Dè santèn Rasanbleman nan Eswatini sou Rediksyon Finansman SIDA

In Eswatini, Mondyal pa AHF

 

Apeprè 400 moun te rasanble ansanm nan Sid Afrik 17 me pou mande pou finansman soutni pou pwogram mondyal SIDA tankou PEPFAR ak Global Fund March ak memoryal nan vil Mbabane, kapital Eswatini, te ensiste tou sou enpòtans tès regilye VIH ak aderans ak terapi antiretwoviral. epi mete aksan sou bezwen moun k ap viv ak viris la

Vandredi 17 me 2013 la Fondasyon Swen Sante SIDA te òganize Eswatini Candlelight Memorial ak Keep the Promise March an konjonksyon avèk gouvènman lokal la Komite Kowòdinasyon Sèvis Piblik VIH/SIDA (PSHACC). Mach ki pase nan Mbabane, kapital peyi Sid Afriken an, te wè plizyè santèn manifestan ki te reyini ansanm nan yon apèl ini pou jwenn aksè soutni a tretman grasa finansman ogmante epi kenbe pou yo. Plan Ijans Prezidan pou Sekou SIDA (PEPFAR) ak nan Fon mondyal pou konbat sida, tibèkiloz ak malarya – pwogram mondyal ki te wè koupe finansman nan men Administrasyon Obama a.

Mach la te kòmanse nan Ministè Sèvis Piblik la alantou 12:30 pm, e anpil sitwayen te chwazi pou yo pase repo manje midi yo pou yo pran aksyon politik la pandan plizyè santèn manifestan t ap foule nan lari Mbabane ki te dirije pa de gwoup lame ak polis. fòs. Pwosesyon an te fini ak yon moniman limen chandèl nan sal prensipal lekòl segondè St Mark's vil la, kote anpil envite distenge te bay diskou ak atis levanjil. Nduduzo Matse fè.

Moun ki pale nan memoryal la enkli Direktè PSHACC Richard Phungwayo, Pastè Zakele Malaza, epi Thembi Nkambule, Direktè Eswatini a Rezo pou moun k ap viv ak VIH/SIDA, ki te pale sou enpòtans pou respekte yon rejim tretman antiretwoviral si yon moun ap viv ak VIH. Manadjè Pwogram Peyi AHF Eswatini, Doktè Nduduzo Dube, te pale tou ak gwo foul moun yo, li te adrese defi yo ap fè fas Eswatini kòm yon rezilta nan koupe bidjè PEPFAR kap vini yo ak ranfòse enpòtans ki genyen nan kontinye batay mondyal la SIDA atravè chwa pèsonèl tankou tès VIH regilye, itilizasyon kapòt, ak eradikasyon nan stigma VIH.

Anplis de sa, plizyè moun te pataje eksperyans yo kòm sitwayen Eswatini k ap viv ak VIH; temwayaj sa yo enkli istwa Mesye ak Madam Chirwa, de ofisye lapolis ki te pataje istwa sou byen viv ak viris la ak divilge sitiyasyon VIH yo. Pwofesè lekòl Madam Lindiwe Mahlalela te bay tou yon diskou enspirasyon sou defi moun k ap viv ak VIH nan Eswatini rankontre chak jou, ak enpòtans pou sipòte pwogram ki ankouraje tretman kòm prevansyon. Yo te teste senkant-uit moun pou VIH nan evènman an, nan yo twa nan yo te teste pozitif epi yo te imedyatman lye ak swen.

CQ HealthBeat: Gwoup Defans k ap pote pasyan lòt bò dlo yo fè espresyon pou renouvèlman PEPFAR
Keep the Promise Ohio: Diskou lidè dwa sivil Julian Bond la