Lè Bezwen, Nou La: AHF Famasi Remèt

In Nouvèl pa AHF

Non sèlman sit Famasi AHF bay bon jan kalite sèvis san parèy, yo ofri tou yon fason pou remèt. Famasi sèvis konplè sa yo ki opere pa AIDS Healthcare Foundation (AHF), pi gwo òganizasyon mondyal SIDA a, ofri moun k ap viv ak VIH aksè a ekspè, epitou yo ofri nenpòt moun – kèlkeswa sitiyasyon VIH – yon famasi nan katye ki pratik ak yon fason pou remèt. .

“Nenpòt famasi ka ranpli yon preskripsyon. Gen yon sèl ki ka chanje lavi."

Lè w ranpli preskripsyon w yo atravè yon Famasi AHF, w ap ede moun k ap viv ak VIH: 96¢ nan chak dola famasi nou yo touche finanse dirèkteman pwogram ak sèvis VIH/SIDA AIDS Healthcare Foundation nan peyi domestik ak aletranje. Sa pèmèt nou kontinye misyon nou bay swen medikal dènye kri pou VIH, kèlkeswa kapasite yon moun pou peye.

AHF Pharmacy kounye a opere 36 sit atravè peyi Etazini. Jwenn kote ki pi pre ou anba a! Pou plis enfòmasyon, vizite www.ahfpharmacy.org.

KOTE FAMASI AHF PA VIL AK ETA
  • Kalifòni: Gardena, Long Beach, Los Angeles, Oakland, San Diego, San Francisco
  • Washington: Seattle
  • New York: Melville, Manhattan, Brooklyn (ap vini byento)
  • Connecticut:New Haven
  • Ohio:Columbus
  • Florid: Fort Lauderdale, Miami, Miami Beach, Orlando, Pensacola, Safety Harbor, Wilton Manors
  • Georgia: Lithonia
  • Kawolin disid: Columbia
  • Texas: Dallas, Fort Worth
  • Distri Columbia: Washington
Tribinal anile kontra dwòg ki pa gen òf nan Konte LA/Ramsell
Lachin, peye pataje jis ou!