Jamayik: AHF siyen yon kontra pou bay swen VIH nan yon nivo nasyonal

In Mondyal, Jamaica pa AHF

Pandan mwa Oktòb la te rive nan fen, AIDS Healthcare Foundation (AHF) te siyen yon Memorandòm Konpreyansyon ak Ministè Sante Jamayiken ki te pèmèt ofisyèlman san bi likratif mondyal bay moun k ap viv ak VIH nan Jamayik kòm patnè nasyonal VIH nan peyi a.

Operasyon AHF yo pral kòmanse nan Rejyon Lwès zile a nan Novanm nan avèk Lopital Rejyonal Cornwall Montego Bay ak Klinik MoBay Tip 5, kote AHF pral ede nan swen 1,518 pasyan ak 1,313 pasyan, respektivman. Anplis de sa, AHF pral ede nan swen 994 kliyan nan Lopital Sav-la-Mar nan Sav-la-Mar.

Michael Kahane, Chèf Biwo Sid AHF, ki sipèvize operasyon yo nan sid Etazini ak Karayib la, di: “Kounye a, gen 19,617 pasyan ki pran swen aktivman sou zile a, e mwen konnen nou ka jwenn anpil plis nan tretman ak swen. Mwen vrèman kwè ke sa a pral yon opòtinite etonan pou AHF fè yon diferans.”

Dapre estatistik 2012 ki soti nan Pwogram Konjwen Nasyonzini sou SIDA (ONUSIDA), anviwon 28,000 moun ap viv ak VIH nan Jamayik. Demografik ki gen pi gwo pousantaj nouvo enfeksyon se fanm ki gen laj 9 a 19 ane, epi to prévalence VIH pami gason ki fè sèks ak gason se 38%.

Gwo nimewo yo ka atribiye an gwo pati a stigma inimajinabl mete sou Jamayiken k ap viv ak VIH, diskriminasyon danjere ke Kahane te temwen efè yo nan premye men.

Pandan yon vwayaj ki sot pase nan zile a, Kahane te rankontre yon fanm 17-zan ki te vin enfekte a 15 e ki te gen yon konte CD4 apeprè 6. Konte CD4 montre fòs sistèm iminitè yon moun, epi Òganizasyon Mondyal Lasante rekòmande nenpòt moun. ak yon konte CD4 de 500 oswa mwens resevwa terapi antiretwoviral (ART), men jèn fanm Kahane te rankontre te refize pran medikaman li.

“Mwen te mande l poukisa epi li te di m yon lòt moun nan vil li a ki te gen VIH pozitif te vwayaje nan yon klinik de vil lwen pou l te rete anonim. Men, yon enfimyè nan klinik la ki te rete nan menm vil ak pasyan an te rekonèt pasyan an, epi li te di lòt moun nan vil yo sou sitiyasyon VIH moun sa a. Pawòl te gaye byen vit nan vil la, epi kèk semèn apre, moun ki te soti nan vil la te fòme yon sèk imen alantou kay pasyan an epi yo te mete dife sou li, e yo te touye tout fanmi an andedan.”

Jenn fi a te di Kahane ke li te anpè ak pwòp lanmò li, men li pa t 'kapab janm anpè si sitiyasyon VIH li te lakòz domaj nan fanmi li. Kèk tan apre li te retounen nan Florid, Kahane te resevwa yon apèl nan men menm jèn fi a: li te kite vilaj li a, li te deplase nan kapital Jamayiken nan Kingston, kote li t ap pran medikaman regilyèman epi li t ap viv yon vi sante nan vil la, kote l ap travay. nan yon otèl. Li te jis ekonomize ase lajan pou achte yon telefòn selilè, e premye apèl li te fè se Kahane.

"Se te youn nan pi bon apèl mwen te janm resevwa," li te di.

AHF Lajistis Johnson & Johnson pou kopye sou Pri Medikaman SIDA
Lidè LA yo goumen kont mezi bilten pou kreye yon ajans sante vil la