Bush politik SIDA lonbraj Obama an Afrik

In Mondyal pa AHF

Link to atik orijinal yo

By Sudarsan Raghavan ak David Nakamura, Pibliye: 30 jen

CAPE TOWN, Lafrik di sid — Pandan dimanch lame Prezidan Obama a t ap monte nan yon sant sante kominotè Achevèk Desmond Tutu te dirije nan vil pitorèsk ki bò lanmè sa a, moun nan lari yo te gen pankat ki te di “Mèsi PEPFAR”. Se te yon referans a Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA, ki te kòmanse pa Prezidan George W. Bush.

Obama te aplodi anpil paske li te distenge tèt li ak politik Bush yo, espesyalman nan Irak ak Afganistan. Men, atravè kontinan sa a, anpil Afriken swete ke Obama te plis tankou Bush nan politik sosyal ak sante li yo, patikilyèman nan batay kont VIH/SIDA - youn nan pwogram èd politik etranjè ansyen prezidan an.

Bush te vide plizyè milya dola nan efò pou konbat pwopagasyon maladi a ki te menase pou l konsome yon jenerasyon jèn Afriken yo, e pandan Obama te pase de jou nan yon toune nan Lafrik di sid, lonbraj predesesè li a te swiv li.

Lendi, Obama vwayaje nan Tanzani, kote li ta ka jwenn fas a fas ak Bush, ki gen vizit ki pral sipèpoze ak Obama a nan de jou kap vini yo. Madanm Bush, Laura, pral patisipe nan yon Somè Premye Dam ki te òganize pa George W. Bush Foundation, epi premye dam Michelle Obama pral patisipe tou. Èd Mezon Blanch yo sijere Dimanch ke de mesye yo ka parèt youn ak lòt, byenke yo te di pa gen okenn plan yo te fikse. "Petèt gen yon bagay. N ap kenbe w okouran,” Adjwen konseye sekirite nasyonal Ben Rhodes te di.

Pou Obama, siksè nan pwogram Bush la te pwouve yon ti jan gòch, kòm li te sonje fè lwanj predesesè l 'menm lè li ap eseye pouse pi devan sou pwòp plan administrasyon li a pou nouvo pwogram ki baze sou envestisman prive ki soti nan biznis ameriken. Lè Obama t ap vole ale nan Lafrik di sid soti nan Senegal nan wikenn sa a, Obama te di repòtè yo ke Bush "merite gwo kredi" pou batay kont VIH/SIDA, li rekonèt ke pwogram nan gen anpil chans sove dè milyon de lavi.

Nan Lafrik di sid, siksè te ekstraòdinè. SIDA te touye apeprè 2.3 milyon nan Lafrik di sid - yon fwa youn nan peyi ki pi afekte nan mond lan - epi li te òfelen sou yon milyon timoun la, dapre Nasyonzini. Jodi a, pousantaj enfeksyon yo te tonbe a 30 pousan, ak prèske 2 milyon moun ki pran dwòg antiretwoviral.

Men, defansè SIDA nan Dimanch te di ke rediksyon bidjè administrasyon Obama a ki te koupe plizyè santèn milyon dola nan PEPFAR menase fè tounen nan ane pwogrè nan batay la kont epidemi SIDA. Ane pase a, administrasyon an te devwale yon bidjè ki diminye finansman SIDA globalman pa apeprè $214 milyon, premye fwa yon prezidan Ameriken redwi angajman Etazini pou konbat epidemi an depi li te pete nan ane 1980 yo pandan administrasyon Reagan.

Depi 2010, finansman pou PEPFAR te tonbe 12 pousan, sa ki mete pwogram nan nan nivo finansman ki pi ba li depi 2007, Chris Collins, direktè politik piblik nan Fondasyon pou Rechèch SIDA, te ekri nan yon editoryal avril sou sit wèb Huffington Post la. Administrasyon an pwopoze yon rediksyon 50 milyon dola adisyonèl pou 2014.

"Lè nou konnen ke Lafrik di gen anpil defi, ak batay kont SIDA se youn nan pi gwo defi yo, nou te reyèlman espere Prezidan Obama kontinye kote Prezidan Bush te kite la," te di Hilary Thulare, Direktè Peyi a AIDS Healthcare Foundation, yon Los Angeles-. ki baze sou gwoup san bi likratif ki travay nan 26 peyi bay swen medikal pou moun ki gen SIDA. "Men, se te yon desepsyon. Obama ap fè bak sou SIDA epi, pa sa, ap fè bak sou Lafrik.
Piblikman, administrasyon Obama te pwomèt pou l konbat SIDA. Nan mwa novanm 2011, Sekretè Deta Hillary Rodham Clinton te anonse ke reyalize yon jenerasyon san SIDA se te yon "priyorite politik."

An prive, kèk ofisyèl administrasyon an brize nan konparezon an ak Bush, epi Obama allusion sou fristrasyon an pandan konvèsasyon li ak repòtè sou Air Force One. Restriksyon nan depans apre gwo resesyon ki te baleye lemonn nan epòk li te pran pòs nan ane 2009 la te anpeche administrasyon an kapab repwodui gwo inisyativ èd mondyal Bush la. "Bay kontrent bidjè yo, pou nou eseye jwenn kalite lajan ke Prezidan Bush te kapab soti nan House Repibliken an pou masiv echèl nouvo pwogram èd etranje trè difisil," prezidan an te di Dimanch nan diskisyon an ak repòtè yo.

Ofisyèl Mezon Blanch yo te di ke vwayaj prezidan an fèt pou trete Lafrik kòm yon patnè egal-ego, olye de donatè tradisyonèl yo.
relasyon benefisyè yo, e ke plan administrasyon an pou PEPFAR anfòm nan nouvo paradigm sa a. Nan Sant Tutu Dimanch la, Obama te di ke objektif politik Etazini anba administrasyon li a se ogmante kapasite Afrik di Sid ak lòt nasyon yo pou yo jere pwòp pwogram pa yo pou konbat maladi a, olye yo konte anpil sou finansman ameriken.

"Sant sa a se yon bèl egzanp tranzisyon sa a," Obama te di. “Akoz bèl travay k ap fèt sou tè a, grasa patenarya ant Etazini ak Lafrik di sid, nou gen posiblite pou n rive nan yon jenerasyon ki pa gen SIDA epi asire nou tout moun nan fanmi imen nou an kapab jwi lavi yo. epi leve fanmi yo.”

Ofisyèl administrasyon yo fè remake ke diminisyon nan finansman pou PEPFAR yo te konplike pa ogmantasyon nan finansman nan pwogram miltilateral ki atake yon varyete maladi, tankou SIDA. Men, defansè SIDA yo di transfè sa yo toujou ajoute jiska yon bès jeneral nan finansman gouvènman ameriken an pou atake epidemi mondyal SIDA a.

Nan Lafrik di sid, defansè yo di ke koupe finansman Etazini deja lakòz fèmen yon klinik SIDA nan McCord Hospital, toupre vil Durban, nan kòmansman ane sa a. Klinik la te fè tès VIH ak bay tretman antiretwoviral, oswa ARV. 4,000 pasyan li yo te oblije refere sitou nan klinik gouvènman an, kote tretman an mwens sèten. "Nou santi kapasite gouvènman an pa la," Thulare te di.

Monica Nyawo, 37, yon konseye nan yon klinik SIDA toupre Durban ki gen VIH pozitif di: “Mwen vivan akòz ARV mwen te resevwa atravè finansman PEPFAR la. "Nou pa bezwen moun ki mouri kounye a."

Li, menm jan ak lòt moun yo te fè entèvyou, ak anpil atansyon gade Obama pandan li te rann omaj a eritaj la nan maladi a nan ikon anti-apartheid Nelson Mandela pandan tout vizit li nan Lafrik di sid. Dimanch, Obama ak fanmi l te vizite Robben Island, kote Mandela te pase 18 nan 27 ane li te nan prizon pa rejim apartheid la. Obama te ekri nan yon liv envite nan syèl la, jaden pousyè tè nan prizon an, ki te antoure pa mi wo ak fil fil fè: “Nou santi nou anpil imilite pou nou kanpe kote moun ki gen kouraj sa yo te fè fas ak enjistis e yo te refize bay tèt li.

Thulare te di ke li te swete ke Obama te enspire pa Mandela lè li te rive goumen kont SIDA. Li te Mandela ki te kredite pou kraze wont ak silans ki anvlope maladi a nan Lafrik di sid. Apre li te demisyone nan prezidans lan an 1999, li te vin yon dirijan kanpay SIDA. "Pou Mandela, se te yon lòt batay," Thulare te di.

Raghavan rapòte soti nan Johannesburg.

Politik: Obama, Bush & SIDA nan Afrik
Obama frape Tanzani: AHF di "Pa gen retrè sou SIDA"