Lachin, peye pataje jis ou!

In Lachin, Mondyal pa AHF

Remake ke dezyèm pi gwo ekonomi nan mond lan te resevwa prèske $ 1 milya nan Fon Global pou Konbat SIDA, Tibèkiloz ak Malarya nan dènye dekad la, men li te kontribye sèlman $ 25 milyon, pasyan SIDA, doktè ak defansè atravè mond lan ki afilye ak AIDS Healthcare Foundation te vize. Lachin pou move itilizasyon Fon Global la epi li te mande Lachin pou kontribiye $1 milya dola nan batay SIDA Fon an nan yon konferans pou laprès 24 me nan Washington, DC's National Press Club.

Lè Bezwen, Nou La: AHF Famasi Remèt
Famasi AHF: Lè sa nesesè, nou la