long ak reta ki pa janm fini, te di. Tom Myers, Avoka Jeneral ak Chèf Afè Piblik, Fondasyon Swen Sante SIDA. “Mezi bilten vòt nou an—ak kanpay 'StopLACorruption' sa a—se yon repons dirèk a sa nou wè kòm koripsyon ak mank responsablite ofisyèl Konte yo. Nou espere asire ke moun yo pral responsab pou devwa yo e ke sèvis yo bay rezidan LA yo pral amelyore anpil.”

Rezidan SF Vote sou 'Wi Sou D' Mezi Pri Medikaman Jodi a
AHF Lajistis Johnson & Johnson pou kopye sou Pri Medikaman SIDA