Tour Nasyon Kapòt Eswatini a wè siksè kontinye nan Mbabane

In Eswatini, Mondyal pa AHF

Vwayaj twa mwa Eswatini Condom Nation te fè sizyèm arè li samdi nan Mbabane, kapital peyi a. La, nan mitan vil la nan pak machin nan New Mall trè aktif, plis pase 45,000 kapòt yo te bay ale ak 136 moun yo te teste pou VIH, nan yo 16 yo te jwenn yo pozitif ak imedyatman lye nan swen lokal yo.

Dapre la Pwogram konjwen Nasyonzini sou SIDA (ONUSIDA), prévalence VIH nan Eswatini se 26% nan popilasyon an, ki reprezante anviwon 190,000 moun. An konparezon, Lafrik di sid - yon peyi ki pandan plizyè ane te gen pi wo prévalence VIH nan mond lan - kounye a gen yon to prévalence de 17.3%. Fanm ki travay nan faktori nan Eswatini tou gen yon enpak disproporsyonel pa prévalence VIH: yon ti kras plis pase 50% ouvriye fi nan ti peyi a ap viv ak viris la, dapre sous nouvèl imanitè IRIN News.

Akòz piblisite lokal sou edikasyon ak distribisyon kapòt la, anpil pwopriyetè magazen nan Mall la te deja konnen evènman an t ap pase jou sa a epi yo te vin mande kapòt pou bay kliyan yo. Anplis de yon biwo enfòmasyon ak plizyè pèfòmans – ki gen ladan youn pa atis hip hop lokal KRTC, ki te konpoze yon chante pou ankouraje jèn yo sèvi ak pwoteksyon pandan sèks – 26 jèn edikatè kamarad divize an kat gwoup pou distribye kapòt nan lari, boutik. , salon, twalèt piblik, restoran, ak otobis.

An total, yo te bay 44,144 kapòt gason ak 987 kapòt fi. Aksyon an te pèmèt ekip Eswatini Condom Nation pou idantifye zòn kote pou mete dispansè kapòt nan zòn piblik la pou asire aksè pou moun ki aktif seksyèlman nan Mbabane.

"Stok kapòt LOVE nou yo te fini byen vit," te di Zanele Dlamini, Koòdonatè Pwogram Prevansyon AHF Eswatini, nan repons piblik zele nan vwayaj la. “Yon gwo atraksyon pou biwo enfòmasyon ak sesyon kesyon ak repons yo te kapòt pou fi a. Moun yo te vle wè li byen, manyen li epi chèche konnen ki jan li fonksyone.

Vwayaj Eswatini Condom Nation se pwodwi yon patenarya ant AHF Eswatini ak lòt òganizasyon ki mennen nan sèvis SIDA nan gouvènman an ak non-gouvènman. Kanpay twa mwa ki te dirije pa Eswatini a Ministè Sante'S Inite Sante Repwodiksyon Seksyèl (SRHU) vize pou ogmante aksè ak edikasyon ki antoure kapòt ak itilizasyon apwopriye kapòt. Li te kòmanse sou 22 jen epi li pral fè yon total dis arè nan tout Eswatini, abouti sou Out 24th nan Manzini.

Dapre rapò apwofondi Kad Estratejik Nasyonal la ki egzamine epidemi VIH/SIDA nan peyi a soti 2009-2014, nivo itilizasyon kapòt yo se ant 50% - 60% pandan sèks ki gen plis risk, e konesans sou kote pou jwenn kapòt pou fi yo ba ak sèlman 46. % nan fanm ak 28% nan gason konnen ki kote yo jwenn yo.

Paske anpil jèn nan Eswatini toujou kwè ke abstinans se fason ideyal pou anpeche VIH pwopaje, yo souvan twò jennen pou yo chèche kapòt si yo deside fè sèks. Sa a, ansanm ak lide ke pa sèvi ak kapòt ak patnè yon moun montre yon siy konfyans ak angajman, te mennen nan prévalence VIH ki pi wo nan mitan jèn adilt, pik nan laj 25 - 29, yon gwoup laj kote youn nan chak de fanm se. VIH-pozitif. Pou jèn moun ki gen laj 15 - 24, prévalence VIH se 22.7% pou fanm ak 5.9% pou gason.

Anplis de Ministè Sante a ak AHF Eswatini, òganizasyon patnè nan kanpay la enkli Inisyativ Alliance of Majistra pou Aksyon Kominotè sou SIDA nan Nivo Lokal (AMICAALL), Fon Nasyonzini pou Popilasyon (UNFPA), Asosyasyon Lavi Fanmi Eswatini (FLAS), Lusweti, epi Sèvis Popilasyon Entènasyonal Eswatini (PSI Eswatini).

Pwochen arè nan vwayaj la pral òganize nan Siteki sou Out 3rd.

Nouvo ka sifilis endistri pònografi a mete aksan sou aplikasyon laks nan mezi B
NY Times mande gwo ekonomi pou finanse tretman