Kenbe pwomès fanm yo ak onore Stephanie Tubbs Jones: editoryal

In Nouvèl pa AHF

http://www.cleveland.com/opinion/index.ssf/2013/08/keep_the_promise_to_women_and.html


Stephanie Tubbs Jones, ki te mouri senk ane de sa semèn sa a, ta dwe rele byen fò, "Aleluia!" e petèt menm kout pwen lè a pou anfaz.
Eksebrans ak enèji li te ede akselere chanjman pwogresif ak pozitif sou pwoblèm ki diferan tankou inisyativ re-antre prizonye yo ak pratik predatè.
Men, se eritaj li kòm yon defansè pou prevansyon VIH/SIDA ki vrèman demontre konpasyon ak kouraj yon fanm ki te dirije pa egzanp.

An 1998, ansyen pwosekitè Konte Cuyahoga a ak premye fanm nwa nan Ohio ki te eli nan Chanm Reprezantan Ameriken an te rantre nan kanpay nasyonal "Got AIDS?", epi yo te fè tès pou VIH piblikman.

Deteksyon bonè, ansanm ak konpòtman prevantif entelijan, se estrateji kle nan konbat fleo sante piblik la. Tubbs Jones te defi tout moun e sitou fanm nwa yo — yon gwoup VIH/SIDA ki te frape anpil — pou yo te fè tès epi konnen sitiyasyon yo.

Jounal Gwoup travay SIDA nan Greater Cleveland, yon afilye Fondasyon Swen Sante SIDA, pral onore Tubbs Jones - ki te mouri nan yon anevrism nan sèvo kraze senk ane de sa Madi - ak yon evènman tout jounen Keep the Promise to Women sa a Jedi 22 Out.
Gen 4,702 moun ki konnen k ap viv ak VIH/SIDA nan Konte Cuyahoga, 3,235 ladan yo ap viv nan Cleveland, dapre Depatman Sante vil la.
Jedi, pral gen sis sit gratis pou fè tès VIH atravè Greater Cleveland pou fanm kou gason. Stephanie Tubbs Jones Health Center nan East Cleveland pral bay tès soti 9 am jiska midi; Klinik Gratis sou Euclid Avenue nan Cleveland pral ofri tès gratis apati midi jiska 7 pm; Sant Sante Care Alliance, 1530 St. Clair Ave., Cleveland, pral teste soti 8:30 am jiska 3:30 pm, AIDS Taskforce nan Cleveland, 4700 Prospect Ave., pral teste soti 10 am jiska 4 pm; ak jounal Call & Post nan Shaker Heights pral òganize tès yo soti 9 am jiska 1 pm Ap gen yon sit tès tou nan Lakewood Park Women's Pavilion, 14532 Lake Ave., soti 3 pm rive 7 pm.
Jounen an pral tou pou edikasyon ak angajman.

Depite Etazini Marcia Fudge, ki kounye a sèvi 11yèm Distri Kongrè a yon fwa te reprezante pa zanmi l Tubbs Jones, pral ansanm ak lidè lafwa ak defansè kominote a nan apèl pou Kongrè a re-otorize Ryan White Care Act, ki finanse prevansyon ak tretman VIH/SIDA. pwogram yo.
Evènman sa a pral fèt a 10:30 am Jedi nan Stephanie Tubbs-Jones Transit Center, 2110 Prospect Ave., nan Cleveland.
Join yo ak Tubbs Jones, ki moun ki pi sètènman pral la nan lespri.

Senatè Nelson ak Senatè Rubio: Tanpri Chanpyon Ryan White re-otorizasyon an 2013!
Pwen Enpòtan AHF: Tès toupatou, tretman aksesib, ak defans pasyone nan Meksik