Lachin: Nouvo tès ak tretman pratik ogmante presizyon, efikasite

In Lachin, Mondyal pa AHF

 

vizit lakay.jpg

 

Dr Huang Chengyu, Direktè Adjwen nan Sant Klinik Chongqing SIDA,
vizite yon fanmi pou diskite ak ankouraje aksè bonè nan ART

 

Depi kòmansman ane sa a, AHF Lachin te pran nouvo a Òganizasyon Mondyal Lasante (WHO) konsèy pou kòmanse tretman antiretwoviral (ART) pi bonè nan kont fò: atravè vizit lakay yo ak konsiltasyon nan klinik, doktè yo te ankouraje kliyan yo chèche ART kèlkeswa konte CD4 yo, ki endike nivo sante iminitè yo. Kote OMS te rekòmande yon fwa yon konte 350 CD4 kòm endikasyon de bezwen ART, Òganizasyon an fèk ogmante nivo antre a 500 CD4, sa ki pèmèt tretman kòmanse pi bonè lè li pi benefik.

Rive nan fen mwa jen, nan 77 pasyan yo k ap resevwa ART nan Chongqing Pwovens, 56 te gen CD4 konte ant 350 ak 500. Nan Guangxi ki tou pre, 10 sou 11 pasyan yo k ap resevwa ART te gen CD4 konte nan 350-500, ak kliyan final la te fèk elijib pou tretman anba nouvo konsèy OMS la. Nan yon lòt echèl estrateji prevansyon Chinwa, ekip la te lanse tou yon pwogram pilòt nan kòmansman 2013 nan twa lopital ki aplike estrateji tès amelyore pou idantifye avèk presizyon pi gwo kantite moun k ap viv ak VIH.

kat jeyografik Lachin bon
Modèl tès amelyore a te prezante itilizasyon de tès rapid INSTI pou konfime sitiyasyon VIH yon moun, sa ki ogmante vitès pwosesis tès la kontrèman ak metòd tès ki gen plis dat ki te itilize anvan an. Pwogram nan te lanse nan Lopital Youan Beijing, osi byen ke 3yèm Lopital Kunming ak Lopital Zhaotong nan pwovens sidwès Yunnan nan peyi a.

"Twa sant sante sa yo kouvri rejyon ki gen to prévalence VIH ki diferan anpil ak founisè ART deziyen nan nivo nasyonal, pwovens, ak prefektiral," te di. Yang Xin Yu, Manadjè Pwogram Peyi AHF Lachin nan. "Nan fen mwa Jen an, nou te fè gwo pwogrè."

Nan fen mwa jen 2013, 2,082 moun te fè tès pou VIH nan Lopital Youan lè l sèvi avèk metòd sa a, 65 yo te fèk dyagnostike kòm VIH-pozitif ak lye ak swen. Nan Lopital Kunming, 1,655 moun yo te teste, ak 38 yo te jwenn yo reyaktif ak lye nan swen. Finalman, nan Lopital Zhaotong yon lòt 987 moun te fè tès pou VIH, ak 12 yo te konfime pozitif ak lye nan swen.

Moun k ap fè politik ki patisipe nan reyinyon demaraj pwojè pilòt la enkli de reprezantan ki nan Depatman Kontwòl Maladi Ministè Sante a: Direktè Adjwen. Doktè Sun Xinhua ak Direktè Prevansyon ak Kontwòl SIDA Doktè Xia Gang; Direktè Sant Nasyonal pou Kontwòl ak Prevansyon SIDA/STD (NCAIDS) nan Sant Lachin pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (China CDC), Dr Wu Zunyou; ak chèf plizyè òganizasyon non-gouvènman Chinwa (ONG).

 

china collage 82613.png

 

Reyinyon Lopital Youan pou lanse pwogram pilòt tès VIH

 

Bay Style nan OTC & Ale nan Semèn Fashion!
Di Oratè Pérez Ak Prezidan Pro Tem Steinberg Pou Sipòte Lwa Kapòt ki Pwoteje Pèfòmè Pornografi yo