Pasyan SIDA mondyal yo, Doktè lobby Kongrè a sou re-otorizasyon PEPFAR

In Pledwaye, Mondyal, Nouvèl pa AHF

 

Pasyan SIDA yo ak doktè ki soti nan Lafrik di sid, Kenya, Uganda, Nijerya, Ayiti ak Vyetnam pral vizite 50 biwo kongrè a semèn sa a pou rakonte istwa pèsonèl yo ak laprès lejislatè yo pou kontinye onore angajman Etazini an nan PEPFAR, pwogram swen mondyal ki respekte SIDA.

Chèf AHF Global Advocacy Terri Ford, Manadjè Politik Global Denys Nazarov, Defansè Pasyan Sid Afriken Jenny Boyce, ak Manadjè Pwogram Peyi AHF Nijerya Dr Salami Olawale kanpe bò kote yon kanpay AHF aktyèl la nan Washington, DC ki admoni presedan Administrasyon Obama a. - mete ak enèvan retrè sou batay mondyal la kont SIDA

Senk kliyan tretman SIDA, twa doktè ak plizyè manm pèsonèl ansyen nan SIDA Fondasyon Swen Sante (AHF) ak klinik tretman li yo atravè mond lan, ki gen ladan moun ki soti nan Lafrik di sid, Uganda, Nijerya, Ayiti ak Vyetnam, te vwayaje Ozetazini pou yon seri plis pase 50 reyinyon semèn sa a (20-24 me) sou Capitol Hill ak lidè Sena a ak Kongrè a. pou fè presyon sou Kongrè a pou onore angajman enpòtan Etazini te pran PEPFAR (Plan Ijans Prezidan an pou Sekou SIDA), pwogram mondyal SIDA Etazini ki gen siksè pandan l ap vini pou re-otorizasyon nan mwa kap vini yo.

Gwoup la, tout moun ki se kliyan tretman, manm ekip mondyal, oswa founisè swen sante medikal nan AIDS Healthcare Foundation (AHF), ki bay swen medikal SIDA a plis pase 200,000 moun nan 28 peyi atravè lemond, pral lobby Kongrè a pou asire ke finansman pou Efò PEPFAR pou sove lavi yo kontinye nan nivo ki apwopriye yo epi pou ankouraje lejislatè yo pou yo mande responsablite pou peyi PEPFAR yo opere pwogram tretman SIDA yo nan fason ki pi efikas lè yo redui kantite lajan yo pèmèt yo depanse pou depans anlè ak biwokrasi.

Nan mitan mwa fevriye a, pandan Etazini te obsève dizyèm anivèsè PEPFAR, ke Prezidan George W. Bush te pwopoze an premye nan diskou li an 2003 sou Eta Inyon an, efè koupe devastatè—ak mòtèl— nan PEPFAR yo te kòmanse santi alantou an. mond.

“Nan ane fiskal 2012, finansman federal pou SIDA mondyal te $6.63 milya dola. Bidjè Prezidan Obama pou ane fiskal 2013 la te pwopoze pou depanse $6.42 milya,” Michael Weinstein, Prezidan Fondasyon Swen Sante SIDA te di nan yon deklarasyon. "An tèm imen, diferans sa a reprezante 640,000 moun ki gen VIH/SIDA ki ka resevwa tretman SIDA pou sove lavi pou yon ane."

"Retrè sou finansman VIH & SIDA pral vle di ke yon kantite timoun inosan yo pral òfelen," te di Nozipho, yon fanm Sid Afriken 31-zan ki te dekouvri li te pozitif an 2004 lè li te vin ansent ak pitit li. Li te anvizaje swisid jiskaske li te aprann ke ARV yo, si yo pran byen, gen kapasite pou siprime viris la epi pèmèt li viv. Nizipho te rele pitit li 'Naledi' sa vle di, 'yon zetwal' e li detèmine pou l rete vivan pou l wè l grandi. Li se yon travayè sansibilizasyon kominotè nan AHF epi li di, "Nan konvèsasyon ki fèt nan Washington semèn sa a ak atravè travay kontinyèl defans ak sansibilizasyon mwen lakay mwen nan Lafrik di sid, mwen ap travay san pran souf pou asire ke retrè sou SIDA mondyal pa rive."

Dènye Jounen Mondyal SIDA, Prezidan an te pale devan yon siy ke
te di, 'Fin ak SIDA'. Oke, nou defi l fè sa. Li ka fè,
kounye a nou konnen sa. Èske li gen sa li bezwen?"

Terri Ford, Chèf Defans mondyal ak politik pou AHF

"An retrospective, nou kesyone pwomès Prezidan Obama pou ogmante tretman pou 6 milyon moun pa 2013," te di. Terri Ford, Chèf Defans mondyal ak politik pou AHF. “Dènye Jounen Mondyal SIDA a, Prezidan an te pale devan yon siy ki te di, 'Fin ak SIDA'. Oke, nou defi l fè sa. Li ka fè, kounye a nou konnen sa. Èske li gen sa li pran? Li sètènman pa sanble konsa. Aksyon li yo montre ke peyi Etazini an pa angaje nan kenbe kou a nan batay kont SIDA. Sa a se moman pou double desann ak konkeri SIDA atravè mond lan. N ap chèche yon echèl mezirab nan tès ak tretman, pa yon retrè sou SIDA!”

Dapre yon CQ Healthbeat atik sou vizit lobbing pasyan SIDA aletranje yo (5/20/13, Rebecca Adams), "Gwoup la ap mande tou moun k ap apwopriye yo pou yo enkli langaj rapò ki ta ankouraje Depatman Deta a pou chèche konsakre 75 pousan dola PEPFAR pou antiretwoviral. dwòg ak tretman medikal ak tès VIH.' Òganizasyon an vle tou yon dispozisyon ki di, 'Komite a ankouraje Depatman an aplike yon kontribisyon chak ane pou chak pasyan pou tretman SIDA nan $275.00,' ki se apeprè kantite lajan ke li pran pou òganizasyon an bay tretman atravè klinik li yo.

Atravè forè a: yon chemen inatandi nan lidèchip mondyal
CQ HealthBeat: Gwoup Defans k ap pote pasyan lòt bò dlo yo fè espresyon pou renouvèlman PEPFAR