Pwopozisyon D San ​​Francisco a pou lanse yon kanpay pou pri pou medikaman san patipri Jedi 3 oktòb 11am.

In Nouvèl pa AHF

Sou etap Meri San Francisco, Kanpay 'Yes on D' Demare ak Senatè Eta Mark Leno, Manm Asanble Phil Ting, ak Prezidan Konsèy Sipèvizè David Chiu.

Konsènan Prop D: Pwopozisyon D se yon premye mezi pri medikaman nan peyi a ki pèmèt San Franciscans pale sou pri ki monte nan preskripsyon medikaman.

Pwopozisyon D te plase sou bilten vòt la pa prèske 18,000 San Franciscans e li gen sipò inanim nan men Konsèy Sipèvizè, San Francisco Chronicle, Pati Demokrat San Francisco, Alice B. Toklas LGBT Demokratik Club, ak yon kowalisyon defans sante ak katye. òganizasyon yo.

Anplis de sa nan jwenn fason vil la ka diminye pri li plis pase 23 milyon dola San Francisco depanse nan medikaman, mezi a sanble yo klere yon limyè sou kapasite pou manifakti dwòg yo fikse nenpòt pri pou medikaman esansyèl, kèlkeswa pri a wo. .

Leve sifilis la: AHF òganize odyans nan UCLA
ATGC bat bravo lè Ohio House te pase bòdwo pou echanj zegwi Landmark (HB 92)