AHF: Nouvo Sant Byennèt Ozetazini Ouvè nan Dallas

In Nouvèl pa AHF

AIDS Healthcare Foundation, pi gwo òganizasyon mondyal SIDA Ozetazini, ap ouvri nouvo Sant Byennèt li nan Etazini nan dat 20 jen nan Dallas, Texas – Sant Byennèt AHF bay tès/tretman pou VIH ak STD gratis, ofri kliyan opòtinite pou yo konfidansyèlman. pale dirèkteman ak ekspè sou enfeksyon seksyèlman transmisib, epi ankouraje tès depistaj sante seksyèl kòm swen sante woutin pou tout moun ki aktif seksyèlman.
DALLAS (20 jen 2013) – SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) ap louvri pi nouvo Sant Byennèt li jodi a nan Dallas, Texas. Etablisman an pral ofri tès depistaj konfidansyèl gratis pou maladi transmisib seksyèlman (STD), ki gen ladan tès VIH. Nouvo etablisman an pral chita andedan sit Dallas Healthcare Center AHF nan konplèks Lopital Medical City.

AHF DALLAS WELLNESS CENTER

Medical City Dallas,
Bilding B

7777 Forest Lane,
Suite B122

Dallas, TX   75230

 

Orè: Lendi 3 – 7 pm ak Jedi 3 – 6 pm

Walk-in Byenveni

Telefòn: (972) 383 – 1066

Sant Byennèt AHF yo fèt pou fè tès ak tretman pou STD yo aksesib, pratik, ak abòdab, epitou pou ankouraje tès depistaj sante seksyèl regilye pou tout moun ki aktif seksyèlman. Sèvis yo ofri yo enkli tès VIH gratis ak tès depistaj ak tretman gratis pou Klamidya, gonore ak sifilis.

Dapre rapò 2011 ki soti nan Pwogram VIH ak STD Depatman Sante Eta Texas, Dallas te gen dezyèm pi gwo pousantaj nouvo ka STD nan eta apre Houston. Ane sa a, yo te rapòte 10,989 nouvo ka Klamidya, 3,546 nouvo ka gonore, ak 1,021 nouvo ka sifilis nan Dallas sèlman.

"Bezwen pou yon opòtinite pou depistaj STD aksesib a bon mache byen klè isit la nan Dallas, e nou kontan anpil pou nou kapab sèvi bezwen sa a ak nouvo Sant Byennèt AHF sa a," te di. Bret Camp, Direktè Rejyonal AHF pou Texas. “Genyen opsyon tretman efikas pou VIH ak pifò STD lè tchèkòp woutin yo pran enfeksyon bonè epi yo bay tretman fasil, jan sa pral fèt nan etablisman sa a. Nou espere ke lè yo bay sèvis sa yo ki nesesè yo gratis nan yon anviwonman konfidansyèl ki pa menase, moun pral konsidere tès depistaj sante seksyèl yon pratik sante woutin.”

AHF opere plis pase yon douzèn Sant Byennèt atravè Etazini – nan Florid, Kalifòni, Ohio, Texas, ak Washington, DC – ak youn nan vil Meksik. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou sèvis ak kote Sant Byennèt nan www.freestdcheck.org.

New Jersey: Di Senatè Menendez pou onore Angajman Etazini sou SIDA!
AHF felisite vòt Tribinal Siprèm ki ranvèse angajman kont pwostitisyon kòm kondisyon finansman SIDA